Упражнение: Закон на Кулон. Задачи


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Закон на Кулон. Задачи“ по физика за 9. клас ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на електричните заряди, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за закона на Кулон – дефиниция и област на приложение. Ще пресмятате големината на електростатичната сила и ще търсите връзката ѝ с големините на точковите заряди и разстоянието между тях. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от посочените мерни единици е мерната единица за големина на електричния заряд?
5т. 2. Законът на Кулон се отнася за взаимодействието на:
5т. 3. Коя формула дефинира правилно закона на Кулон?
5т. 4. Свържете всяка от величините, които участват в закона на Кулон със съответстващата ѝ мерна единица.
5т. 5. Съгласно закона на Кулон, силата на взаимодействие между два точкови заряда във вакуум НЕ зависи от разстоянието между тях. Вярно ли е това твърдение?
6т. 6. Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако разстоянието между тях се увеличи два пъти?
6т. 7. Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако големината на всеки от зарядите се увеличи четири пъти?
  • Попълнете празното място, като използвате някое от посочените числа: 4 ; 16.
6т. 8. Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако разстоянието между тях се увеличи два пъти, а големината на всеки от зарядите се намали два пъти?
  • Указание: Съгласно закона на Кулон, силата е правопропорционална на произведението от големините на зарядите и обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между тях.
6т. 9. Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако разстоянието между тях се намали два пъти, а големината на всеки от зарядите се увеличи три пъти?
  • Попълнете празните места, като изберете някои от посочените думи и числа.
  • намали, увеличи, 12, 36
6т. 10. Пресметнете електричната сила, с която се отблъскват две наелектризирани малки топчета, изобразени на картинката.
  • Топчетата се разглеждат като точкови заряди с големина q1=q2=1.10^-8C. Разстоянието между зарядите е r=1 cm.
6т. 11. Две наелектризирани малки топчета с еднакви заряди q1=q2=q, като тези от картинката, се отблъскват със сила F=9.10^-3N. Разстоянието между топчетата е r=2 cm. Стойността на константата е k = 9.10^9\fracN.m^2C^2 . Колко кулона е големината на заряда q ?
  • Указание: Законът на Кулон ще има вида F=k.\fracq^2r^2 .
  • Намерете първо на колко е равно q^2 и след това пресметнете q .
?
6т. 12. Два точкови заряда си взаимодействат със сила 1 N . Как трябва да се измени разстоянието между зарядите, за да стане силата на взаимодействие 16 N ?
  • Указание: Съгласно със закона на Кулон, силата е обратнопропорционална на квадрата на разстоянието между зарядите.
11т. 13. Две наелектризирани топчета, показани на картинката, са свързани с диелектрична нишка. Определете ускорението a2 на топчето 2, непосредствено след скъсването на нишката. Топчетата взаимодействат като точкови заряди.
  • Указание: Използвайте втори принцип на механиката F=m.a и закона на Кулон. Като приравните десните страни на двете формули, ще получите израза  m.a=k.\fracq1.q2r^2 .
11т. 14. Малко топче с маса m=9.10^-5kg    и положителен заряд q1=2.10^-8 C лежи върху хоризонтална непроводяща равнина. Към него се приближава второ топче със заряд  q2 , както е показано на картинката. Определете големината и знака на заряда q2 , ако първото топче се откъсва от равнината, когато разстоянието между топчетата стане  r=10 cm .
  • Указание: Силата на тежестта G=m.g уравновесява кулоновата сила. Приемете  g\approx 10 \fracNkg .
11т. 15. При деленето на урана в ядрените реактори се получават две ядра, едното от които съдържа 56 протона, а другото - 36 протона. Като използвате данните от картинката, определете кулоновата сила, с която се отблъскват тези ядра преди да се отдалечат едно от друго, ако разстоянието между центровете им е r=2.10^-14m. Указание: Първо пресметнете големината на зарядите q1  и q2 , като имате предвид, че елементарният заряд е с големина e=1,6.10^-19C . След това намерете големината на кулоновата сила и запишете отговора като цяло число на празното място.  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

14:45 - 13.02.2016

имам 2
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+2
Профилна снимка

Ученик

01:14 - 18.06.2015

Две наелектризирани малки топчета с еднакви заряди q_{1}=q_{2}=q, като тези от картинката, се отблъскват със сила F=9.10^{-3}N. Разстоянието между топчетата е r=2 cm. Колко кулона е големината на заряда q ? Моля ви решете ми само тази ..нямам абонамент за 6 месеца , а за 15 дена, а ми трябва спешно.. Моля вии
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
+1
Профилна снимка

Учител

10:33 - 28.01.2018

Моля уточнявайте поне порядъка на отговорите на изчислителните задачи. Например, на последната задача давам отговор 1,2 кN, но не ми се признава, защото според авторите отговорът е точно 1. Мисля, че не е коректно!!!!
Профилна снимка

Учител на Уча.се

17:50 - 01.02.2018

Здравей, Детелин! В последната задача това е уточнено в указанието със следния текст: „ ... запишете отговора като цяло число на празното място.“
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Родител

12:08 - 30.12.2017

Може ли някой да качи снимка на задачите от 13 до 15 - как точно се решават?
Профилна снимка

Администратор

11:20 - 02.01.2018

Здравей, Дарина! В коментарите няма опция да се качват файлове. Виж малко по-долу насоките от госпожа Георгиева за решението на задачи 13, 14 и 15. Помагат ли ти да се справиш?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

19:10 - 17.12.2017

Не мислете ли, че последните 3 задачи са ПРЕКАЛЕНО трудни, или аз съм прекалено тъп?
Профилна снимка

Администратор

16:18 - 18.12.2017

Здравей, Chessmaster! Със сигурност не е второто. :) Спокойно, ще ги разнищим и тях. Кое те затрудни в задача 13?
Профилна снимка

Ученик

17:14 - 18.12.2017

Не знам за какво ми е масата и как да я използвам в задачата.
Профилна снимка

Ученик

20:40 - 19.12.2017

Поне ми кажете каква формула да използвам на задача 14... Мерси.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

18:21 - 21.12.2017

Здравей, Chessmaster! 13 въпрос: В указанието е дадена формулата, която трябва да се използва. Само трябва на масата и ускорението да се сложат индекси „2“. След това изразяваме търсената величина: a2=kq1q2/m2r^2. 14 въпрос: В указанието е посочено, че силата на тежестта уравновесява кулоновата сила. Това означава, че можем да приравним десните части от формулите за G и F: mg=kq1q2/r^2. От тук изразяваме търсената величина: q2=mgr^2/kq1. 15 въпрос: Заместваме в дадените изрази за зарядите със стойността на е: q1=56.1,6.10^-19 ; q2=36. 1,6.10^-19. После използваме закона на Кулон: F=k.q1.q2/r^2. Всичко ни е дадено и можем да заместваме. Оставям на теб да пресметнеш и да стигнеш до крайния отговор на задачите.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

14:30 - 26.11.2017

Може ли някой да ми покаже решенията на задача 14 и 15 , моля!
Профилна снимка

Администратор

16:05 - 27.11.2017

Здравей, Анна! Искаш ли да напишеш тук ти как ги решаваш и ще ти помогнем да ги разбереш?
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Родител

12:57 - 15.01.2017

имам 6. 00
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

18:30 - 29.10.2015

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
-1