logo

Тест: Трансформатори. Пренасяне на електроенергията

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Трансформаторът е устройство, с което:
2
На кое явление се основава принципът на действие на трансформаторите?
3
Трансформаторите са два вида - повишаващи и понижаващи.
4
Каква е връзката между ефективните стойности на напреженията U1 и  U2  в краищата на две намотки и броя N1 и N2 на техните навивки?
5
Вярно ли е, че всеки трансформатор се състои от затворена желязна сърцевина, на която от двете страни има намотки с различен брой навивки?
6
  • Първичната намотка на трансформатора е свързана с (1).
  • Вторична намотка на трансформатора е свързана с (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
7
За какво служи феромагнитната сърцевина при трансформаторите?
8
Трансформаторът може да работи само с постоянно напрежение.
9
Трансформаторите са конструирани така, че мощностите в двете части на трансформатора да са приблизително равни.
10
Защо при пренасянето на електроенергия по електропроводите се използва високо напрежение?
11
Свържи съответните части, за да получиш верни твърдения.
12
Във вторичната намотка на повишаващ трансформатор тече (1), отколкото в първичната. Във вторичната намотка на понижаващ трансформатор тече (2), отколкото в първичната.  
  • Кои от посочените опции ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
13
На първичната намотка на трансформатор, която има 1000 навивки, се подава напрежение 220 V. Какво напрежение ще се получи на изхода на трансформатора, ако вторичната намотка има 100 навивки? Какъв е видът на трансформатора?
14
Първичната намотка на трансформатор има 250 навивки, а вторичната 4 пъти повече. Напрежението на входа U1=220 V. Намери напрежението на изхода U2.
  • Указание: Запиши отговора с число.
15
Първичната намотка на трансформатор има 200 навивки. Колко са навивките на вторичната намотка, ако в нея тече 4 пъти по-силен ток, отколкото в първичната намотка?

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за трансформаторите. Разбра ли каква е ролята на трансформаторите? Научи ли, че тези устройства работят именно с променливия ток като увеличават или намаляват амплитудата и ефективната стойност на променливото напрежение? Направи теста, попълни пропуските си и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се