logo

Тест: Приложение на микровълните

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Микровълните са:
2
Радиолокацията е откриване на обекти и точно определяне на тяхното местоположение.
3
Какво устройство се използва за радиолокацията?
4
Вярно ли е, че радарът излъчва кратки насочени импулси?
5
Кои са приложенията на микровълните?
6
Кои от следните електромагнитни вълни се използват за радиолокация?
7
Чрез какво се осъществяват сателитните (спътниковите) връзки?
8
Безжичната интернет връзка се осъществява посредством:
9
Вярно ли е, че микровълновите фурни работят на честоти около 2,45 GHz?
10
Защо се поставя метална решетка от вътрешната страна на стъклената вратичка на микровълновата фурна?
11
Кое от посочените явления НЕ се използва в радиолокацията?
12
На какво разстояние от летищната кула се намира самолет, ако отразен от него сигнал е приет 2.10^-4s след изпращането на радиоимпулса?
  • Приеми, че скоростта на електромагнитната вълна е 300000km/s.
13
На какво разстояние от радара се намира самолет, ако отразеният сигнал се приема 0,5.10^-3s след излъчването му?
  • Използвай, че c=3.10^8\fracms.
14
Подреди правилно частите на изречението, за да получиш вярно твърдение.
  • Не са поставени всички препинателни знаци, за да не се улеснява упражнението.
15
Сигнал, изпратен от радиолокатор, се връща отразен от целта, след 6.10^-5s. Определи на какво разстояние се намира целта.
  • Използвай, че c=3.10^8m/s.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще обобщиш знанията си върху приложенията на микровълните. Научи ли, как електромагнитните вълни пренасят енергия? Как работи микрофонът? Какво е модулация и демодулация? Каква е ролята на високочестотния и нискочестотния усилвател? Как електричната енергия се превръща в механични трептения? Как звукът стига от микрофона до говорителя? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се