Упражнение: Атомни преходи. Лазери


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Атомни преходи. Лазери“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кои преходи наричаме спонтанни и кои- стимулирани? Каква е разликата между нормална и инверсна населеност? Какъв е принципът на действие на лазера? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Състоянието с минимална енергия се нарича възбудено, а останалите- основни състояния.
5т. 2. Газ се облъчва със светлина и един електрон прескача от състояние с квантово число 1 в състояние с квантово число 2. Как се нарича този процес?
5т. 3. Атом се намира във възбудено състояние и след много кратко време електронът прескача обратно на по-ниското ниво. Как се нарича този процес?
5т. 4. Върху атом, който има електрон във възбудено състояние, попада фотон и предизвиква преход на електрона обратно в основното състояние. Как се нарича този процес?
5т. 5. Инверсна населеност има в среда, в която:
6т. 6. На фигурата е показан електрон, който се намира на по- високото енергетично ниво E2 . Какъв процес ще се осъществи в атома?  
6т. 7. На фигурата е показан електрон, който се намира на по- ниското енергетично ниво E1 . Върху атома попада фотон. Каква трябва да бъде енергията на фотона, за да прескочи електрона на по- високото ниво E2 ?
6т. 8. Коя схема представя процес на стимулирано излъчване?
6т. 9. В дадена среда може да се генерира лазерно лъчение, ако:
6т. 10. Когато в активната среда на лазер е създадена инверсна населеност, усилването на лазерната светлина се дължи на спонтанно излъчване.
6т. 11. За стимулираното излъчване е вярно, че:
6т. 12. Кои са необходимите условия, за да работят лазерите?
11т. 13. Дадени са процесите, които се излъчват в хелий- неонов лазер. Подредете ги в реда, в който се извършват като свържете поредния номера със съответния процес.
11т. 14. На схемата са показани енергетичните състояния на водородния атом. Възможно ли е атом, който се намира в основното състояние E1 , да погълне фотон с енергия 3,4 eV?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи: Да, Не, достатъчна, недостатъчна
11т. 15. На схемата са показани енергетичните състояния на водородния атом. При преход между кои две от тези нива се излъчва фотон с енергия 1,9 eV?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!