Упражнение: Отражение и пречупване на светлината


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 10 клас „Отражение и пречупване на светлината“ ще разширите знанията си за явленията отражение и пречупване на светлината, които се проявяват винаги при преминаването на светлината от една в друга материална среда. Ще научите за приложението на явлението пълно вътрешно отражение. Ще разберете как се пресмятат ъглите на падане и пречупване посредством закона на Снелиус и как те зависят от съотношението на показателите на пречупване на първата и втората среда. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои от посочените явления се наблюдават, когато светлината преминава от въздух във вода?
5т. 2. Вярно ли е, че можем да виждаме предметите около нас, благодарение на дифузното отражение?
5т. 3. На границата стъкло – вода светлинен лъч пада под ъгъл 75^\circ. Ъгълът на отражение е:
5т. 4. При преминаване на светлина на границата между две среди ъгълът на падане е 60º, а ъгълът на пречупване е 20º. Ъгълът на отражение е:
5т. 5. На границата въздух - вода (n1\approx 1 и n2\approx 1,33) светлинен лъч пада под ъгъл 25^\circ. Ъгълът на пречупване е:
6т. 6. Ъгълът, сключен между отразения лъч и перпендикуляра към граничната повърхност, е 60^\circ. Ъгълът на падане е:
6т. 7. Ъгълът, сключен между падащия лъч и граничната повърхност, е 40°. Ъгълът на отражение е:
6т. 8. Падащ светлинен лъч сключва с граничната повърхност между две среди ъгъл 50^\circ. На колко градуса е равен ъгълът между падащия и отразения лъч?
6т. 9. Показателите на пречупване за водата, стъклото и диаманта спрямо въздуха са съответно 1,33; 1,5 и 2,42. Граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение на светлината при излизане във въздуха е най-малък за:
6т. 10. Възможно ли е да се наблюдава пълно вътрешно отражение на границата между две прозрачни среди ако n1< n2, където n1 е показателят на пречупване на първата среда, а n2 е показателят на пречупване на втората среда?
6т. 11. Светлинен лъч се разпространява от среда с показател на пречупване n1 = 2 към среда с n2= \sqrt2. Определете стойността на граничния ъгъл на падане.
6т. 12. Попълнете празните места, така че да получите вярно твърдение.
11т. 13. Показателят на пречупване на стъклото е 1,8, а граничният ъгъл за средите стъкло - лед е 41°42', (sin 41°42' = 0,7278). Определете показателя на пречупване на леда.
11т. 14. Показателят на пречупване на стъклото е 1,8. Граничният ъгъл за средите диамант - стъкло е 41°12', (sin 41°12' = 0,7438). Определете показателя на пречупване на диаманта.
11т. 15. Показателите на пречупване на две прозрачни среди са n1 и n2. Светлината в тях се разпространява със скорости, съответно u1 и u2. Като имате предвид чертежа, сравнете показателите на пречупване на средите и скоростите на разпространение на светлината в тях.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

09:30 - 25.10.2017

Как се решават 11, 13 и 14?
Профилна снимка

Администратор

11:28 - 25.10.2017

Здравей, Мариела! Теб какво те затрудни в задачите? Искаш ли да ги разгледаме една по една с помощта на учителката по физика? Как реши задача 11?
+1
Профилна снимка

Ученик

11:41 - 25.10.2017

По формулите sinA1/sinA2=n2/n1 на всички задачи, като ъгълът на пречупване е 90° => неговият sin e 1. Замествам във формулата и когато получа стойността на sin на другия ъгъл, трябва да потърся какъв ъгъл има такъв sin, нали?
Профилна снимка

Учител на Уча.се

22:05 - 29.10.2017

Здравей, mariela! Щом се споменава граничен ъгъл, означава, че задачата е свързана с явлението пълно вътрешно отражение. Формулата, която се използва в този случай е sinαгр = n2/n1. Във въпрос 11 се търси граничният ъгъл, като са дадени двата показателя: sinαгр = √2/2. Тъй като sin45=√2/2, следва, че αгр=45 градуса. Със същата формула се решават 13 и 14 въпрос. Обръщай внимание на реда, в който са записани средите. Например, ако е дадено стъкло-лед, означава, че n1 е за стъклото, а n2 е за леда.
+2
Профилна снимка

Ученик

06:45 - 30.10.2017

Благодаря много!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.