new-logo

Тест: Трансформатори. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сърцевината на електромагнитите и трансформаторите се изготвя от:
2
Вярно ли е, че трансформаторът променя честотата на променливото напрежение?
3
Вярно ли е, че по дебелината на проводниците в намотките на трансформатор, можеш да познаеш коя намотка има повече навивки, т.е. е за по голямото напрежение?
4
Какво ще стане, ако на входа на понижаващ трансформатор се подаде постоянно напрежение?
5
Защо при пренасяне на електроенергия по електропроводите се използва високо напрежение?
6
Първичната намотка на трансформатор има 50 навивки, а вторичната - 250 навивки. Токът във вторичната намотка е 0,2 А. Колко ампера е токът в първичната намотка?
7
Коефициентът на трансформация k=\fracN1N2 за един трансформатор е равен на 20. Какво ще бъде напрежението в намотката с N2 навивки, ако намотката с N1 навивки се свърже към източник на напрежение 100V?
8
Коефициентът на трансформация k=\fracN1N2 за един трансформатор е равен на 20. Каква е мощността на трансформатора, ако намотката с N1 навивки се свърже към източник на напрежение 100V и токът през намотката с N2навивки е 5A?
  • Загубите в трансформатора се пренебрегват.
9
Броят на навивките във вторичната намотка на трансформатор е 5 пъти по-голям от броя на навивките в първичната намотка. На входа на трансформатора се подава променливо напрежение с амплитуда 12 V. Колко волта е амплитудната стойност на изходното напрежение на трансформатора?
10
За първичната намотка на трансформатор е използван по-дебел проводник от проводника на вторичната намотка. Кой от следните изводи можеш да направиш?
  • Трансформаторът е:
11
Първичната намотка на трансформатор има 200 навивки. Колко са навивките на вторичната намотка, ако в нея тече 4 пъти по-силен ток, отколкото в първичната намотка?
12
Колко ще се намалят топлинните загуби в електропровод, ако същата мощност се пренася при 3 пъти по-високо напрежение?
  • Имай предвид, че Q=I^2.R.t; I=\fracPU.
13
Броят на навивките във вторичната намотка на трансформатор е 10 пъти по-малък от броя на навивките в първичната намотка. Какво напрежение ще се получи на изхода на трансформатора, ако входът му се свърже към електрическата мрежа?
  • Ефективното напрежение в мрежата е 220 V.
14
Токът във вторичната намотка на трансформатор е 10 пъти по-слаб от тока в първичната намотка.
  • Повишаващ или понижаващ е трансформаторът?
  • Определи броя на навивките в неговата вторична намотка, ако първичната намотка има 60 навивки.
15
Генератор произвежда ефективен ток I1=40 A при ефективно напрежение U1=500 V. След това напрежението се повишава от трансформатор до U2=5000 V и електроенергията се пренася по електропровод с общо съпротивление R=10 \Omega.
  • Колко процента от пренасяната електроенергия се губи (отделя) под формата на топлина в проводника на електропровода?
  • Колко процента щяха да са загубите, ако не се използваше повишаващ трансформатор?
  • Имай предвид, че Q=I^2.R.t; Pin =I1 .U1; Pout= I2.U2Plost=I^2.R; % загуби = \fracPlostP.100 %.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Трансформатори. Решаване на задачи“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за явлението електромагнитна индукция и закономерностите, които ги описват. Ще тестваш знанията си за механизмите на предаване и доставяне на електроенергия до предприятията и домакинствата. Ще имаш възможността да покажеш каква е връзката между големината на променливите ток и напрежение и конструктивните особености на трансформаторите. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се