Упражнение: Призма. Всичко важно. Стереометрия


Описание на упражнението

Кой многостен наричаме призма? Какви видове призми познаваме? Кога призмата е права призма, наклонена призма, правилна призма? Отговорите на тези въпроси вече знаете от видео урока по математика за 12. клас, а придобитите знания ще приложите за да решавате задачи и да получавате шестици. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Призма е многостен, на който две от стените са еднакви успоредници, а останалите му стени са правилни n-ъгълници.
5т. 2. Призма, на която околните стени НЕ са перпендикулярни на основата, се нарича:
5т. 3. Основите на правилна четириъгълна призма са:
5т. 4. Основата на паралелепипед може да е:
5т. 5. Всяка права призма е правоъгълен паралелепипед.
6т. 6. Подредете видовете тела, като най-горе поставите най-общия вид тяло.
6т. 7. Кое от твърденията е вярно?
6т. 8. Свържете според описанието вида на призмата.
6т. 9. Дадена е правилна триъгълна призма ABCA1B1C1.  Ако т.Н е среда на ръба АС, то ВН е разстоянието между BB1 и AC1.
6т. 10. Дадена е правилна триъгълна призма ABCA1B1C1 с основен ръб 2\sqrt3. Намерете разстоянието между BB1 и AC1.
6т. 11. Дадена е правилна триъгълна призма, на която всички ръбове са равни. Намерете ъгъла между отсечките BB1 и AC1.
6т. 12. Даден е правоъгълен паралелепипед ABCDA1B1C1D1. Намерете дължината на ръба BC, ако AB=4, BD1=7, CC1=2\sqrt2.
11т. 13. Най-много колко различни ръба може да има паралелепипед?
11т. 14. Намерете диагонала на куб с ръб 3\sqrt3.
  • Упътване: Диагонал на многостен е отсечка, която свързва два върха, нележащи в една равнина.
11т. 15. Сборът от дължините на всички ръбове на правоъгълен паралелепипед е 108 см., а дължините на три от тях с общ връх се отнасят както 2:3:4. Да се намерят дължините на ръбовете на паралелепипеда.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!