new-logo

Тест: Движение на заредени частици в магнитно поле

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На фигурата е изобразен електрон, който се движи праволинейно със скорост v, във вертикално направление. Към електрона се поднася постоянен магнит, който е разположен хоризонтално. Ще изпитва ли електрона действието на магнитното поле?
2
Как се нарича правилото за определяне на посоката на магнитната сила?
3
Вярно ли е, че посоката на магнитната сила Fmax зависи само от посоката на магнитната индукция B и посоката на скоростта v, с която зарядът влита в магнитното поле?
4
Мерната единица eV (електронволт) е мерна единица за:
5
Открийте формула за пресмятане на магнитната сила, която действа на движеща се заредена частица.
6
Сноп от частици, който съдържа неутрални атоми, положителни и отрицателни йони, влита в еднородно магнитно поле, където се разделя на три снопа (както е показано на картинката). Какви частици съдържа всеки от сноповете 1, 2 и 3?  Магнитната индукция  B е насочена към вас, перпендикулярно на чертежа.
7
Частица със заряд 2.10^-12C се движи перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле с индукция 0,1 T. Колко е скоростта на частицата, ако й действа магнитна сила 2.10^-13N?
8
Електрон се движи със скорост v=5.10^6m/s перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле с индукция B=0,2 T. Определете големината на магнитната сила, която действа на електрона. ( e=1,6.10^-19C)
9
Електрон се движи перпендикулярно на посоката на хомогенно магнитно поле. Неговата траектория има формата на:
10
На фигурата е показан заряд, който се движи в хомогенно магнитно поле. Свържете правилно като определите:
  • Вида на заряда (№4).
  • Посоките на кои величини са означени с номера: №1; №2 и №3
11
Попълнете празните места.
12
Протон навлиза перпендикулярно на индукционните линии на хомогенно магнитно поле. Какви са посоките на В и Fmax действащи върху частицата?
13
Електрон се движи със скорост v=1.10^5m/s перпендикулярно на индукционните линии на магнитното поле на Земята. Определете магнитната сила, която действа на електрона и я сравнете със силата на тежестта Ge=me.g.
  • (магнитната индукция на земното магнитно поле е B=5.10^-5T; зарядът на електрона e=1,6.10^-19C; масата на електрона е me=9,1.10^-31kg )
14
Електрон влита със скорост 1.10^7m/s в еднородно магнитно поле с индукция 2T  и магнитното поле му действа със сила 3,2.10^-12N. Посоката на скоростта е перпендикулярна на магнитната индукция. Как ще се измени скоростта на електрона по големина при движението му в магнитното поле?
15
Протон се движи със скорост v=2.10^6m/s перпендикулярно на индукционните линии на магнитното поле на Земята. Колко пъти магнитната сила, която действа на протона, е по-голяма от силата му на тежестта?
  • Индукцията на земното магнитно поле е B=5.10^-5T. Специфичният заряд на протона е \fracemp=9,6.10^7C/kg.

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Движение на заредени частици в магнитно поле“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за взаимодействието на магнитното поле и движещите се електрични заряди, както и за величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за вида на траекториите на движение на заредените частици в магнитното поле. Ще пресмятате големината на магнитната сила и ще определяте посоката ѝ - като част от този тест по физика. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се