Упражнение: Интерференция на светлина от тънък слой


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 10. клас „Интерференция на светлината от тънък слой“ ще задълбочите разбирането си за същността на явлението интерференция на светлината и ще усвоите механизма на получаване на интерференчна картина при преминаването на светлината през така наречения "тънък слой". Ще се научите да пресмятате условията за получаване интерференчни максимуми и минимуми в определена област от пространството. Ще усвоите още един начин да получавате кохерентни вълни, а именно като насочвате светлината към тънък слой. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. За да определите един слой като тънък, кое определение ще използвате?
5т. 2. Посочете явленията, които позволяват да се получават кохерентни снопове при взаимодействието на светлината с тънък слой.
5т. 3. Коя от посочените формули вярно задава условието за интерференчен максимум от тънък слой с дебелина d и показател на пречупване n?
5т. 4. Коя от посочените формули вярно задава условието за интерференчен минимум от тънък слой с дебелина d и показател на пречупване n?
5т. 5. Върху мокър асфалт е разлят бензин. В бензиновите петна се наблюдават различни цветове. Кое светлинно явление има решаващо значение за оцветяването?
6т. 6. Вие сте телевизионен водещ на новините на водеща телевизионна компания, но трябва да носите очила. При заснемането на поредната емисия, на оператора му прави впечатление, че неприятните отблясъци в областта на очите Ви, които се получават при отражението на светлината на прожекторите от оптичните лещи на очилата ви, са изчезнали. На въпроса на оператора как  е станало това, Вие отговаряте, че сте си закупили нови модерни очила с така наречената "просветлена оптика".
  • Посочете кое явление, позволява да не се наблюдават отблясъци от повърхността на оптичните лещи.
6т. 7. Върху мокър асфалт имате разлято машинно масло. Като имате предвид, че маслото \left ( nM \right\geq 1,5 ) има по-голям показател на пречупване от водата \left ( nb. \right =1,33), то на границата машинно масло-вода, светлината ще губи ли  \frac\lambda 2 от дължината си?
  • Съобразяването на това условие е важно при пресмятането на разликата в оптичните пътища на вълните за определяне на условията за интерференчен максимум и минимум.
6т. 8. Стъклата на жилищна сграда са покрити с тънкослойно покритие от вещество с показател на пречупване n2=1,4. При каква най-малка дебелина на слоя, вълни с дължина на вълната \lambda 0=400 nm, няма да навлизат в помещенията на сградата при нормално падане на лъчите към повърхността на слоя?
  • Имайте предвид, че показателят на пречупване на стъклото е n3=1,5.
6т. 9. Оптична леща е изработена от стъкло (n=1,5) и е покрита с тънкослойно покритие от MgF2 /магнезиев флуорид/ (n=1,38), за да се намали отражението. Намерете най-малката дебелина на слоя, при която напълно се елиминира отражението на вълни с дължина на вълната \lambda0=550nm, която е разположена в средата на спектъра на видимата светлина, ако лъчите падат перпендикулярно на слоя.
6т. 10. Имитационен камък за бижута е изработен от стъкло (n=1,5). За да го направят по бляскав го покриват с тънък слой от силициев оксид (n=2). Намерете най-малката дебелина на слоя от SiO /силициев оксид/, който ще предизвика максимално отражение за \lambda 0=570 nm при нормално падане на светлинния лъч към повърхността на слоя.
6т. 11. Възможно ли е така да се подберат тънките слоеве, които се нанасят върху стъклена подложка, че да се намали или увеличи отражателната способност на стъклото?
6т. 12. Ако подберете тънки слоеве, които да  се нанасят върху стъклена подложка, така че да намалите или увеличите отражателната способност на стъклото, то с кои физички величини ще се съобразявате при избора си?
11т. 13. Наблюдавате в отразена светлина разширяващ се сапунен мехур. Какъв е неговият цвят непосредствено преди да се спука?
  • Попълнете липсващите думи в текста.
11т. 14. Върху мокър асфалт е разлято масло с показател на пречупване n=1,4. Перпендикулярно на повърхността на петната пада слънчева светлина. В какъв цвят ще се оцвети мазното петно, чиято дебелина е d=250 nm?
  • Показателят на пречупване на водата е 1,33.
11т. 15. Ако дебелината на ципата на сапунен мехур е по-голяма, то при насочване на бяла светлина към него в кой от двата цвята ще се обагри - синьо-зелен или златистожълт?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!