Упражнение: Системи квадратни неравенства с едно неизвестно


Описание на упражнението

Когато в системата поне едно от неравенствата е квадратно, казваме, че това е "Системи квадратни неравенства с едно неизвестно" - както е заглавието на видео урока по математика за 10 клас. Този урок ще затвърдите в онлайн упражнението. Ще решавате и лесни, и трудни задачи, за да получавате отлични оценки в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Решението на неравенството x^2+5x+4<0 е x\in (-4;-1)
5т. 2. Дадено е неравенството -x^2+x+6<0. Решение на неравенството е x\in (-2;3)
5т. 3. Решение на системата \left|\beginarrayllx^2+5x+4<0 \\ x+3<0 \endarray\right. е:
5т. 4. Намерете решението на системата \left|\beginarrayllx^2+5x+4<0 \\ -x^2+x+6<0 \endarray\right.
5т. 5. Решения на системата \left|\beginarrayll3x^2+4x-15>0 \\ 3x-2>0 \endarray\right. са x\in \left ( \frac53;+\infty \right )
6т. 6. Свържете всяка от системите с решението й.
6т. 7. Намерете решението на системата \left|\beginarrayllx^2+10x-24\leq 0 \\ 10x-100<0 \endarray\right..
6т. 8. Интервалът (-1;2] е решение на системата:
6т. 9. Решете системата \left|\beginarrayll3x^2-x+5>0 \\ x^2+2x+3>0 \endarray\right..
6т. 10. Дадена е системата \left|\beginarrayll5x^2-6x+7<0 \\ x^2-4x+4\geq 0 \endarray\right.. Нейното решение е:
6т. 11. Намерете решението на системата \left|\beginarrayllx^2+3>0 \\ x^2-4x-5\geq 0\\x^2+5x+6<0 \endarray\right.
6т. 12. Даденият интервал x\in [-2;-1)\cup \left ( \frac12;\frac32 \right ) е решение на системата:
11т. 13. Свържете системите с решенията им.
11т. 14. Намерете решението на системата \left|\beginarrayll-x^2+3x+10>0\\ -x^2+3x-2>0\endarray\right.. Забележка: Запишете решението без интервали между символите.
11т. 15. Решете системата \left|\beginarrayll2x^2-4x-16<0 \\ 3x^2-5x+7>0\\x^2-x-42<0 \endarray\right.. Забележка: Запишете решението без интервали между символите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!