Упражнение: Какво е сложна лихва? Интересно обяснение и решаване на важни задачи


Описание на упражнението

След като се запознахте с видео урока "Какво е сложна лихва? Интересно обяснение и решаване на важни задачи", в онлайн упражнението по математика за 11. клас ще срещнете отново термините начален капитал, нараснал капитал, сложна лихва, лихвен процент, лихвен множител, лихвен период. В задачите от банковия свят ще трябва да използвате формулата за сложна лихва Kn=K0.q^n=K0\left ( 1+\fracp100 \right )^n. Упражнявайте се, забавлявайте се и ще получавате шестици в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Бизнесдамата Пена взела кредит от банката 3 000 лв. за 3 години при сложна годишна лихва 5%.
  • В края на втората година върху каква сума банката ще начисли лихва?
5т. 2. Пеньо взел от банката заем от 10 000 лв. при сложна годишна лихва 4% за период от 5 години.
  • Сумата 10 000 лв. се нарича начален капитал и се означава с K0 във формулата за сложна лихва.
5т. 3. Пеньо взел от банката заем от 15 000 лв. при сложна годишна лихва 6% за 4 години.
  • Лихвеният множител q при така даденото условие е:
5т. 4. Пеньо взел от банката заем от 10 000 лв. при годишна лихва 4% за 5 години, но банкерът пропуснал да му каже лихвата дали е проста или сложна. На края на първата година отишъл в банката и платил 400 лв. лихва. На края на втората година трябвало да заплати 416 лв. Така Пеньо разбрал, че лихвата е сложна.
5т. 5. Баба Цона взела от фирма "Лесен кредит" 300 лв. да си плати сметката за парно със сложна лихва 4% и ще връща парите по показаната на чертежа схема за 10 години.
  • Сумите през годините образуват аритметична прогресия.
6т. 6. На колко ще нарасне сумата 120 лв. за 8 години, вложена в банка със сложна годишна лихва 3%?
6т. 7. Един апартамент струва 25 000 лв. Каква ще бъде цената му след 5 години, ако недвижимата собственост поскъпва с 4% годишно?
6т. 8. Населението на Земята през 2000 година е било около 6,1 милиарда и има постоянен годишен прираст от 1,4%. Колко милиарда ще бъде през 2020 година?
6т. 9. Колко пари трябва да внесе в банката дядо Трифон, за да има след 6 години 200 лв., ако сложната годишна лихва е 3%?
6т. 10. Какъв влог трябва да направим при 10% сложна годишна лихва, ако искаме след 5 години да имаме 8 000 лв.?
6т. 11. Сумата 700 лв. се увеличава за 10 години с 336 лв. Колко е лихвеният множител на сложната лихва, при която е вложена сумата?
6т. 12. Жителите на един град са 32 400. След 22 години градът ще има 50 000 жители. Какъв е прирастът на населението?
  • Упътване: Нарастването на населението е аналогично с нарастването на капитал при сложна лихва. Прирастът е аналогичен на сложна лихва.
11т. 13. На колко ще нарасне влогът на Пеньо от 3 000 лв. при 4% годишна лихва за 5 години, ако капитализирането на лихвата се извършва на 6 месеца?
  • Упътване: В този случай периодите n ще бъдат 10 (две олихвявания за всяка година), а лихвата за един период ще е 2%, т.к. е дадена годишната лихва.
  • Отговора запишете само с цифри с точност до левове.
11т. 14. На колко ще нарасне влогът на Пеньо от 3 000 лв. при 4% годишна лихва за 5 години, ако капитализирането на лихвата се извършва на 3 месеца?
  • Отговора запишете само с цифри с точност до левове.
11т. 15. Кое е по-изгодно?
  • Подредете влоговете, като най-горе поставите най-изгодния влог.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!