Упражнение: Микровълни


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Микровълни“ ще се запознаете с един много интересен и важен за съвременните телекомуникации диапазон от електромагнитните вълни.Ще изучите свойствата на електромагнитните вълни и по какво те се различават от механичните вълни. Ще откриете колко много приложения намират микровълните в нашето ежедневие. Ще научите и много интересни и любопитни факти за откритието и разпространението на микровълните вълни. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя част от диапазона на радиовълните наричаме микровълни?
5т. 2. Кои от следните електромагнитни вълни се използват за радиолокация?
5т. 3. Радиовълни с какви честоти (ниски или високо) се използват за космически радиовръзки?
5т. 4. Кое от посочените явления не се използва в радиолокацията.
5т. 5. Няколко много важни фактора са от особено значение за осъществяване на телекомуникация в микровълновия диапазон и те са:
6т. 6. Сигнал, изпратен от радиолокатор, работещ на честота 1,6 GHz, се връща отразен от целта след 60 μs. Определете:
  • на какво разстояние се намира целта
  • периода на трептене на сигнала
6т. 7. Определете дължината на вълната, излъчена от радиолокатор, работещ на честота 3.10^9Hz.
6т. 8. Колко е дължината на електромагнитната вълна, излъчена от радиопредавател, ако изпращаният сигнал съдържа 300 вълни в продължение на 3.10^-4s?
6т. 9. По време на радиолокация сигнал с период на трептене 5.10^-8s, изпратен до Венера, бил приет на Земята след 2,5 min. Определете:
  • разстоянието от Земята до Венера
  • честотата на излъчените вълни
6т. 10. Морските съдове по международно споразумение предават сигнал за бедствие SOS на дължина на вълната 600 m. На каква честота съответства тази дължина на вълната?
6т. 11. Радиолокатор изпраща 5000 импулса в секунда. Колко вълни се съдържат в един импулс, ако дължината на вълната е 0,3 m?
6т. 12. На какво разстояние от летищната кула се намира самолет, ако отразен от него сигнал е приет 0,2 ms след изпращането на радиоимпулса?
  • Приемете, че скоростта на електромагнитната вълна е 300 000 km/s.
11т. 13. На какво разстояние от радара се намира самолет, ако отразеният сигнал се приема 0,5 ms след излъчването му?
11т. 14. Може ли да бъде опасна микровълновата фурна, ако работи с отворена врата?
  • В първото празно поле запишете само Да или Не.
11т. 15. Както е известно, диапазонът на микровълните включва електромагнитни вълни с честоти от 300 MHz (λ = 1 m) до 300 GHz (λ = 1 mm). Домашните микровълнови фурни работят на честоти около 2,45 GHz. Вълните се генерират от магнетрон и по вълновод се отвеждат в камерата, в която ще се поставя храната, а стените на камерата са метални. Определете:
  • 1. Колко е дължината на вълната λ на домашната микровълнова фурна?
  • 2. Отговорете защо стените на камерата се изработват от метал?
  • 3. Нужно ли е да има защита стъкленото прозорче на вратичката на микровълновата фурна? - в първото празно поле при отговор на този въпрос, запишете само Да или Не.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!