Видео урок: Закон на Ампер

06:56
6 203
22
Сподели във Фейсбук и спечели XP!
Описание на урока
В този урок практически ще видим в какво се изразява закона на Ампер. По правилото на дясната ръка, когато по проводник поставен в магнитно поле протече на него му действат магнитни сили, които мърдат проводника. Изгледайте видеото за да разберете какво е отношението между магнитната индукция, тока и дължината на проводника.
Раздел:
Електромагнитно взаимодействие
Ключови думи:
магнтини сили, магнита индукция, движение на заредени частици, правило на дясната ръка, закон на Ампер

За да коментираш този видео урок, стани част от Уча.се!

Коментари (22)
Профилна снимка
05.04.2014

Ученик

+4
Имам един въпрос за решението на една задача,ще ви бъда благодарен ако ми отговорите.Задачата е следната:Проводник,по който тече ток 10 Ав еднородно магнитно поле с индукция 2 Т е поставен перпендикулярно на индукционните линии.Определете дължината на проводника в полето,ако то му действа със сила 10 N Аз получих някакъв отговор 2 см,но отговорът на задачата е 50 см и бих искал да видя правилното решение. Благодаря :)
Профилна снимка
25.03.2015

Ученик

+3
От закона на Ампер --> Fmax = B.I.l, следва че l = Fmax/B.I т.е l = 10/2.10 = 1/2 = 0,5m = 50cm Дано съм бил полезен! Ученик от 9 клас
Профилна снимка
24.03.2014

Родител на ученик

+2
В последния пример, ако токът тече по жицата отляво надясно, силата Fmax ще се стреми да я огъне към нас, нали?
Профилна снимка
24.04.2018

Ученик

+1
Да!
Профилна снимка
03.03.2014

Ученик

+2
аудиото ти се дублира
Профилна снимка
10.02.2016

Ученик

+1
Някой може ли да ми помогни със следната задача?: Хоризонтален цилиндричен проводник със сечени S=1mm² виси на две нишки в еднородно(хомогенно) поле с магнитна индукция B=0,1 Т от нас към чертежа.Да се определете големината и посоката на тока I=? ако по проводника при който силите на опъване на нишките стават на 0 ρ=2,7.10 (на трета степен) kg/m на 3 степен
Профилна снимка
12.02.2016

Учител на Уча.се

+1
Здравей, Elina! На проводника действат 2 сили: сила на тежестта G и магнитната сила F. Щом проводникът е в равновесие, тези 2 сили се уравновесяват. G винаги е насочена надолу, следователно F ще бъде нагоре. Използваме правилото на изпънатите пръсти на дясната ръка и определяме, че тока по проводника е насочен надясно. За да намерим големината на тока, трябва да изразим двете сили и да ги приравним. Масата m=ρV=ρSl (т.к. проводникът е цилиндричен, обемът се намира по формулата V=Sh , но в случая h= дължината l на проводника и получаваме V=Sl) . Силата на тежестта се пресмята по формулата G=mg . Заместваме полученото за маса във формулата за G и получаваме G=ρSlg. Силата F, изразяваме от закона на Ампер F=BIl. Тъй като F и G се уравновесяват, приравняваме двете формули и получаваме BIl=ρSlg , I=ρSg/B , заместваш и пресмяташ.
Профилна снимка
12.02.2016

Учител на Уча.се

0
Не забравяй да превърнеш квадратен милиметър в квадратен метър.
Профилна снимка
12.02.2016

Ученик

0
Много се извинявам но може ли да попитам как да стана приятел с някой в Уча.се
Профилна снимка
12.02.2016

Ученик

0
Много Ви благодаря!
Профилна снимка
15.03.2018

Ученик

0
Може ли да ми помогнете с решението на тази задача от упражнението: На прав проводник с дължина l= 20 cm, разположен перпендикулярно на хомогенно магнитно поле с индукция B = 0,08 T, действа сила F = 0,32 N. Колко е токът в проводника? Благодаря предварително!
Профилна снимка
16.03.2018

Администратор

0
Здравей, Габриела! Кое те затрудни в задачата? Докъде успя да стигнеш с нея?
Профилна снимка
17.03.2018

Ученик

0
Опитах се да я реша с формулата,но не стигам до правилния отговор...
Профилна снимка
17.03.2018

Ученик

0
Надявам се някой да ми каже какво е решението...Ще съм му много благодарна
Профилна снимка
18.03.2018

Учител на Уча.се

+1
Здравей, Gabriela! Използваме закона на Ампер: Fmax=B.I.L. Изразяваме търсената величина: I=Fmax/B.L. Превръщаме дължината в метри: L=20 cm= 20:100=0,2 m. Заместваме и пресмятаме: I=0,32/0,08.0,2=0,32/0,016=20 A.
Профилна снимка
19.01.2018

Родител на ученик

0
Моля авторите да изписват дробните черти срещу знака за равенство и тогава да нанасят числител и знаменател
Профилна снимка
25.03.2017

Ученик

0
Здравейте, искам да попитам какви са мерните единици за l, L, B I F и В. И съответно ако трябва в задачата да преобразувам някои как става?
Профилна снимка
28.03.2017

Учител на Уча.се

+1
Здравей, Весела! Основните мерни единици са: за сила F- нютон N, за магнитна индукция B- тесла T, за ток I- ампер A и за дължина на проводник l- метър m. Ако пред някоя от тези мерни единици е написано: c (санти-), например cm (сантиметър), трябва да умножим по 0,01; m (мили-), например mN, mT, mA, mm, умножаваме по 0,001; k (кило-), например kN, kA, умножаваме по 1000.
Профилна снимка
13.01.2016

Ученик

0
Благодарим!
Профилна снимка
26.01.2016

Ученик

-3
Не е добре да искат пари да се учим.
Профилна снимка
11.02.2016

Администратор

+10
Здравей, Радослав, сега ще ти обясня защо е необходим абонамент в Уча.се. Екипът ни е 56 души и всички сме отдадени на вас. Направихме над 4 600 видеа, а това е огромен труд, който изисква средства, разбира се. Нашата мисия и най-голямо желание е наистина да подобрим образованието в България с иновации и технологии, с които ученето да е на интересен и разбираем език. Абонаментът е много символичен, но ни е достатъчен да правим още и още видео уроци и упражнения + все по-полезни неща за вас :) С тези приходи успяваме да поддържаме сайта и екипа. Успях ли да ти помогна?
Профилна снимка
16.06.2016

Ученик

0
Radoslav-......................................
feedback
feedback