Упражнение: Звезди


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Звезди“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво представляват звездите? Кои са източниците на енергия в звездите? Какво наричаме светимост на една звезда? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Звездите са огромни горещи кълба от йонизирани газове.
5т. 2. Основният източник на енергия в звездите са реакции на:
5т. 3. Какво наричаме светимост?
5т. 4. Светимостта на една звезда се определя по формулата  L=4\pi R^m\sigma T^n . Какви са стойностите на числата m и n във формулата?
5т. 5. В какви единици се измерват светимостта L и температурата T ?
6т. 6. Как се нарича реакцията, която протича в звездите?
6т. 7. В коя част на Слънцето протичат реакциите на сливане?
6т. 8. Светимостта на една звезда съответства на физичната величина мощност.
6т. 9. Какво се случва при синтеза в звездите?
6т. 10. Експерименталните изследвания на спектрите на звездите показват, че звездите излъчват по коренно различен начин от абсолютно черно тяло.
6т. 11. Една и съща ли е температурата в ядрото и на повърхността на Слънцето?
6т. 12. В какъв ред се извършват реакциите на синтез в звездите? Свържете номера на реакцията със съответното уравнение.  
11т. 13. Звезда А с радиус R и ефективна температура Т има светимост L. Колко е светимостта на звезда Б с радиус 2R и ефективна температура 2Т?
  • Напишете на празното място отговора с цяло число.
11т. 14. Нашето Слънце има радиус R\bigodot  , температура на повърхността T\bigodot  и светимост L\bigodot  . Звезда с температура на повърхността 2T\bigodot  има светимост 4L\bigodot  . Сравнете радиуса на тази звезда с радиуса R\bigodot  на Слънцето.
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените числа и думи:
  • 2; 4; 16; малък; голям
11т. 15. Звезда с размерите на Слънцето има светимост 16 пъти по-голяма от тази на Слънцето. Температурата на Слънцето е 6 000 К. Каква е температурата на звездата?
  • Запишете отговора на празното място с цяло число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!