Упражнение: Какво е кредит? Интересно обяснение и решени задачи


Описание на упражнението

След като във видео урока "Какво е кредит? Интересно обяснение и решени задачи" научихте за кредит, погасителната вноска, лихвен процент и формулата за погасителна вноска V=Kq^n.\fracq-1q^n-1, чрез онлайн упражнението по математика за 11. клас ще затвърдите знанията си и ще проверите уменията си да решавате задачи, свързани с кредити. Тези умения ще ви помогнат не само да получавате шестици по математика, но и да успявате в живота и света на парите. Решавайте и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Иван ще погасява кредита си от 5 000 лв. в продължение на 4 години. Сложната лихва, за която са се договорили с банкера, е 6%.
 • В условието на задачата 5 000 лв. е началният капитал и се означава с K във формулата за кредит.
5т. 2. Пелян Деевски си купил автомобил за 120 000 лв. на изплащане за 60 месеца. Оскъпяването е 3% на месец.
 • Лихвеният множител е q=1+\fracp100=1+\frac3100=1,03.
5т. 3. Пеньо си купил на лизинг телевизор за 6 000 лв. Лихвата е 12%, а трябва да го изплаща за 7 години. Лихвеният множител е равен на:
5т. 4. Пеньо си купил на лизинг телевизор за 6 000 лв. Лихвата е 10%, а трябва да го изплаща за 7 години.
 • През петата година кредитът се пресмята по формулата K5=K.q^5-V.(q^4+q^3+q^2+q+1)
5т. 5. Фирма "Успяващите ООД" взела заем от банката от 20 000 лв. при сложна годишна лихва 6% за срок от 5 години. Кредитът е изплатен, когато:    
6т. 6. Пресметнете погасителната вноска при условието на задача 3: "Пеньо си купил на лизинг телевизор за 6 000 лв. Лихвата е 12%, а трябва да го изплаща за 7 години."  
6т. 7. Пералня струва 1 800 лв. и семейство Димитрови я купува на изплащане. Условията са това да стане на 18 месечни вноски при 1,3% месечна лихва.
 • Колко е месечната погасителна вноска?
6т. 8. Семейство Деевски има в банката 16 000 лв. За да си купи жилище за 56 000 лв. взема кредит за 20 години при сложна годишна лихва 4,5%.
 • Определете годишната погасителна вноска.
6т. 9. Каква лихва е платила фирмата след погасяване на кредита при условието на задача 5: "Фирма "Успяващите ООД" взела заем от банката от 20 000 лв. при сложна годишна лихва 6% за срок от 5 години."?
 • Упътване: Първо намерете изплатената сума, която е погасителната вноска, умножена по периодите. Лихвата е разликата между изплатената и заетата суми.
6т. 10. Начинаещият фотограф Стамат си купил на лизинг фотоапарат за 4 000 лв., като трябва да го изплати за 3 години. Оскъпяването е 1,2% на година. Каква е погасителната месечна вноска?
 • Упътване: n=3*12=36 периода
 • p=\frac1.212=0.1% сложна месечна лихва
6т. 11. Предприемач погасява банков кредит с годишни вноски от 2 300 лв. в продължение на 8 години. Лихвеният множител е 1,05. Каква сума е кредитът?
 • Упътване: Заместете данните във формулата за погасителна вноска и решете уравнение с неизвестно К.
6т. 12. Бизнесменът Лоренцо се възползвал от бързите кредити на фирма "Изи мама". Споразумял се "много изгодно" заетата сума да върне за 3 години по 2 500 лв. на година с годишна лихва 20%.
 • Каква сума са му отпуснали от фирмата?
11т. 13. Кола е закупена на изплащане за 4 години с месечна вноска от 360 лв. при годишен лихвен процент 24%.
11т. 14. Семейство Петрови купува жилище за 140 000 лв. при следните условия: 25% от цената се плащат при сключване на сделката, а остатъкът се изплаща за 30 години при 7% годишна лихва.
11т. 15. Студент взима заем от държавата от 4 800 лв. при следните условия: годишната лихва е 4%, която се капитализира месечно. В продължение на 4 години, докато следва, не плаща погасителни вноски и се задължава да изплати заема на равни месечни вноски през следващите 8 години.
 • Определете размера на месечната вноска. (Попълнете с точност до левове и отговора запишете само с цифри.)
 • Упътване: Първо определете как ще нарасне заема през 4 години следване.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!