logo

Тест: Ядрени реакции. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Взаимодействия, които предизвикват изменения в състава на атомните ядра, се наричат ядрени реакции.
2
Времето, за което половината от ядрата са се разпаднали, се нарича:
3
Законът за радиоактивното разпадане се изразява с формулата N=\fracNo2^n, където n=\fractT\frac12. Какво се бележи с буквите N,No,t,T\frac12?
4
Съществуват два вида бета-разпадане. Как се наричат?
5
Процесът на гама-разпадане се представя с уравнението Z^A\textrmX^\ast --> Z^A\textrmX+\boldsymbol\gamma .
6
Как се записва процесът на алфа-разпадане?
7
При всички ядрени реакции трябва да са спазени законите за запазване на електричния заряд и броя на нуклоните.
8
При процеса на радиоактивно разпадане  Z^A\textrmX--> Z+1^A\textrmY+? се излъчва:
9
Реакцията  1^2\textrmH+1^1\textrmH--> 2^3\textrmHe + \gamma  е пример за:
10
Каква частица се освобождава при ядрената реакция 4^9\textrmBe + 2^4\textrmHe--> 6^12\textrmC +...?
11
Дадена е следната реакция на делене:
  •   92^235\textrmU+0^1\textrmn--> 50^132\textrmSn+42^101\textrmMo +...0^1\textrmn
  • Определи броя на отделените неутрони.
12
Каква част от началния брой ядра на радиоактивен  84^206\textrmPo ще останат след 45 дни, ако периодът му на полуразпадане е 9 дни?
13
Периодът на полуразпадане на радия е T\frac12= 1600 години. След колко години ядрата на радия ще намалеят 4 пъти?
14
Количеството на радиоактивен изотоп намаляло 16 пъти за 48 денонощия. Колко денонощия е периодът на полуразпадане T\frac12   на този изотоп?
15
В руините на древен град са намерени дървени предмети, в които концентрацията на 6^14\textrmC  е 4 пъти по-малка, отколкото в наскоро отрязано дърво. Периодът на полуразпадане на  6^14\textrmC е T\frac12= 5700 години. Определи възрастта на предметите.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си с всичко най-важно за ядрените реакции. Ще упражниш закона за радиоактивното разпадане. Ще си припомниш какво се получава при алфа-, бета- и гама- разпадане. Как се записват тези процеси? Колко неутрони се отделят при реакция на делене? По какво се различават реакция на делене и реакция на синтез? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се