Упражнение: Зависимост между спектър и светимост


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Зависимост между спектър и светимост“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Каква е спектралната класификация на звездите? Какви зависимости съществуват между някои характеристики на звездите? Каква информация ни дава диаграмата „спектър-светимост“? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя формула изразявa закона на Вин?
5т. 2. В зависимост от ....... и ........ , звездите се разделят на 7 основни спектрални класа.
  • Кои думи ще поставите на празните места в изречението?
5т. 3. Съществуват различни групи звезди. Според диаграмата спектър-светимост звездите се делят на:
5т. 4. Непрекъснатият спектър на звездите е набразден от голям брой тъмни абсорбционни линии.
5т. 5. Седемте спектрални класа на звездите се означават с римски цифри.
6т. 6. Кои звезди имат най-ниска и кои най-висока температура?
  • Подредете правилно частите на изречението, за да получите вярно твърдение.
6т. 7. От кой спектрален клас е Слънцето?
6т. 8. В коя последователност от звезди влиза Слънцето на диаграмата спектър-светимост?
6т. 9. На фигурата е дадена диаграмата спектър-светимост. Свържете номера на всяка от означените области с обекта, който се намират в нея.
6т. 10. На фигурата е показана диаграмата спектър-светимост. В коя от областите попада Слънцето в момента?
6т. 11. Сравнете светимостта на червените джуджета и червените гиганти.
6т. 12. Масата на звездата X е равна на масата на Слънцето. Температурата на нейната повърхност обаче е по-висока, а светимостта - доста по-малка от тази на Слънцето. Най-вероятно това е:
11т. 13. С помощта на закона на Вин пресметнете температурата Т на повърхността на звезда, за която максимумът на интензитета на излъчването е при дължина на вълната \lambda max=290\, nm . Като използвате таблицата от фигурата определете от кой спектрален клас е звездата? Константата в закона на Вин е равна на 2,9.10^-3\, m.K .
  • Попълнете празните места с цяло число, показващо температурата и главна буква, определяща спектралния клас.
11т. 14. Ригел е звезда от спектрален клас В и принадлежи на групата на гигантите върху диаграмата спектър-светимост. Какъв извод ще направите за светимостта, температурата и цвета на звездата?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи: малка, голяма, ниска, висока, оранжев, синьобял
11т. 15. Четири звезди се изобразяват на диаграмата спектър-светимост в точките 1, 2, 3 и 4 (виж фигурата). Коя от звездите има най-голям радиус?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!