logo

Тест: Зависимост между спектър и светимост

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя формула изразявa закона на Вин?
2
В зависимост от ....... и ........ , звездите се разделят на 7 основни спектрални класа.
  • Кои думи ще поставите на празните места в изречението?
3
Съществуват различни групи звезди. Според диаграмата спектър-светимост звездите се делят на:
4
Непрекъснатият спектър на звездите е набразден от голям брой тъмни абсорбционни линии.
5
Седемте спектрални класа на звездите се означават с римски цифри.
6
Кои звезди имат най-ниска и кои най-висока температура?
  • Подредете правилно частите на изречението, за да получите вярно твърдение.
7
От кой спектрален клас е Слънцето?
8
В коя последователност от звезди влиза Слънцето на диаграмата спектър-светимост?
9
На фигурата е дадена диаграмата спектър-светимост. Свържете номера на всяка от означените области с обекта, който се намират в нея.
10
На фигурата е показана диаграмата спектър-светимост. В коя от областите попада Слънцето в момента?
11
Сравнете светимостта на червените джуджета и червените гиганти.
12
Масата на звездата X е равна на масата на Слънцето. Температурата на нейната повърхност обаче е по-висока, а светимостта - доста по-малка от тази на Слънцето. Най-вероятно това е:
13
С помощта на закона на Вин пресметнете температурата Т на повърхността на звезда, за която максимумът на интензитета на излъчването е при дължина на вълната \lambda max=290\, nm . Като използвате таблицата от фигурата определете от кой спектрален клас е звездата? Константата в закона на Вин е равна на 2,9.10^-3\, m.K .
  • Попълнете празните места с цяло число, показващо температурата и главна буква, определяща спектралния клас.
14
Ригел е звезда от спектрален клас В и принадлежи на групата на гигантите върху диаграмата спектър-светимост. Какъв извод ще направите за светимостта, температурата и цвета на звездата?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи: малка, голяма, ниска, висока, оранжев, синьобял
15
Четири звезди се изобразяват на диаграмата спектър-светимост в точките 1, 2, 3 и 4 (виж фигурата). Коя от звездите има най-голям радиус?

Описание на теста

Онлайн тестът „Зависимост между спектър и светимост“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Каква е спектралната класификация на звездите? Какви зависимости съществуват между някои характеристики на звездите? Каква информация ни дава диаграмата „спектър-светимост“? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се