logo

Тест: Начален преговор. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Движещите се тела имат енергия на движението, която се нарича кинетична енергия.
2
Формулата за кинетична енергия може да се запише във вида:
3
Формулата за потенциална енергия може да се запише във вида:
4
Под действие на силата на тежестта кинетичната енергия на едно тяло може да се превръща в потенциална енергия и обратно, но механичната енергия НЕ се изменя.
  • Това твърдение се нарича...
5
Електричното съпротивление R НЕ зависи от тока I и напрежението U.
6
Как ще се измени кинетичната енергия на тяло, ако скоростта му се намали 2 пъти?
7
Чрез коя от графиките се изобразява законът на Ом?
8
Ъгълът на падане е \alpha = 45^\circ. На колко е равен ъгълът на отражение \beta?
9
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
10
Светлината от Слънцето се нарича бяла, защото НЯМА определен цвят.
11
Кое явление е причина за разлагането на светлината?
12
Посочи вярната последователност на цветовете от спектъра на бялата светлина.
13
Подреди правилно изречението.
14
Разгледай внимателно снимката на галактиката Андромеда. Какъв вид е тази галактика?
  • Указание: На празното място запиши отговора с една дума.
15
В ядрото на изотопа уран - 235 има 143 неутрона.
  1. Колко протона има в ядрото?
  2. Колко електрона има в електронната обвивка на този атом?
  • Указание: Запиши отговорите си като числа.

Описание на теста

С този тест по физика за 10. клас ще си припомниш най-важното от наученото по физика до момента. Помниш ли  какво са галактиките и колко вида има? По какво се различават различните видове галактики? Какво гласи законът на Ом и в какви мерни единици се измерва напрежението? Какво са напречни и какво - надлъжни вълни? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се