new-logo

Тест: Косинусова теорема

Тест

Чрез косинусова теорема вече можете да намирате ъгли и страни в триъгълника. Ако не сте сигурни как точно изглеждаха формулите, изгледайте отново видео урока по математика за 10. клас "Косинусова теорема". Прилагайки наученото за триъгълника, ще можете да намирате и елементи на четириъгълници. Решавайте и са забавлявайте!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За триъгълника АВС се знае, че a=\sqrt5cm,b=2cm,\alpha =30^0. Третата страна е 2+\sqrt3.
2
Намерете третата страна на триъгълника АВС, ако a=7cm,b=8cm,\gamma =120^0.
3
Каква е дължината на третата страна на триъгълника АВС, ако b=15cm,c=13cm,\gamma= 60^0.
4
Средният по големина ъгъл в триъгълник със страни 17cm,7cm,15\sqrt2cm е 45^0.
5
Да се намери средния по големина ъгъл в триъгълник със страни 8 см, 13 см и 15 см.
6
Намерете cos\alpha (ъгъл \alpha лежи срещу страната a), ако за триъгълника АВС са дадени a+b=8cm,c=7cm,\gamma =120^0.
7
Каква е стойността на cos\beta, ако в триъгълника АВС a=13cm,b-c=1cm,\alpha =120^0
8
Да се намери най-големия ъгъл в триъгълник със страни 11 см, 24 см и 31 см.
9
Намерете страната АВ от триъгълника АВС, ако AC=\sqrt2,CB=\sqrt10,\sphericalangle CAB=45^0
10
В триъгълника АВС BC=3cm,AB=\sqrt5,\sphericalangle ACB=45^0. Намерете третата страна.
11
Намерете най-големия ъгъл на триъгълника АВС, ако страните се отнасят тъй както 6:8:10.
12
Една от страните на триъгълник е 13 см. Да се намерят другите две страни, ако разликата им е 7 см, а ъгълът между тях е 60 градуса.
13
Бедрото на равнобедрен трапец е с 8 см по-голямо от малката основа, а диагоналът, който е 8\sqrt2 см, образува с голямата основа ъгъл 45^0. Да се намери голямата основа на трапеца.
14
Да се намери средната отсечка на трапец с бедра 9 см и 12 см, ако основите и по-малкият му диагонал се отнасят както 9:6:7.
  • Упътване: Средната отсечка на трапец е равна на полусбора на двете основи.
15
Бедрото на равнобедрен трапец е с 4 см по-малко от малката му основа. Диагоналът, който е 8\sqrt3 см, сключва с голямата основа ъгъл 30^0. Да се намери средната основа на трапеца.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се