logo

Тест: Геометрична оптика. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Човешкото око вижда светлинните вълни в така наречения видим диапазон. Този интервал е (от-до):
2
От видимата светлина най-малка дължина на вълната има:
3
На границата стъкло-вода светлинен лъч пада под ъгъл \mathbf75^\circ. Колко е ъгълът на отражение?
4
Пълно вътрешно отражение се наблюдава при преминаване на светлината от оптично по-плътна към оптично по-рядка среда, при ъгъл на падане по-малък от граничния.
5
При разлагането на бяла светлина от стъклена призма показателят на пречупване на стъклото \mathbfn зависи от дължината на вълната \boldsymbol\boldsymbol\lambda .
6
Кой отговор ще поставиш на празното място?
  • При разлагането на бяла светлина от стъклена призма се получава ___ спектър.
7
Зависимостта на показателя на пречупване на една среда от дължината на светлинната вълна във вакуум се нарича:
8
Граничният ъгъл при преминаване на светлина от стъкло във въздух е \mathbf42^\circ. Колко е ъгълът на пречупване, ако ъгълът на падане е равен на граничния ъгъл?
9
При разлагане на светлина с призма върху екран се наблюдават четири цветни линии (синя, червена, зелена, виолетова). Какъв е цветът на линията, означена на чертежа с въпросителен знак?
10
На фигурите са показани светлинни лъчи, разпространяващи се от стъкло във въздух. На кой чертеж посоченият ъгъл на падане \boldsymbol\boldsymbol\mathbf\alpha е равен на граничния ъгъл?
11
Падащ светлинен лъч сключва с граничната повърхност между две среди ъгъл \mathbf50^\circ. На колко градуса е равен ъгълът между падащия и отразения лъч?
12
Монохроматична светлина с \boldsymbol\mathbf\lambda 0= \mathbf550nm във вакуум преминава през стъкло, където нейната дължина се променя на \boldsymbol\mathbf\lambda = \mathbf440nm. Показателят на пречупване на стъклото е:
13
Светлина с \boldsymbol\mathbf\lambda 0= \mathbf750nm има скорост \mathbfc= \mathbf3.10^8\frac\mathbfm\mathbfs във вакуум. Колко е нейната дължина \boldsymbol\mathbf\lambda в стъкло, където се движи със скорост \mathbfu= \mathbf2.10^8\frac\mathbfm\mathbfs ?
14
В стъклена пластинка монохроматична светлина се разпространява със скорост \mathbfu= \mathbf2.10^8\frac\mathbfm\mathbfs. Колко е дължината на вълната \boldsymbol\mathbf\lambda на светлината в стъклото, ако във вакуум същата вълна има дължина на вълната \boldsymbol\mathbf\lambda 0= \mathbf600nm?
15
Светлинен лъч се пречупва на границата въздух-стъкло. Като използваш данните от фигурата определи:
  • 1. ъгъла на падане и ъгъла на пречупване;
  • 2. показателя на пречупване \mathbfn2 на стъклото.
  • Указание: \mathbfsin\mathbf30^\circ = \mathbf0,5\mathbfsin\mathbf40^\circ = \mathbf0,64; \mathbfsin \mathbf50^\circ = \mathbf0,77; \mathbfsin \mathbf60^\circ= \mathbf0,87

Описание на теста

Онлайн теста по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си с всичко най-важно за геометричната оптика. Ще преговориш явленията отражение и пречупване на светлината, пълно вътрешно отражение и дисперсия. Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се