logo

Тест: Отражение и пречупване на светлината

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато светлинен лъч достигне границата на две прозрачни среди, той се разделя на две: (1) лъч, който се връща в първата среда и (2) лъч, който преминава във втората среда.
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата 1 и 2?
2
Законът за отражение на светлината гласи, че винаги ъгълът на падане е по-голям от ъгъла на отражение.
  • Вярно ли е това твърдение?
3
Кои са видовете отражение на светлината?
4
Ъгълът на падане винаги е равен на ъгъла на пречупване.
  • Вярно ли е това твърдение?
5
Къде е записан вярно законът на Снелиус? (\alpha 1 и \alpha 2 са ъглите на падане и на пречупване, а n1 и n2 са показателите на пречупване на първата и втората среда.)
6
На фигурите са дадени два вида отражение на светлината. Подреди правилно частите на изречението, за да получиш вярно твърдение.
7
Светлинен лъч пада от въздух върху стъкло, при което частично се отразява и частично се пречупва. В кой участък е отразеният и в кой – пречупеният лъч?
8
Ъгълът между падащия и отразения лъч е 40^0. На колко е равен ъгълът на падане?
9
Ъгълът между падащ лъч и плоско огледало е 20^0. Колко е ъгълът на отражение?
10
На фигурата е показано отражение и пречупване на границата между две среди. Коя е правилната комбинация от ъгъла на падане и ъгъла на пречупване?
11
Съгласно закона на Снелиус показателят на пречупване в дадена среда е обратнопропорционален на съответния ъгъл.
12
Ако светлината преминава от среда с по-малък показател на пречупване в среда с по-голям показател на пречупване, ъгълът на падане ще бъде .... ъгъла на пречупване.
  • Кой отговор ще поставиш на празното място?
13
Лъч светлина пада перпендикулярно на една от стените на призма от лед и излиза от другата ѝ стена във въздуха, както е показано на фигурата. Показателят на пречупване на леда е по-голям от показателя на пречупване на въздуха. Кой лъч (1,2,3 или 4) показва вярно посоката на пречупения лъч?
  • Запиши на празното място отговора с число.
14
Светлинен лъч пада върху стъклена пластинка, намираща се във въздух и излиза от противоположната ѝ страна. Кой лъч от 1 до 4 е начертан правилно?
  • Запиши отговора с число на празното място.
15
Светлинен лъч пада от въздух с показател на пречупване n1 върху стъклена пластина с показател на пречупване n2. Ъгълът между отразения и пречупения лъч е 90^0, а ъгълът на пречупване е 30^0.
  • а) На колко е равен ъгълът на падане? Напиши отговора с число на празното място.
  • б) Сравни показателите на пречупване на двете среди, като използваш един от знаците: < , = , >.

Описание на теста

Онлайн теста "Отражение и пречупване на светлината" по физика за 10. клас ще ти помогне да тестваш знанията си по темата. Кога се получава огледално и кога дифузно отражение? Можеш ли да прилагаш закона за отражение на светлината? Кога се използва законът на Снелиус? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи го, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се