logo

Тест: Диелектрик в електростатично поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Диелектрици (изолатори) са:
2
Когато положителният и отрицателният полюс на една молекула са на определено разстояние един от друг, молекулата е (1). Когато положителният и отрицателният полюс на една молекула съвпадат, молекулата e (2).
3
Система от два равни по големина и противоположни по знак точкови заряда, които са близко разположени, наричаме:
4
Как се нарича явление, при което върху противоположните повърхности на диелектрик се получават некомпенсирани разноименни електрични заряди, когато той е поставен във външно електрично поле?
5
Вярно ли е, че според вида на изграждащите ги молекули, диелектриците се разделят на две групи - с полярни и с неполярни молекули?
6
Електричен дипол попада в еднородно електрично поле, както е показано на картинката. Диполът взаимодейства с полето. В резултат на взаимодействието, какво крайно положение е възможно да заеме диполът?
7
Вярно ли е, че електричният дипол е електронеутрален?
8
Капацитетът на кондензаторите намалява, когато в тях се внесе диелектрик.
9
Кои от посочените вещества са диелектрици?
10
Какви са зарядите, които се получават по повърхността на диелектрик, поставен във външно електрично поле?
11
Вярно ли е, че в резултат на поляризацията една неполярна молекула може да се превърне в полярна?
12
Някои вещества имат способността да се поляризират дори в отсъствие на електрично поле, когато има определени условия (например при подходяща температура).
  • За кои от посочените вещества е характерно това свойство?
13
Свържи частите, за да получиш правилни изречения.
14
Попълни празните места в изреченията, като използваш някои от посочените думи.
  • кондензаторите, микрофоните, принтерите, термометрите
15
Ако мислено разделим на две части поляризирания диелектрик от картинката, ще получим едно положително заредено парче диелектрик и едно отрицателно заредено парче диелектрик.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще упражниш всичко научено за диелектрици в електростатично поле. Какво са диелектрици? Знаеш ли кои молекули са полярни и какво е електрически дипол? Научи ли какво представлява процесът поляризация? Тук ще провериш колко добре разбираш какво се случва с некомпенсираните заряди? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се