logo

Тест: Магнитно поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Около всеки магнит се създава магнитно поле, чрез което магнитите си взаимодействат.
2
Основната характеристика на магнитното поле е величината магнитна:
3
Магнитно поле, чиято индукция В има една и съща големина и посока във всички точки, се нарича:
4
Магнитните индукционни линии са мислени линии, показващи посоката на магнитната индукция.
5
С коя от посочените формули може да се пресметне магнитната индукция?
6
Магнитната сила действа само на неподвижни заряди.
7
Подреди правилно частите на изречението, за да получиш вярно твърдение.
8
Частица със заряд q и маса m се движи със скорост v в магнитно поле с индукция B.
  • Кое от следните твърдения НЕ е вярно?
  • Магнитната сила, която действа на частицата, е правопропорционална на:
9
Магнитът 1 действа на магнита 2 със сила F1=0,5 N /виж фигурата/.
  • Определи големината и посоката на силата F2, с която магнитът 2 действа на магнита 1.
  • Кой полюс на магнита 1 е насочен към магнита 2?
10
На фигурата са показани протони, които се движат в еднородно магнитно поле с еднаква по големина скорост, но в различни посоки.
  • На кои от тях действа максимална по големина магнитна сила (Fmax ) и НЕ действа магнитна сила (F=0)?
11
Вярно ли е, че гъстотата на индукционните линии е правопропорционална на големината на магнитната индукция?
12
Четири частици преминават перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле.
  • Коя от тях НЯМА да изпита действие на магнитна сила?
13
В магнитно поле, перпендикулярно на индукционните линии, влита електричен заряд q0=10^-10C със скорост v=4 m/s.
  • Ако полето действа на заряда със сила Fmax=8.10^-10N, определи големината на магнитната индукция на полето.
  • Запиши отговора си с цифри.
14
Частица с положителен електричен заряд се движи със скорост v в магнитно поле с индукция В.
  • Коя от фигурите представя правилно правилото на дясната ръка, по което се определя посоката на магнитната сила F, действаща на частицата?
15
На фигурата са показани три частици, които се движат в еднородно магнитно поле. Сините стрелки показват посоките на движение.
  • На кои частици действат магнитни сили с еднаква посока?

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за магнитното поле. Разбра ли на какъв принцип действа магнитът и какви са приликите между магнитното поле, което той създава, и електростатичните полета? Знаеш ли как се наричат силите, които действат между магнита и метала? Научи ли какво представлява магнитната индукция и как се определя нейната големина и посока? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се