logo

Тест: Движение на заредени частици в магнитно поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Магнитното поле действа само на движещи се заряди.
2
Кратковременни изменения в магнитното поле, се наричат: 
3
За научните изследвания на ядра и частици са необходими снопове от протони и електрони с огромна кинетична енергия. Това е възможно в устройства наречени: 
4
Ускорителите на заредени частици са два типа:    
5
Открий формулата за пресмятане на магнитната сила, която действа на движеща се заредена частица.
6
С действието на магнитните сили се обясняват две природни явления. Кои са тези явления?
7
Заряд навлиза в магнитно поле със скорост v, която е успоредна на магнитната индукция B. Неговата траектория има формата на:
8
Заряд навлиза в магнитно поле със скорост v, чиято посока сключва с посоката на индукцията B ъгъл между нула и 90 градуса. Неговата траектория има формата на:
9
Заряд навлиза в магнитно поле със скорост v, която е препендикулярна на магнитната индукция B. Неговата траектория има формата на:
10
Заредена частица попада в магнитно поле и продължава да се движи праволинейно. Каква е посоката на скоростта на частицата спрямо магнитната индукция?
11
Вярно ли е, че магнитната сила, с която магнитното поле действа на влитащ в него, успоредно на индукционните линии, заряд q е нулева по големина?
12
Заредена частица се намира в еднородно магнитно поле. В кой случай на частицата ще действа максимална магнитна сила?
13
Свържи така, че да се получат верни твърдения.
14
Електрон навлиза със скорост v в еднородно магнитно поле с индукция B. Посоката на скоростта е перпендикулярна на магнитната индукция. Как ще се измени скоростта на електрона по големина при движението му в магнитното поле?
15
Протон се ускорява с помощта на електростатично поле от електрично напрежение 6kV и получава кинетична енергия 6keV. Колко мегаелектронволта (MeV) е кинетичната енергия на протона, ако премине 1000 пъти през ускоряващото електрично поле?
  • Указание: Запиши отговора си с число.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за движението на заредените частици в магнитно поле. Научи ли по какъв точно начин магнитното поле влияе на движението на заредени частици? Разбра ли как се прилага метода на дясната ръка, за да се определи посоката на движението на частици, магнитната индукция и магнитните сили? Знаеш ли колко типа ускорители на заредени частици има? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се