Упражнение: Трансформатори (решаване на задачи)


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Трансформатори. Решаване на задачи“ ще затвърдиш знанията си и ще задълбочиш разбирането си за явлението електромагнитна индукция и закономерностите, които ги описват. Ще тестваш знанията си за механизмите на предаване и доставяне на електроенергия до предприятията и домакинствата. Ще имаш възможността да покажеш каква е връзката между големината на променливите ток и напрежение и конструктивните особености на трансформаторите. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Сърцевината на електромагнитите и трансформаторите се изготвя от:
5т. 2. Вярно ли е, че трансформаторът променя честотата на променливото напрежение?
5т. 3. Вярно ли е, че по дебелината на проводниците в намотките на трансформатор, можеш да познаеш коя намотка има повече навивки, т.е. е за по голямото напрежение?
5т. 4. Какво ще стане, ако на входа на понижаващ трансформатор се подаде постоянно напрежение?
5т. 5. Защо при пренасяне на електроенергия по електропроводите се използва високо напрежение?
6т. 6. Първичната намотка на трансформатор има 50 навивки, а вторичната - 250 навивки. Токът във вторичната намотка е 0,2 А. Колко ампера е токът в първичната намотка?
6т. 7. Коефициентът на трансформация k=\fracN1N2 за един трансформатор е равен на 20. Какво ще бъде напрежението в намотката с N2 навивки, ако намотката с N1 навивки се свърже към източник на напрежение 100V?
6т. 8. Коефициентът на трансформация k=\fracN1N2 за един трансформатор е равен на 20. Каква е мощността на трансформатора, ако намотката с N1 навивки се свърже към източник на напрежение 100V и токът през намотката с N2навивки е 5A?
  • Загубите в трансформатора се пренебрегват.
6т. 9. Броят на навивките във вторичната намотка на трансформатор е 5 пъти по-голям от броя на навивките в първичната намотка. На входа на трансформатора се подава променливо напрежение с амплитуда 12 V. Колко волта е амплитудната стойност на изходното напрежение на трансформатора?
6т. 10. За първичната намотка на трансформатор е използван по-дебел проводник от проводника на вторичната намотка. Кой от следните изводи можеш да направиш?
  • Трансформаторът е:
6т. 11. Първичната намотка на трансформатор има 200 навивки. Колко са навивките на вторичната намотка, ако в нея тече 4 пъти по-силен ток, отколкото в първичната намотка?
6т. 12. Колко ще се намалят топлинните загуби в електропровод, ако същата мощност се пренася при 3 пъти по-високо напрежение?
  • Имай предвид, че Q=I^2.R.t; I=\fracPU.
11т. 13. Броят на навивките във вторичната намотка на трансформатор е 10 пъти по-малък от броя на навивките в първичната намотка. Какво напрежение ще се получи на изхода на трансформатора, ако входът му се свърже към електрическата мрежа?
  • Ефективното напрежение в мрежата е 220 V.
11т. 14. Токът във вторичната намотка на трансформатор е 10 пъти по-слаб от тока в първичната намотка.
  • Повишаващ или понижаващ е трансформаторът?
  • Определи броя на навивките в неговата вторична намотка, ако първичната намотка има 60 навивки.
11т. 15. Генератор произвежда ефективен ток I1=40 A при ефективно напрежение U1=500 V. След това напрежението се повишава от трансформатор до U2=5000 V и електроенергията се пренася по електропровод с общо съпротивление R=10 \Omega.
  • Колко процента от пренасяната електроенергия се губи (отделя) под формата на топлина в проводника на електропровода?
  • Колко процента щяха да са загубите, ако не се използваше повишаващ трансформатор?
  • Имай предвид, че Q=I^2.R.t; Pin =I1 .U1; Pout= I2.U2Plost=I^2.R; % загуби = \fracPlostP.100 %.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!