Упражнение: Дифракция на светлината от процеп


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. В какво се състои явлението дифракция на светлината от процеп? При какви условия се наблюдава явлението? Как изглежда дифракционната картина? От какво зависи ширината на осветената област върху екрана? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Когато сноп от монохроматична светлина премине през много тесен процеп, наблюдава се явлението:
5т. 2. За да се наблюдава дифракция на светлината от процеп, трябва големината му да е съизмерима с дължината на вълната.
5т. 3. Дифракция на светлината може да се наблюдава, когато светлинни вълни падат върху:
5т. 4. Какво означава две светлинни вълни да интерферират?
5т. 5. Вярно ли е, че когато вълните интерферират, се получават интерференчни максимуми и минимуми?
6т. 6. Кое твърдение НЕ е вярно?
 • Дължината на вълната е равна на:
6т. 7. Ако на пътя на бялата светлина се постави процеп, на екрана ще се наблюдава:
6т. 8. Показана е дифракционна картина, получена от процеп.
 • Вярно ли е, че светлите области отговарят на интерференчен минимум?
6т. 9. Коя величина има най-голяма стойност в осветените области на дифракционната картина?
6т. 10. На фигурата е показано явлението дифракция на светлината от процеп.
6т. 11. Ако малък кръгъл отвор с диаметър d , съизмерим с дължината на вълната λ , се осветява със зелена светлина, на екрана се получава:
6т. 12. Защо в гъста гора двама души, намиращи се на известно разстояние един от друг, могат да разговарят помежду си, но не се виждат?
11т. 13. Кое от посочените явления се обяснява чрез дифракция?
 • 1. Появата на светли и тъмни кръгове около улична лампа, ако я наблюдавате през малък отвор.
 • 2. Получаването на различни цветове по повърхността на сапунен мехур.
 • 3. Небесната дъга.
 • 4. Лошата видимост през стъклата на автомобила в дъждовно време.
 • Попълнете празното място в текста, като запишете номера на явлението.
11т. 14. Как зависи ширината на светлите ивици върху екрана от ширината на процепа?
 • Попълнете празното място в текста.
11т. 15. Върху екран се наблюдават концентрични редуващи се светли и тъмни кръгове, като централният кръг е светъл. Дифракционната картина е получена от:
 • 1. тънка нишка с дебелина 450 nm
 • 2. кръгъл непрозрачен диск с радиус 10 cm
 • 3. кръгъл отвор с радиус 100 nm
 • 4. стъклена призма с размер 2 cm
 • Попълнете празното място в текста, като запишете номера на съответния пример.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!