logo

Тест: Вероятности. По-трудни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Каква е вероятността при хвърляне на два различни зара да се паднат еднакви точки и на двата зара (чифт)?
2
Вярно ли е, че събитието при хвърляне на два различни зара, сборът от падналите се точки да е 9 е с вероятност  \frac19?
3
Каква е вероятността при хвърляне на два различни зара, на които сборът от точките да е по-малък от 9?
4
Урна съдържа 6 бели, 7 зелени и 12 червени топки. Каква е вероятността да се извадят 3 зелени топки?
5
Урна съдържа 6 бели, 7 зелени и 12 червени топки. Вярно ли е, че вероятността да се извадят 3 топки, от които НЕ всички са зелени, е равна на  \frac453460?
6
Каква е вероятността при хвърляне на 2 монети едновременно и двете да паднат на "ези", или и двете да паднат на "тура"?
7
Зар се хвърля три пъти. Свържи всеки от въпросите с верния за него отговор.
8
Колко са благоприятните изходи за събитието: сборът от точките от три последователни хвърляния на зар да е по-голям или равен на 16?
9
Каква е вероятността сборът от точките от три последователни хвърляния на зар да е по-малък от 16?
10
В кутия има 9 бели, 12 червени и 15 зелени топки. Свържи всяко от събитията с вероятността, с която може да се случи то.
11
Каква е вероятността при две последователни хвърляния на зар сборът от точките да се дели на 2?
12
Монета се хвърля 2 пъти. Каква е вероятността при двете хвърляния монетата да падне на различните си страни?
13
Каква е вероятността при хвърляне на два зара произведението от падналите се точки да се дели на 3?
  • Напиши отговора с числа за числител и знаменател, без допълнителни интервали и специални символи преди и след тях.
14
В кутия има 7 жълти и 4 черни топки. Каква е вероятността, ако се извадят последователно 4 топки и нито една от тях да НЕ е черна?
  • Напиши отговора с числа за числител и знаменател, без допълнителни интервали и специални символи преди и след тях.
15
Кутия съдържа 4 чифта бели чорапи, 2 чифта шарени и 5 чифта зелени чорапи. Чорапите във всеки чифт са закачени един за друг, така че винаги да се изваждат заедно като двойка.
  • Каква е вероятността при 3 изваждания да се извадят само бели чифтове чорапи?
  • Напиши отговора с числа за числител и знаменател, без допълнителни интервали и специални символи преди и след тях.

Описание на теста

След като затвърди и упражни основните задачи от вероятности, в този онлайн тест към видео урока по математика за 10. клас за вероятности, ще решаваш още по-сложни задачи от вероятности с примери от реалния живот. Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се