Упражнение: Движение на заредени частици в магнитно поле


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Движение на заредени частици в магнитно поле“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на магнитното поле и движещите се електрични заряди, както и за величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за вида на траекториите на движение на заредените частици в магнитното поле. Ще пресмятате големината на магнитната сила и ще определяте посоката ѝ - като част от този тест по физика. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. На фигурата е изобразен електрон, който се движи праволинейно със скорост v, във вертикално направление. Към електрона се поднася постоянен магнит, който е разположен хоризонтално. Ще изпитва ли електрона действието на магнитното поле?
5т. 2. Как се нарича правилото за определяне на посоката на магнитната сила?
5т. 3. Вярно ли е, че посоката на магнитната сила Fmax зависи само от посоката на магнитната индукция B и посоката на скоростта v, с която зарядът влита в магнитното поле?
5т. 4. Мерната единица eV (електронволт) е мерна единица за:
5т. 5. Открийте формула за пресмятане на магнитната сила, която действа на движеща се заредена частица.
6т. 6. Сноп от частици, който съдържа неутрални атоми, положителни и отрицателни йони, влита в еднородно магнитно поле, където се разделя на три снопа (както е показано на картинката). Какви частици съдържа всеки от сноповете 1, 2 и 3?  Магнитната индукция  B е насочена към вас, перпендикулярно на чертежа.
6т. 7. Частица със заряд 2.10^-12C се движи перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле с индукция 0,1 T. Колко е скоростта на частицата, ако й действа магнитна сила 2.10^-13N?
6т. 8. Електрон се движи със скорост v=5.10^6m/s перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле с индукция B=0,2 T. Определете големината на магнитната сила, която действа на електрона. ( e=1,6.10^-19C)
6т. 9. Електрон се движи перпендикулярно на посоката на хомогенно магнитно поле. Неговата траектория има формата на:
6т. 10. На фигурата е показан заряд, който се движи в хомогенно магнитно поле. Свържете правилно като определите:
  • Вида на заряда (№4).
  • Посоките на кои величини са означени с номера: №1; №2 и №3
6т. 11. Попълнете празните места.
6т. 12. Протон навлиза перпендикулярно на индукционните линии на хомогенно магнитно поле. Какви са посоките на В и Fmax действащи върху частицата?
11т. 13. Електрон се движи със скорост v=1.10^5m/s перпендикулярно на индукционните линии на магнитното поле на Земята. Определете магнитната сила, която действа на електрона и я сравнете със силата на тежестта Ge=me.g.
  • (магнитната индукция на земното магнитно поле е B=5.10^-5T; зарядът на електрона e=1,6.10^-19C; масата на електрона е me=9,1.10^-31kg )
11т. 14. Електрон влита със скорост 1.10^7m/s в еднородно магнитно поле с индукция 2T  и магнитното поле му действа със сила 3,2.10^-12N. Посоката на скоростта е перпендикулярна на магнитната индукция. Как ще се измени скоростта на електрона по големина при движението му в магнитното поле?
11т. 15. Протон се движи със скорост v=2.10^6m/s перпендикулярно на индукционните линии на магнитното поле на Земята. Колко пъти магнитната сила, която действа на протона, е по-голяма от силата му на тежестта?
  • Индукцията на земното магнитно поле е B=5.10^-5T. Специфичният заряд на протона е \fracemp=9,6.10^7C/kg.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

16:16 - 03.02.2018

Здравийте, как се получава отговорът на 15? Благодаря! Аз имам за F=1.6*10^-17 и G=1.7*10^-26
Профилна снимка

Учител на Уча.се

20:38 - 05.02.2018

Здравей, Боби! На протона действа магнитна сила F=evB и сила на тежестта G=mg. Отношението на двете сили е F/G= evB/mg. В условието на задачата е дадено на колко е равно отношението e/m. Земното ускорение е g=10 m/s^2. Остава да заместиш и пресметнеш.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.