new-logo

Тест: Магнитно поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Магнитно поле има около:
2
Основната характеристика на всяка точка от магнитното поле се нарича магнитна:
3
Магнитно поле, чиято индукция В има една и съща големина и посока във всяка негова точка, се нарича:
4
Вярно ли е, че магнитната сила, с която магнитното поле действа на влитащ в него, успоредно на индукционните линии, заряд q е нулева по големина?
5
Коя от посочените формули е дефиниционна за физичната величина магнитна индукция?
6
Коя от посочените картинки изобразява правилно конфигурацията и посоката на индукционните линии на дадения постоянен магнит.
7
На фигурата са показани индукционните линии на магнитно поле. Свържете всяко твърдение с точката ( A1, A2  или A3 ), за която се отнася.
 • Указание: Гъстотата на индукционните линии е правопропорционална на големината на магнитната индукция.
     
8
Частица със заряд q и маса m се движи със скорост v в магнитно поле с индукция B. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
 • Магнитната сила, която действа на частицата, е правопропорционална на:
 • Указание: Помислете във формулата за магнитна индукция коя величина не участва.
9
Магнитът 1 действа на магнита 2 със сила F1=0,5 N. Определете големината и посоката на силата F2, с която магнитът 2 действа на магнита 1. Кой полюс на магнита 1 е насочен към магнита 2?
 • Попълнете липсващите думи в текста, като използвате някои от посочените числа и думи.
 • 0,5 ; 1 ; еднаква ; противоположна ; северния ; южния
10
На фигурата са показани протони, които се движат в еднородно магнитно поле с еднаква по големина скорост, но в различни посоки.
 • На кои от тях: действа максимална по големина магнитна сила (Fmax ) и не действа магнитна сила ( F=0 )?
 • Указание: Обърнете внимание каква е посоката на скоростта на всяка частица спрямо посоката на магнитната индукция B?
 • На всяко празно място в текста запишете по една буква (K, L, M, N или O).
 • .
11
На фигурата са показани индукционните линии на магнитно поле на прав постоянен магнит. Определете в кои точки магнитната индукция е насочена на: изток, запад, север, юг.
 • Указание: Магнитната индукция е насочена по допирателната към индукционните линии. Магнитната индукция и индукционните линии имат еднаква посока.
 • Свържете правилно.
12
Четири частици преминават перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле. Коя от тях няма да изпита действие на магнитна сила?
13
В магнитно поле, перпендикулярно на индукционните линии, влита електричен заряд q0=10^-10C със скорост v=4 m/s. Ако полето действа на заряда със сила Fmax=8.10^-10N, определете големината на магнитната индукция на полето.
14
Ако скоростта на електричен заряд се увеличи 3 пъти и магнитната индукция на полето се намали 6 пъти, как ще се промени магнитната сила?
 • Указание: Силата е правопропорционална на скоростта и магнитната индукция.
 
15
Електрон влита в магнитно поле с индукция B= 5T, като посоката на скоростта му е перпендикулярно на посоката на магнитната индукция. Каква е скоростта v на електрона , ако полето му действа със сила F= 2,4.10^-11N? Електричният заряд на електрона е  1,6.10^-19C.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Магнитно поле“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за магнитното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на магнитното поле посредством индукционни линии. Ще пресмятате големината на магнитната индукция и ще определяте посоката ѝ, като част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между конфигурацията на индукционните линии и характеристиките на магнитното поле. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се