Упражнение: Системи квадратни неравенства с едно неизвестно


Описание на упражнението

Когато в системата поне едно от неравенствата е квадратно, казваме, че това е "Системи квадратни неравенства с едно неизвестно" - както е заглавието на видео урока по математика за 10 клас. Този урок ще затвърдите в онлайн упражнението. Ще решавате и лесни, и трудни задачи, за да получавате отлични оценки в училище.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Решението на неравенството x^2%2B5x%2B4<0 е x\in (-4;-1)
5т. 2. Дадено е неравенството -x^2%2Bx%2B6<0. Решение на неравенството е x\in (-2;3)
5т. 3. Решение на системата \left|\begin{array}{ll}x^2%2B5x%2B4<0 \\ x%2B3<0 \end{array}\right. е:
5т. 4. Намерете решението на системата \left|\begin{array}{ll}x^2%2B5x%2B4<0 \\ -x^2%2Bx%2B6<0 \end{array}\right.
5т. 5. Решения на системата \left|\begin{array}{ll}3x^2%2B4x-15>0 \\ 3x-2>0 \end{array}\right. са x\in \left ( \frac{5}{3};%2B\infty \right )
6т. 6. Свържете всяка от системите с решението й.
6т. 7. Намерете решението на системата \left|\begin{array}{ll}x^2%2B10x-24\leq 0 \\ 10x-100<0 \end{array}\right..
6т. 8. Интервалът (-1;2] е решение на системата:
6т. 9. Решете системата \left|\begin{array}{ll}3x^2-x%2B5>0 \\ x^2%2B2x%2B3>0 \end{array}\right..
6т. 10. Дадена е системата \left|\begin{array}{ll}5x^2-6x%2B7<0 \\ x^2-4x%2B4\geq 0 \end{array}\right.. Нейното решение е:
6т. 11. Намерете решението на системата \left|\begin{array}{ll}x^2%2B3>0 \\ x^2-4x-5\geq 0\\x^2%2B5x%2B6<0 \end{array}\right.
6т. 12. Даденият интервал x\in [-2;-1)\cup \left ( \frac{1}{2};\frac{3}{2} \right ) е решение на системата:
11т. 13. Свържете системите с решенията им.
11т. 14. Намерете решението на системата \left|\begin{array}{ll}-x^2%2B3x%2B10>0\\ -x^2%2B3x-2>0\end{array}\right.. Забележка: Запишете решението без интервали между символите.
11т. 15. Решете системата \left|\begin{array}{ll}2x^2-4x-16<0 \\ 3x^2-5x%2B7>0\\x^2-x-42<0 \end{array}\right.. Забележка: Запишете решението без интервали между символите.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!