logo

Тест: Системи квадратни неравенства с едно неизвестно

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Решението на неравенството x^2+5x+4<0 е x\in (-4;-1)
2
Дадено е неравенството -x^2+x+6<0. Решение на неравенството е x\in (-2;3)
3
Решение на системата \left|\beginarrayllx^2+5x+4<0 \\ x+3<0 \endarray\right. е:
4
Намерете решението на системата \left|\beginarrayllx^2+5x+4<0 \\ -x^2+x+6<0 \endarray\right.
5
Решения на системата \left|\beginarrayll3x^2+4x-15>0 \\ 3x-2>0 \endarray\right. са x\in \left ( \frac53;+\infty \right )
6
Свържете всяка от системите с решението й.
7
Намерете решението на системата \left|\beginarrayllx^2+10x-24\leq 0 \\ 10x-100<0 \endarray\right..
8
Интервалът (-1;2] е решение на системата:
9
Решете системата \left|\beginarrayll3x^2-x+5>0 \\ x^2+2x+3>0 \endarray\right..
10
Дадена е системата \left|\beginarrayll5x^2-6x+7<0 \\ x^2-4x+4\geq 0 \endarray\right.. Нейното решение е:
11
Намерете решението на системата \left|\beginarrayllx^2+3>0 \\ x^2-4x-5\geq 0\\x^2+5x+6<0 \endarray\right.
12
Даденият интервал x\in [-2;-1)\cup \left ( \frac12;\frac32 \right ) е решение на системата:
13
Свържете системите с решенията им.
14
Намерете решението на системата \left|\beginarrayll-x^2+3x+10>0\\ -x^2+3x-2>0\endarray\right.. Забележка: Запишете решението без интервали между символите.
15
Решете системата \left|\beginarrayll2x^2-4x-16<0 \\ 3x^2-5x+7>0\\x^2-x-42<0 \endarray\right.. Забележка: Запишете решението без интервали между символите.

Описание на теста

Когато в системата поне едно от неравенствата е квадратно, казваме, че това е "Системи квадратни неравенства с едно неизвестно" - както е заглавието на видео урока по математика за 10 клас. Този урок ще затвърдите в онлайн теста. Ще решавате и лесни, и трудни задачи, за да получавате отлични оценки в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се