Упражнение: Микровълни


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас "Микровълни" ще се запознаеш с един много интересен и важен за съвременните телекомуникации диапазон от електромагнитните вълни. Ще изучиш свойствата на електромагнитните вълни и по какво те се различават от механичните вълни. Ще откриеш колко много приложения намират микровълните в нашето ежедневие. Ще научиш и много интересни и любопитни факти за откритието и разпространението на микровълните вълни. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вълни с каква дължина на вълната са микровълни?
5т. 2. Кои от следните електромагнитни вълни се използват за радиолокация?
5т. 3. Радиовълни с какви честоти се използват за космически радиовръзки?
5т. 4. Кое от посочените явления не се използва в радиолокацията?
5т. 5. Микровълните са:
6т. 6. Сигнал, изпратен от радиолокатор, се връща, отразен от целта, след 60\mu s. Опитай да определиш на какво разстояние се намира целта.
  • c=3.10^8\fracms
6т. 7. Опитай да определиш дължината на вълната, излъчена от радиолокатор, работещ на честота 3.10^9Hz.
  • c=3.10^8\fracmsc=\lambda .\nu
6т. 8. Колко е дължината на електромагнитната вълна, излъчена от радиопредавател, ако изпращаният сигнал съдържа 300 вълни в продължение на 3.10^-4s?
  • Използвай, че T=\fractn; \lambda =c.T;c=3.10^8\fracms.
6т. 9. По време на радиолокация сигнал, изпратен до Венера, бил приет на Земята след 2,5min. Опитай да определиш разстоянието от Земята до Венера.
  • Не забравяй да превърнеш времето в основни единици. Използвай, че c=3.10^8\fracms.
6т. 10. Морските съдове по международно споразумение предават сигнал за бедствие SOS на дължина на вълната 600 m. На каква честота съответства тази дължина на вълната?
  • c=3.10^8\fracms
6т. 11. Ако честотата на една микровълна се увеличи, то какво ще се случи с нейната скорост?
6т. 12. На какво разстояние от летищната кула се намира самолет, ако отразен от него сигнал е приет 0,2 ms след изпращането на радиоимпулса?
  • Приеми, че скоростта на електромагнитната вълна е 300 000 km/s, обърни внимание на времето (дали е в основна единица).
11т. 13. На какво разстояние от радара се намира самолет, ако отразеният сигнал се приема 0,5.10^-3s след излъчването му?
  • Използвай, че c=3.10^8\fracms;, Запиши отговора като цяло число, например 23 km.
11т. 14. Свържи така, че да получиш правилни твърдения.
11т. 15. Домашните микровълнови фурни работят на честоти около 2,5 GHz. Вълните се генерират от магнетрон и по вълновод се отвеждат в камерата, в която ще се поставя храната, а стените на камерата са метални. Опитай да определиш колко е дължината на вълната λ на домашната микровълнова фурна?
  • Запиши резултата до втория знак след десетичната запетая, например λ=2,00 cm или λ=2,45 cm.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!