logo

Тест: Годишен преговор. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя формула дефинира правилно закона на Кулон?
2
По коя формула можеш да изчислиш заряда на едно тяло?
3
 Явление, при което под влияние на външно поле става преразпределение на свободните електрони в проводниците, като едни части от тях се зареждат положително, а други- отрицателно, се нарича: 
4
Когато отделиш един електрон от даден атом, той се превръща в положителен йон. Такъв процес се нарича:
5
Вярно ли е, че електромагнитната индукция е явление, при което в намотка протича ток поради промяна на магнитното поле?
6
Кондензаторът се състои от два изолирани един от друг проводника, които се наричат (1). Между тях се поставя пластина от (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
7
Кондензатор е включен в електрическа верига с източник на напрежение, при което той се зарежда. След това прекъснали веригата и увеличили капацитета на кондензатора четири пъти. Резултатът от това е, че напрежението между електродите: 
8
Как ще се промени напрежението на кондензатор, ако зарядът върху електродите му се намали два пъти?
9
 Кондензатор е включен в електрическа верига с източник на напрежение, при което той се зарежда. След това прекъснали веригата и увеличили капацитета на кондензатора три пъти. Резултатът от това е, че напрежението между електродите нараства три пъти.
10
Как ще се измени силата на електростатично взаимодействие между два точкови заряда, ако разстоянието между тях се увеличи два пъти?
11
При напрежение U=10\: V зарядът на кондензатор е q=2.10^-6\: C. Колко е капацитетът на кондензатора?
12
Частица с положителен електричен заряд се движи със скорост v в магнитно поле с индукция В.
  • Коя от фигурите представя правилно правилото на дясната ръка, по което се определя посоката на магнитната сила F, действаща на частицата?
13
Два точкови заряда си взаимодействат със сила 1 N. Как трябва да се измени разстоянието между зарядите, за да стане силата на взаимодействие 16 N ?
  • Указание: Попълни празните места в текста, като използваш някои от следните думи: увеличи, намали, 4, 16.
14
Два отрицателни точкови заряда се намират на разстояние r1= 20\: cm един от друг във вакуум. Те си взаимодействат със сила F1=4.10^-4N. Разстоянието между зарядите се увеличава на r2= 40\: cm.
  • Намери силата F2, с която си взаимодействат двата точкови заряда, когато са на разстояние r2 един от друг.
15
Две малки заредени метални топчета, поставени на разстояние r=0,1\: m, се привличат със сила F=1.10^-3N.
  • На какво разстояние r1 двете топчета ще се привличат със сила F1= 4.10^-3N?
  • Запиши отговора си като десетична дроб.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще преговориш някои от основните знания, натрупани през годината. Научи ли какво представлява йонизацията? А какво е явлението, което протича при доближаването на отрицателно заредена пръчка и незареден метализиран балон? Разбра ли каква е разликата между електромагнитна и електростатична индукция? Какво е кондензатор и как влияе на напрежението в електрическата верига? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се