new-logo

Тест: Променлив ток

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ток, който променя големината и посоката си през равни интервали от време се нарича:
2
Устройството, в което се създава променливият ток се нарича:
3
Довършете правилно изречението:
  • В генератора на променлив ток става превръщане на ..........
4
Принципът на действие на електромотора се основава на явлението:
5
Основните величини, които характеризират променливия ток са:
6
Вярно ли е, че за да работи генераторът на електричен ток безкрайно дълго време е необходимо просто да завъртим първоначално рамката и след това тя ще продължи самостоятелно да се върти равномерно в магнитното поле на постоянния магнит?
7
Колко оборота за 1 минута извършва оста на генератор, който произвежда променлив ток с честота 50 Hz?
8
В Северна Америка се използва променлив ток с честота 60 Hz и напрежение 120 V. Колко е периодът Т на тока?
9
Колко пъти за една минута се променя посоката на тока в ютия, включена към електрическата мрежа?
10
По графиката определете амплитудната стойност на променливия ток, периода и честотата на променливия ток, големината на тока в момента t=0,15 s
11
По графиката определете амплитудната стойност на променливото напрежение, напрежението в момента t=0,3 s, периода и честотата на променливия ток.
12
Колко е периодът Т на променливия ток, който се черпи от електропреносната мрежа на България?
13
За време \Delta t=1,25.10^-3s променлив ток нараства от 0 до максимална стойност Imax=30 A. Определете периода и честотата на тока.
14
Колко пъти за един период моментната стойност на променливия ток става равна на нула?
15
Когато към генератор на променлив ток се свърже консуматор, то генераторът играе ролята на източник на ЕДН. Като имате предвид определението за ЕДН, определете какви са по природа страничните сили при индуциране на електродвижещо напрежение (ЕДН) в затворен проводник под влияние на променливо магнитно поле?

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Променлив ток“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за явлението променлив електричен ток, величините, които го описват – големина, период и честота. Ще тествате знанията си за механизмите на създаване на променлив електричен ток и за устройството, което го поражда, а именно генераторът. Ще имате възможността да демонстрирате какво са посока на тока при различните фази на генератора. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се