new-logo

Тест: Трансформатори

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Трансформаторът е устройство , което:
2
На кое явление се основава принципът на действие на трансформаторите?
3
От какво зависи коефициентът на трансформация k на трансформаторите?
4
За какво служи феромагнитната сърцевина при трансформаторите?
5
При въртене на рамка от проводник в магнитно поле в рамката се индуцира напрежение. Кое устройство работи на този принцип?
6
Защо при пренасянето на електроенергия по електропроводите се използва високо напрежение?
7
Трансформатор с коефициент на трансформация k=10 има 1000 навивки в първичната намотка. Колко е броят на  навивките във вторичната намотка?
8
На първичната намотка на трансформатор, която има 1000 навивки, се подава напрежение 220 V. Какво напрежение ще се получи на изхода на трансформатора, ако вторичната намотка има 100 навивки? Какъв е видът на трансформатора?
9
Първичната намотка на трансформатор има 200 навивки. Колко са навивките на вторичната намотка, ако в нея тече 4 пъти по-силен ток, отколкото в първичната намотка?
10
Трафопост преобразува напрежение с ефективна стойност Uin=10kV в напрежение за битови нужди с ефективна стойност Uout=220V.
 • Определи коефициента на трансформация k на трансформатора.
 • Потребителите консумират мощност P=110 kW. Определи ефективните стойности на токовете Iin и Iout в двете намотки на трансформатора. (Имай предвид, че P=U.I и мощността е една и съща както на входа, така и на изхода.)
11
Радиолюбител иска да конструира трансформатор, който да понижава напрежението от 220 V на 9 V. Той разполага с желязна сърцевина и 5 намотки, съответно с 880, 650, 440, 36 и 20 навивки. Попълни коя от тях радиолюбителят трябва да използва за първична и коя - за вторична намотка?
 • Упътване: Намери първо коефициента на трансформация и след това намери правилната комбинация от намотки, така че да получиш същия коефициент.
12
Първичната намотка на трансформатор има 50 навивки, а вторичната- 250 навивки. Токът във вторичната намотка е 0,2 А. Колко ампера е токът в първичната намотка?
 • Имай предвид, че \fracU1U2=\fracI2I1.
13
Първичната намотка на трансформатор има 250 навивки, а вторичната 4 пъти повече. Напрежението на входа е 220 V, а токът през вторичната намотка е 0,5 А. Намери:
 1. коефициента на трансформация k
 2. напрежението на изхода U2
 3. тока през първичната намотка I 1.
 • Попълни празните места, като запишеш съответните числа.
14
За дадения трансформатор определи:
 • а) коефициента – k, ако N1= 2500, N2 = 5000
 • б) вида на трансформатора
 • в) U2 =?, ако напрежението U1= 110 V
 • г) I1 =?, ако токът I2 = 1 A
15
Токът в първичната намотка на трансформатор е Iin=0,5 A, а захранващото напрежение Uin=220 V. Токът във вторичната намотка е Iout=11 A, а напрежението между нейните краища Uout=9,5 V. Намери КПД (коефициент на полезно действие \eta) на трансформатора в проценти.
 • Имайте предвид, че \eta =\fracEoutEin  е отношението на полезната енергия към цялата вложена енергия в устройството, както и че енергията е E=P.t
 • За да получиш в проценти отговора, трябва полученото число да се умножи по 100.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Трансформатори“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за явлението електромагнитна индукция и закономерностите, които ги описват. Ще тестваш знанията си за механизмите на предаване и доставяне на електроенергия до предприятията и домакинствата. Ще упражниш знанията и разбирането си за същността на електричното и магнитното поле, като част от този тест по физика. Ще имаш възможността да демонстрираш каква е връзката между големината на променливите ток и напрежение и конструктивните особености на трансформаторите. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се