logo

Тест: Пречупване на светлината. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Ъглите на падане, отражение и пречупване се измерват от перпендикуляра, минаващ през точката на падане към съответния лъч.
2
Винаги ли ъгълът на падане е равен на ъгъла на отражение?
3
Коя формула изразява закона на Снелиус?
4
Кои формули дават връзката между скорост, дължина на вълната и честота?
5
Кои лъчи се разпространяват в една и съща среда?
6
През коя от означените точки на фигурата ще премине отразеният от огледалото светлинен лъч?
7
На фигурата е показан светлинен лъч, който се отразява от плоско огледало. Колко е ъгълът на отражение?
8
Определи в кой от следните редове правилно са определени падащият, отразеният и пречупеният лъч?
9
Показателят на пречупване на определена среда е n=2. Каква дължина на вълната \lambda има в тази среда светлина, която във вакуум има дължина на вълната \lambda 0?
10
При преминаване на светлинна вълна от вода във въздух скоростта на вълната намалява.
11
На фигурата е показан ходът на светлинен лъч на границата между две среди. Коя комбинация от неравенства е вярна? (n – показател на пречупване, u – скорост на светлината)
12
На фигурата е показан светлинен лъч, който преминава през три успоредни слоя от различни течности. Сравни показателите на пречупване на трите течности.
13
Две огледала M1 и M2 са разположени под ъгъл 120°. Лазерен лъч пада към огледалото M1, като ъгълът между равнината на огледалото и лъча е γ = 25°, след което се отразява от огледалото M2 .
  • Колко е ъгълът на падане към огледалото M1?
  • Колко е ъгълът на отражение от огледалото M2?
  • На празните места запиши отговора с число.
14
Светлинен лъч се пречупва на границата въздух-вода. Да се определи показателя на пречупване на водата. (sin53^0=0,8\, ,\, sin37^0=0,6)
  • На празното място запиши отговора с десетична дроб, закръглена до втория знак след запетаята.
15
Светлинен лъч преминава от течност във въздух. Намери показателя на пречупване на течността. Показателят на пречупване на въздуха е n=1.  (sin30^0=0,5\, ;\, sin45^0=0,7\, ;\, sin60^0=0,87)
  • На празното място запиши отговора с десетична дроб, закръглена до първия знак след запетаята.

Описание на теста

Онлайн теста по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш за пречупване на светлината. Ще тестваш знанията си за връзката между ъгъл на падане и на пречупване, показател на пречупване и скорост на светлината. Можеш ли да прилагаш закона за отражение в ситуации с различни чертежи? Ще упражниш и закона на Снелиус. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се