Упражнение: Трансформатори


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Трансформатори“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за явлението електромагнитна индукция и закономерностите, които ги описват. Ще тествате знанията си за механизмите на предаване и доставяне на електроенергия до предприятията и домакинствата. Ще упражните знанията и разбирането си за същността на електричното и магнитното поле, като част от този тест по физика.Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между големината на променливите ток и напрежение и конструктивните особености на трансформаторите. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете празните места в текста.
5т. 2. На кое явление се основава принципът на действие на трансформаторите?
5т. 3. От какво зависи коефициентът на трансформация k на трансформаторите?
5т. 4. Възможнo ли е да се направи трансформатор ако разполагате само с две намотки с различен брой навивки, но не и с феромагнитна сърцевина?
5т. 5. Каква е ролята на феромагнитната сърцевина на трансформатора?
6т. 6. Сравнете входната и изходна мощност на тока, съответно P1 и P2 на трансформатор.
6т. 7. Трансформатор с коефициент на трансформация k=10 има 1000 навивки в първичната намотка. Колко е броят на  навивките във вторичната намотка?
6т. 8. Ако на входа на трансформатор се подаде напрежение 220 V, напрежението на изхода е 22 V. Какво напрежение ще се получи от трансформатора, ако напрежението от 220 V се подаде на неговия изход, т.е. ако първичната намотка и вторичната намотка си разменят местата?
6т. 9. Първичната намотка на трансформатор има 200 навивки. Колко са навивките на вторичната намотка, ако в нея тече 4 пъти по-силен ток, отколкото в първичната намотка?
6т. 10. Трафопост преобразува напрежение с ефективна стойност 10 kV в напрежение за битови нужди с ефективна стойност 220V.
  • Определете коефициента на трансформация k на трансформатора
  • Потребителите консумират мощност P=110 kW . Определете ефективните стойности на токовете в двете намотки на трансформатора.
6т. 11. Радиолюбител иска да конструира трансформатор, който да понижава напрежението от 220 V на 9 V. Той разполага с желязна сърцевина и 5 намотки, съответно с 880, 650, 440, 36 и 20 навивки. Коя от тях радиолюбителят трябва да използва за първична и коя - за вторична намотка?
6т. 12. Как ще се променят топлинните загуби в електропровода, ако поради някаква причина напрежението се намали от 400 kV на 100 kV?     * Имайте предвид, че Plost\sim \frac1U^2
11т. 13. Първичната намотка на трансформатор има 250 навивки, а вторичната 4 пъти повече. Напрежението на входа е 220 V, а токът през вторичната намотка е 0,5 А. Намерете:
  1. коефициента на трансформация k
  2. напрежението на изхода U2
  3. тока през първичната намотка I 1.
Попълнете празните места, като запишете съответните числа.
11т. 14. За дадения трансформатор, определете:
  • а) коефициента – k, ако N1= 2500, N2 = 5000
  • б) вида на трансформатора
  • в) U2 =?, ако напрежението U1= 110 V
  • г) I1 =?, ако токът I2 = 1 A
11т. 15. Токът в първичната намотка на трансформатор е I1=0,5 A, а захранващото напрежение U1=220 V. Токът във вторичната намотка е I2=11 A, а напрежението между нейните краища U2=9,5 V. Намерете КПД /коефициент на полезно действие \eta/ на трансформатора в проценти.
  • * Имайте предвид, че \eta =\fracEoutEin  е отношението на полезната енергия към цялата вложена енергия в устройството.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Родител

20:11 - 09.05.2017

На 13-ти въпрос за U2 как се получава 1000 защото аз получавам 880?!?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

12:59 - 16.05.2017

Здравей, Кръстина! Благодарим ти за наблюдателността! Вече е коригирано числото. Твоят отговор е верен! :)
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

22:50 - 28.03.2016

На зад.1 не трябва ли да бъде "без да се изменя неговата [мощност] ", а не [честота]? Съжалявам ако Аз съм се объркал.
Профилна снимка

Друг

12:06 - 31.03.2016

Здравей, Кристиян :). Тук е правилно да говорим за честота, това е величината, която не трябва да се изменя през целия път на тока от централата до домовете ни. Обикновено при мрежите с напрежение 220 V честотата на тока е 50 Hz. А що се отнася до мощност - повечето случаи когато говорим за тази величина ни трябва някакъв тип консуматор (хладилник, електрическа печка, и т.н.). За това примерно казваме "този блендер е по-мощен", тоест неговият мотор се върти по-бързо (но и изипозлва повече ток).
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.