Упражнение: Запазване на енергията. Решаване на задачи


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Запазване на енергията. Решаване на задачи“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за причините за движение на заредени частици в електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тестваш знанията и нивото си на разбиране за величините работа, потенциална и кинетична енергия, интензитет и потенциал на електрично поле. Ще изследваш закона за запазване на енергията при движение на заредени частици в електростатично поле, като част от този тест по физика. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Положително заредена частица се движи в еднородно (хомогенно) електростатично поле под действие на електрична сила и се премества от т. M към т. N. Кое твърдение е вярно за потенциалните електрични енергии WN и WN на частицата?
5т. 2. Коя от посочените закономерности знаеш като закон за запазване на енергията при движение на заредена частица в електрично поле?
5т. 3. Вярно ли е, че при движение на протон по посока на силовите линии на еднородно електрично поле, кинетичната му енергия се увеличава?
5т. 4. Отбележи верните твърдения.
5т. 5. Вярно ли е, че ако в една и съща точка на електричното поле попаднат едновременно протон и електрон под действието на електричната сила, те ще се задвижат в една и съща посока?
6т. 6. Протон се движи в електростатично поле. В т. М с потенциал \varphi M=1500 V кинетичната му енергия е EkM=2,4.10^-16J.
 • Колко е кинетичната енергия EkN на протона, когато преминава през т. N с потенциал \varphi N=500V? (зарядът на протона е q=1,6.10^-19C)
6т. 7. В т. М ,от еднородно електростатично поле с интензитет E=1.10^5V/m, попада електрон с кинетична енергия Ek=3,2.10^-16J, който се движи по посока на силовите линии на полето. В т. N кинетичната енергия на електрона намалява 2 пъти. (зарядът на електрона е: e=1,6.10^-19C ; връзката между интензитет и напрежение е E=\fracUd )
 • Пресметни разстоянието d между двете точки.
6т. 8. Положителен точков заряд се премества от т. A до т. В на еднородно електростатично поле под действие на електрична сила.  Опитай да свържеш зададените въпроси с правилните отговори.
6т. 9. В ускорител на заредени частици (генератор на Ван де Грааф) протон се ускорява от потенциална разлика 2.10^7V.
 • Опитай да определиш крайната кинетична енергия на протона. 
 • Приеми, че началната стойност на кинетичната енергия е нула и зарядът на протона е q=1,6.10^-19C.
6т. 10. Протон се движи в еднородно електрично поле. Първоначално скоростта му в т. М е VM, а по- късно, когато минава през т. N, скоростта му е VN. Оказало се, че VM> VN. Опитай се да подредиш думите така, че да се получи вярно твърдение.
6т. 11. В т. М от еднородно електростатично поле с интензитет E=5.10^4\fracVm попада електрон с кинетична енергия EkM=8.10^-19J, който се движи по посока на силовите линии на полето. В т. N електронът променя посоката си на движение.
 • Определи разстоянието d между двете точки, като имаш предвид:
 • зарядът на електрона е: e=1,6.10^-19C
 • в т.N електронът е спрял, т.е. в т.EkN=0
 • връзката между интензитет на електростатично поле и напрежение е E=\fracUd
6т. 12. На фигурата е показана силова линия на еднородно (хомогенно) електростатично поле. Частица с положителен заряд q=6.10^-3C се движи по линията така, че електричната ѝ потенциална енергия намалява. Определи:
 1. посоката на движение на частицата
 2. електричната потенциална енергия WM на частицата в т. М
 3. колко волта е напрежението U между двете точки- т. М и т. N.
11т. 13. Частица със заряд q=1mC и маса m = 0,02 kg в началото е неподвижна в точка с потенциал \varphi M=2000V. Под действие на електрично поле частицата започва да се движи и достига до точка с потенциал \varphi N=1000V. Опитай да намериш скоростта на частицата в тази точка.
 • 1mC=10^-3C
 • В началото кинетичната енергия на частицата е EkM=0, а в т. кинетичната енергия става EkN=\fracm.V^22.
11т. 14. На фигурата са показани силови линии на еднородно (хомогенно) електростатично поле. Електричното напрежение между точките М и N е U=600V. Потенциалът на т. М е \varphiM=700V. Под действие на електричната сила положителен точков заряд q=2.10^-6C се движи от т. М към т. N . Определи и попълни на празните места:
 • Какъв е потенциалът \varphi N на т. N?
 • На колко е равна електричната потенциална енергия WM на заряда q, когато се намира в т. М?
 • Как се изменят (нараства или намалява) електричната потенциална енергия и кинетичната енергия на заряда q, когато той преминава от т. М в т. N?
11т. 15. В т. М  от електростатично поле с потенциал \varphi M=6.10^3V е поставена неподвижна частица с положителен заряд q1=2.10^-16C.
 • Частицата започва да се движи от т. М под действие на електричните сили и достига т. с потенциал \varphiN=4.10^3V. Определи и попълни в празните полета: електр ичните потенциални енергииWMWN и кинетичната енергия EkN на частицата в т. N.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

17:04 - 21.11.2017

Как се решават бързо задачите от типа на 10, 11 и 12? Благодаря
+1
Профилна снимка

Администратор

16:28 - 23.11.2017

Здравей, Боби! Теб какво те затрудни в тези задачи? Как ги реши? Може да напишеш тук и ще помогнем да си изясниш всичко.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.