logo

Тест: Годишен преговор. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя формула изразява законът на Снелиус?
2
Вярно ли е, че граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение се пресмята по формулата sin\alphagr=\fracn2n1?
3
Отклонението на вълните от праволинейното им разпространение, когато срещнат препятствие, се нарича дисперсия.
4
В какво се състои явлението дисперсия?
5
Коя формула изразява правилно закона на Вин?
6
Законът на Вин за максимума на излъчването НЕ може да се приложи за излъчването на топлинен източник на светлина.
7
Светлина с честота \nu облъчва фотоклетка, като отделителната работа на метала е A. Максималната кинетична енергия на отделените електрони е:
8
Коя от изброените частици е лептон?
9
Кои от посочените елементарни частици са изградени от кварки?
10
Масата НЯМА значение за крайния стадий от еволюцията на звездите.
11
Крайните стадии в живота на звездите са:
12
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
13
Светлинен лъч се пречупва на границата стъкло/въздух, като ъгълът на падане е \alpha =28^\circ, а ъгълът на пречупване е \beta.
  • Вярно ли е, че sin\beta \approx 1,43, ако е известно, че граничният ъгъл на пълно вътрешно отражение на границата стъкло-въздух е \alpha gr= 42^\circ.
  • Указание: sin28^\circ\approx 0,47; sin42^\circ\approx 0,67
14
Сноп фотони, всеки с енергия E, облъчва повърхността на метал с отделителна работа A1= 1,9\: eV и избива от него електрони с максимална кинетична енергия Ek1. Същият светлинен източник след това е насочен към друг метал, чиято отделителна работа е A2= 2.A1, и избива от него електрони с максимална кинетична енергия Ek2= 0,5\: eV.
  • Намери максималната кинетична енергия Ek1 на избитите от първия метал електрони.
  • Запиши отговора си като десетична дроб.
15
Сноп фотони, всеки с енергия E, облъчва повърхността на метал с отделителна работа A1= 2eV и избива от него електрони с максимална кинетична енергия Ek1= 6eV. Същият светлинен източник след това е насочен към друг метал, чиято отделителна работа е A2= 2.A1, и избива от него електрони с максимална кинетична енергия Ek2 Вярно ли е, че Ek2=8eV, а енергията на фотоните е E=6eV

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще затвърдиш и последните теми от уроците през годината. Помниш ли какво гласи законът на Вин и намира ли приложение в лазерите и радио антените? Знаеш ли защо можеш да използваш закона на Снелиус, за да решиш задача за пречупване на лъч при преминаване от кехлибар във въздух? Припомни си как масата на една звезда и звездният остатък определят крайния ѝ стадий на развитие. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се