Упражнение: Задачи от ДЗИ. Матури. Формули за лице на многоъгълник. Част 1


Описание на упражнението

В онлайн упражнението към видео урока по математика за 10. клас "Задачи от ДЗИ. Матури. Формули за лице на многоъгълник. Част 1" ще решавате задачи, давани през годините на матури. За да се справите с тях, трябва да си припомните всички формули за лица на триъгълници и многоъгълници. Решавайки тези задачи, не само ще се подготвите за държавен зрелостен изпит по математика, но и за отличен в часовете по математика.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Да се намери лицето на ромб със страна 6 см и ъгъл 30^0.
5т. 2. (ДЗИ 2010) Даден е успоредник ABCD със страна AD=4 cm, диагонал BD=4\sqrt3cm,\sphericalangle ADC=120^0. Лицето на успоредника е:
5т. 3. (ДЗИ 2016) В правоъгълен трапец ABCD с \sphericalangle BAD=90^0 е вписана окръжност с радиус r=4. Ако sin\sphericalangle ABC=0,8, то лицето на трапеца е равно на:
5т. 4. (ДЗИ 2014) Правоъгълният трапец ABCD е описан около окръжност с радиус 3 см. Ако \sphericalangle ABC=30^0, то лицето на трапеца е:
5т. 5. (ДЗИ 2016) За успоредника ABCD е дадено, че AB=8 cm, AD=7 cm, AC=13 cm. Разстоянието от върха С до правата АВ е:
6т. 6. (ДЗИ 2016) Трапецът ABCD от чертежа е вписан в окръжност, диагоналът му BD е с дължина 4 см, а бедрото AD е равно на радиуса на окръжността. Лицето на трапеца е:
6т. 7. (ДЗИ 2015) Лицето на равнобедрен трапец ABCD(AB\parallel CD) с височина DH=h и \sphericalangle BOC=\varphi (O=AC\cap BD) е равно на:
6т. 8. (ДЗИ 2015) В успоредника ABCD AB=13 cm, BC=14 cm, а диагоналът BD=15 cm. Разстоянието от върха А до правата ВС е равно на:
6т. 9. (ДЗИ 2015) Даден е трапец с основи 12 см и 9 см и диагонали 11 см и 18 см. Лицето на трапеца е равно на:
6т. 10. (ДЗИ 2014) На чертежа върхът А на успоредника ABCD съвпада с началото на координатната система. Срещуположният му връх C(8;2\sqrt3) е зададен с координатите си и \sphericalangle BAD=60^0. Лицето на успоредника е:
6т. 11. (ДЗИ 2007) Ако в ромба ABCD са дадени диагоналът BD=d и \sphericalangle BAD=2\alpha, то лицето на ромба е:
6т. 12. (ДЗИ 2016) В равнобедрен трапец ABCD(AB\parallel CD) е вписана окръжност с център точка О, която се допира до бедрото ВС в точка К. Ако ОС=6 см и СК=4 см, то лицето на трапеца е:
11т. 13. (ДЗИ 2011) В равнобедрен трапец височината е равна на 6 см, а диагоналите му са взаимно перпендикулярни. Намерете лицето на трапеца.
11т. 14. (ДЗИ 2015) В успоредника ABCD е построена ъглополовящата AL(L\in DC) на \sphericalangle DAB. Правата BL пресича правата AD в точка P, като D е между точките A и P, а PD:AD=2:5. Намерете отношението на лицата SDLP:SABLD.
11т. 15. (ДЗИ 2010) Даден е трапец ABCD, за който AB=28 cm, CD=11 cm, BC=26 cm, AD=25 cm. Да се намери лицето на трапеца.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!