logo

Тест: Връзка между интензитет и напрежение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Потенциалната разлика между две точки M и N на електростатичното поле се нарича:
2
Единицата за потенциал и за напрежение е:
3
Коя от посочените формули се използва за връзка между интензитет и напрежение на еднородно поле?
4
Единиците за интензитет са:
5
Полето между две успоредни метални пластинки, които са заредени с равни по големина и противоположни по знак електрични заряди, е еднородно.
6
Колкото по-голямо е напрежението между две точки, толкова по-слабо е полето между тях.
7
Стойностите на електричната потенциална енергия и на потенциала зависят от нулевото равнище, от което става тяхното отчитане.
8
Колко волта е напрежението между две точки на електростатично поле с потенциали \varphi M=30V и \varphi N= -10V?
9
Вярно ли е, че потенциалът намалява по посока на силовите линии на електростатичното поле?
10
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
11
Протон и електрон попадат без начална скорост в еднородно електрично поле, чиито силови линии са насочени на север. В какви посоки ще започнат да се движат двете частици?
12
Две успоредни метални пластинки са поставени на разстояние l=1mm една от друга. На пластините е подадено напрежение U=20V. Колко е интензитетът E на електричното поле между пластините?
  • Указание: 1m=1000mm
13
Две успоредни метални пластини са поставени на разстояние l=5mm една от друга. На пластините е подадено напрежение U=100V. Определи:
  1. интензитета E на електричното поле мужду пластините;
  2. напрежението между точките M и N, които лежат на една силова линия, на разстояние l1=2mm една от друга.
  • Указание: 1m=1000mm. Запиши отговорите си с числа.
14
Електрично поле е създадено между две успоредни метални пластини, които се намират на разстояние 3cm една от друга с потенциална разлика 180V. Определи големината на електричната сила, с която полето действа на внесен в него заряд с големина 4.10^-7C.
  • Указание: 1m=100cm. Запиши отговора си като число.
15
Работата за пренасяне на заряд q=1.10^-7C между две точки в еднородно електрично поле е A=0,4.10^-3J. Разстоянието между двете точки е l=16cm. Колко е интензитетът на полето?
  • Указание: 1m=100cm. Запиши отговора си като число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли кои величини зависят от избора на нулево равнище? Разбра ли, че потенциалната разлика е равна на напрежението? Можеш ли да прилагаш връзката между интензитет и напрежение? Колко мерни единици има интензитетът? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се