logo

Тест: Фотоелектричен ефект. Уравнение на Айнщайн

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Фотоефектът представлява отделяне на електрони от метал:
2
Енергията на фотона се определя чрез формулата:
3
Светлината може да се разглежда като поток от:
4
Кое от изброените равенства е уравнението на Айнщайн за фотоефекта?
5
При осветяване на фотоклетката, фотоните предават енергията си на електроните.
6
Фотон с енергия Е има честота \nu. На какво е равна честотата?
7
Енергията на избитите при фотоефекта електрони зависи от:
8
Енергията, необходима за откъсването на електрон от метал, се нарича:
9
Светлина с честота \nu облъчва фотоклетка, като отделителната работа на метала е A. Максималната кинетична енергия на отделените електрони е:
10
Фотоефект от метал с отделителна работа A е възможен, ако енергията на фотона E:
11
Какво се случва при осветяване на фотоклетката?
  • Подреди частите на изречението така, че да получиш вярно твърдение.
12
Ако отделителната работа за цезий е A=1,8 \, eV, каква е работата в джаули?
13
Върху фотокатод, чиято отделителна работа е A=4,5\, eV, попада монохроматична светлина. Определи енергията на фотоните, които ще отделят електрони с максимална кинетична енергия Ek,max=1,2\, eV от същия катод.
  • Запиши на празното място отговора с дробно число.
14
Катодът на фотоклетка се осветява с монохроматична светлина, чиито фотони имат енергия 3,1 eV. Колко е максималната кинетична енергия на електроните, ако отделителната работа за веществото, с което е покрит катодът, е 1,9 eV?
  • Запиши на празното място отговора с дробно число.
15
Катодът на фотоклетка се облъчва с монохроматична светлина с енергия на фотоните 3 eV. Колко е отделителната работа за метала на катода, ако максималната кинетична енергия на електроните е 1,2 eV?
  • Запиши на празното място отговора с дробно число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще продължиш подготовката си по темата за фотоелектричния ефект. Какво наричаме отделителна работа? Какъв е физичният смисъл на уравнението на Айнщайн за фотоефекта? Можеш ли да го прилагаш в различни ситуации? Каква трябва да бъде енергията на фотоните, за да настъпи фотоефект? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката ти по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се