logo

Тест: Запазване на енергията. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените закономерности изразява закона за запазване на енергията при движение на заредена частица в електрично поле?
2
Вярно ли е, че \mathbfU= \boldsymbol\mathbf\varphi M-\boldsymbol\mathbf\varphi N?
3
Вярно ли е, че при движение на протон по посока на силовите линии на еднородно електрично поле, кинетичната му енергия се увеличава?
4
Връзката между интензитет и напрежение се дава с формулата \mathbfE= \frac\mathbfU\mathbfd. Правилно ли е записана формулата?
5
Вярно ли е, че ако в една и съща точка на електричното поле попаднат едновременно протон и електрон под действието на електричната сила, те ще се задвижат в една и съща посока?
6
Свържи така, че да се получат верни твърдения.
7
Коя е вярната връзка между единиците?
8
Положителен точков заряд се премества от т. A до т. В на еднородно електростатично поле под действие на електрична сила. Опитай да свържеш зададените въпроси с правилните отговори.
9
Интензитетът на еднородно (хомогенно) поле е \mathbfE= \mathbf600\frac\mathbfV\mathbfm, а напрежението е \mathbfU= \mathbf\mathbf200\mathbfV. Ако интензитетът намалява два пъти, напрежението:
10
Протон се движи в еднородно (хомогенно) електростатично поле, от точка с потенциал \mathbf\boldsymbol\mathbf\varphi 1= \mathbf300V до точка с потенциал \mathbf\boldsymbol\varphi 2= \mathbf200V, както е показано на фигурата. Колко е напрежението \mathbfU между двете точки от полето?
11
Потенциалът в т.M е \boldsymbol\mathbf\varphi M= \mathbf5V, а в т.N е \boldsymbol\boldsymbol\varphi N= \mathbf2V. Колко е напрежението между точките M и N?
12
На фигурата е показана силова линия на еднородно (хомогенно) електростатично поле. Частица с положителен заряд q=6.10^-3C се движи по линията така, че електричната ѝ потенциална енергия намалява. Определи електричната потенциална енергия WM на частицата в т. М.
13
Електрон, отделен с нулева начална скорост от отрицателната плоча на електроннолъчева тръба се ускорява от напрежение  \mathbf10kV. С каква кинетична енергия електронът достига положителната плоча на тръбата?
  • Указание: \mathbf1kV= \mathbf10^3\mathbfV; \mathbfe= \mathbf1,6.10^-19\mathbfC
14
Електрон се движи в еднородно електростатично поле. В т. M от полето с потенциал \boldsymbol\mathbf\varphi M= \mathbf4.10^3\mathbfV електронът има кинетична енергия \mathbfEKM= \mathbf3,2.10^-16\mathbfJ. Колко джаула е кинетичната енергия на електрона, когато преминава през точка N с потенциал \mathbf\boldsymbol\varphi N= \mathbf3.10^3\mathbfV?
  • Указание: \mathbfe=1,6.10^-19\mathbfC
15
В т.M от еднородно електростатично поле с интензитет \mathbfE=5.10^4\frac\mathbf\mathbfV\mathbfm попада електрон с кинетична енергия \mathbfEKM= \mathbf8.10^-19\mathbfJ, който се движи по посока на силовите линии на полето. В т. N кинетичната енергия на електрона намалява до нула. Пресметни разстоянието d между двете точки.
  • Запиши отговора си като десетична дроб.
  • Указание: \mathbfe= \mathbf1,6.10^-19\mathbfC

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 9. клас ще ти помогне да затвърдиш знанията си за запазване на енергията. Кога е валиден законът за запазване на енергията? Кога кинетичната енергия е нула? На какво е равна потенциалната разлика? В задачите ще използваме и връзката между интензитет и напрежение. Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се