Упражнение: Запазване на енергията. Решаване на задачи


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Запазване на енергията (решаване на задачи)“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за причините за движение на заредени частици в електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията и нивото си на разбиране за величините работа, потенциална и кинетична енергия, интензитет и потенциал на електрично поле. Ще изследвате закона за запазване на енергията при движение на заредени частици в електростатично поле, като част от този тест по физика. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Подредете правилно фразите, така че да получите вярно твърдение за закона за запазване на енергията.
5т. 2. Коя от посочените закономерности наричаме закон за запазване на енергията при движение на заредена частица в електрично поле?
5т. 3. Вярно ли е, че при движение на протон по посока на силовите линии на еднородно електрично поле, кинетичната му енергия се увеличава?
5т. 4. Отбележете верните твърдения.
5т. 5. Вярно ли е, че ако в една и съща точка на електричното поле попаднат едновременно протон и електрон, под действието на електричната сила, те ще се задвижат в една и съща посока?
6т. 6. Протон се движи в електростатично поле. В точка М с потенциал \varphi M=1500 V кинетичната му енергия е EkM=2,4.10^-16J.
 • Колко е кинетичната енергия EkN на протона, когато преминава през точка N с потенциал \varphi N=500V?
6т. 7. В точка М от еднородно електростатично поле с интензитет E=1.10^5V/m, попада електрон с кинетична енергия Ek=3,2.10^-16J, който се движи по посока на силовите линии на полето. В точка N кинетичната енергия на електрона намалява 2 пъти.
 • Пресметнете разстоянието d между двете точки.
6т. 8. Заредена частица се движи в електростатично поле. В точка с потенциал 100 V  кинетичната енергия на частицата е 1.10^-5J, а в точка с потенциал 200 V  кинетичната енергия е 5.10^-5J.
 • Колко е кинетичната енергия на частицата в точка с потенциал 300 V?
6т. 9. В ускорител на заредени частици (генератор на Ван де Грааф) протон се ускорява от потенциална разлика 2.10^7V.
 • Определете крайната кинетична енергия на протона. /Приемете, че началната стойност на кинетичната енергия е нула/.
6т. 10. В точка M на еднородно електрично поле с интензитет E=1.10^4 V/m попада електрон, който се движи със скорост v=1,76.10^7 m/s по посока на силовите линии на полето.
 • Определете максималното разстояние s, на което ще се отдалечи електронът от точка M, т.е. разстоянието до точката в която ще спре. (имайте предвид, че e/me=1,76.10^11C/kg)
6т. 11. В точка М от еднородно електростатично поле с интензитет 5.10^4V/m попада електрон с кинетична енергия Ek=8.10^-19J, който се движи по посока на силовите линии на полето. В точка N електронът променя посоката си на движение.
 • Определете разстоянието d между двете точки.
6т. 12. Протон, който в началния момент е в покой, започва да се движи в еднородно електростатично поле с интензитет E=2.10^3 V/m.
 • Какво разстояние s ще измине протонът за време t=1\mu s ? (имайте предвид, че движението е равноускорително, без начална скорост и специфичният заряд на протона е:  e/mp=9,6.10^7 C/kg )
11т. 13. В точка M  на еднородно електрично поле с интензитет E=5.10^4V/m се намира частица, която в началния момент е в покой. Под действие на електричните сили, частицата започва да се движи и за време t=1.10^-8s достига точка N, която е на разстояние s=0,44 m от точка M., както е показано на картинката.
 • Какъв е знакът на заряда на частицата?
 • Определете специфичния заряд  q/m на частицата.
11т. 14. Електрон и протон се движат в еднородно електрично поле с интензитет E=1.10^5 V/m.
 • Определете ускоренията на двете частици. (имайте предвид, че e/me=1,76.10^11C/kg и e/mp=9,6.10^7C/kg)
11т. 15. Заредена частица се движи с ускорение a=4.10^5m/s^2 в еднородно електрично поле с интензитет E=400 V/m.
 • Определете специфичния заряд на частицата  q/m.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

17:04 - 21.11.2017

Как се решават бързо задачите от типа на 10, 11 и 12? Благодаря
+1
Профилна снимка

Администратор

16:28 - 23.11.2017

Здравей, Боби! Теб какво те затрудни в тези задачи? Как ги реши? Може да напишеш тук и ще помогнем да си изясниш всичко.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.