logo

Тест: Енергия на връзката. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В атомното ядро има протони и неутрони, наречени общо нуклони.
2
За представяне на ядрата се използва следния запис \mathbfZ^A\textrmX, където \mathbfX е знакът на химичния елемент. Какво показват знаците \mathbfZ и \mathbfA?
3
Разликата между сумата от масите на изходните свободни нуклони и масата на ядрото се нарича масов дефект.
4
Масата на ядрата се измерва в:
5
Всяко неподвижно тяло с маса \mathbfmo притежава енергия на покой \mathbfEo, която се пресмята по формулата \mathbfEo= \mathbfmo.\mathbfc^2.
6
Вярно ли е, че масата на едно ядро е по-голяма от сумата на масите на съставящите го нуклони?
7
Три изотопа имат енергия на връзката съответно \Delta E1= 8,4MeV, \Delta E2= 7,7MeV, \Delta E3= 2,2MeV. Сравни масовите дефекти на ядрата им.
8
На какво е равен масовият дефект на ядрото 7^14\textrmN?
 • Указание: В отговорите на задачата с  mj е означена масата на ядрото.
9
Енергията на връзката на 3^6\textrmLi е 30,6MeV. Вярно ли е, че масовият дефект на ядрото е \Delta m=30,6MeV.c^2 ?
10
Енергията на връзката за ядрото на урана 92^238\textrmU е \Delta E= 1785MeV. Колко е специфичната енергия на връзката \boldsymbol\mathbf\varepsilon ?
11
Енергията на връзката на деутерия 1^2\textrmH е 2,2MeV. Колко е масовият дефект на ядрото?
12
Колко е енергията на връзката на хелиевото ядро 2^4\textrmHe, ако масовият дефект на ядрото е \Delta m= 5,041.10^-29kg?
 • c=3.10^8\fracms
13
Свържи всяка стойност на енергия в eV със съответстващата ѝ стойност в J.
 • 1eV=1,6.10^-19J
14
Колко е енергията на връзката за деутерия 1^2\textrmH?
 • ma(1^2\textrmH)=2,0141022u
 • me=0,0005486u
 • mn=1,0086652u
 • mp=1,0072765u
 • c^2=931,5\fracMeVu
 • При пресмятанията работи с числата, така както са дадени, без да закръгляш. Запиши на празното място крайния отговор с число, което е закръглено до втория знак след запетаята.
15
Определи енергията на връзката за ядрото 2^4\textrmHe. Масата на протона е 1,0072765u, масата на неутрона е 1,0086652u, а масата на ядрото на хелия е 4,001506u.
 • c^2=931,5\fracMeVu
 • Запиши на празното място число, закръглено до втория знак след запетаята.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш за всичко най-важно за атомното ядро. Ще упражниш знанията си за масовия дефект, ще пресмяташ енергия на връзката, специфична енергия на връзката и енергия на покой. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се