Упражнение: Диелектрици


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Диелектрици“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на електростатичното поле с диелектриците, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на електростатичното поле посредством силови линии в зависимост от формата и размерите на източниците. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между конфигурацията на силовите линии и характеристиките на електростатичното поле. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Диелектрици са:
5т. 2. Кои от посочените вещества са диелектрици?
5т. 3. Система от два равни по големина и разноименни точкови заряда, които се намират много по-близо един до друг, отколкото до други заредени обекти, наричаме:
5т. 4. Как се нарича явление, при което върху повърхността на диелектрик се получават некомпенсирани електрични заряди, когато той е поставен във външно електрично поле?
5т. 5. Вярно ли е, че в резултат на поляризацията една неполярна молекула може да се превърне в полярна?
6т. 6. Електричен дипол попада в еднородно електрично поле, както е показано на картинката. Диполът взаимодейства с полето.
  • В резултат на взаимодействието, какво крайно положение е възможно да заеме диполът?
6т. 7. Електричният дипол е:
6т. 8. Кое от изброените по-долу твърдения най-точно описва поляризацията на диелектриците?
6т. 9. Има ли разлика при поляризиране на полярен и неполярен диелектрик? Ако има разлика, в какво се изразява тя?
  • Попълнете правилно изреченията.
6т. 10. Каква е разликата между зарядите, които се индуцират по повърхността на проводник, поставен във външно електрично поле и на диелектрик, поставен във външно електрично поле?
6т. 11. Имате две триатомни молекули на водата (H2O) и на въглеродния диоксид (CO2). Коя от тези молекули е полярна и защо?
  • Попълнете липсващите думи в текста.
6т. 12. Някои вещества имат способността да се наелектризират сами, без външно въздействие. Това свойство се нарича спонтанна поляризация.
  • За кои от посочените вещества е характерно това свойство?
11т. 13. Ако разполагате с куха метална кутия и куха пластмасова кутия, в които може да се поберете в цял ръст, коя от тях ще използвате, за да се предпазите от мълния? Защо?
  • Попълнете липсващите думи в текста.
11т. 14. На картинката виждате един и същ електричен заряд, който последователно се поставя в две различни среди: вакуум и вода. 
  • Като имате предвид графичното представяне на полето определете на коя от картинките зарядът е във вакуум и на коя е във вода.   
11т. 15. Ако мислено разделим на две части поляризирания диелектрик от картинката, ще получим ли едно положително заредено парче диелектрик и едно отрицателно заредено парче от диелектрик?
  • Попълнете липсващите думи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

22:20 - 21.12.2017

Какво значи думата "екранира"?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:38 - 29.12.2017

Здравей, Chessmaster! „Екранира“ означава защита от влиянието на електрично поле (или други вредни фактори като лъчения, звук и др.) с помощта на прегради (екрани).
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

16:21 - 30.10.2015

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.