Упражнение: Топлинно излъчване. Задачи - част 1


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Топлинно излъчване. Задачи - част 1“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кога можем да използваме закона на Стефан? Как се пресмята излъчената енергия от абсолютно черно тяло? По какъв начин са свързани температура и дължина на вълната в закона на Вин? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои са основните закономерности при топлинно излъчване на абсолютно черно тяло?
5т. 2. Коя формула изразява правилно закона на Стефан?
5т. 3. Законът на Вин се записва с формулата \lambda .T^4=const.
5т. 4. Каква е връзката между целзиева TC и келвинова TKтемпература?
5т. 5. Мощността на топлинното излъчване  е равна на енергията, излъчена за 1 секунда.
6т. 6. Спектърът на излъчване на абсолютно черно тяло зависи от:
6т. 7. Според закона на Вин при понижаване на температурата на даден топлинен източник се наблюдава:
6т. 8. На фигурата са показани спектрите на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло при три различни температури. Сравнете температурите.
6т. 9. Тяло с температура 3 000^0C излъчва с максимален интензитет в инфрачервената област. В коя от изброените области попада максимумът на излъчване на тялото при температура 6000^0C?
  • Използвайте спектъра на електромагнитните вълни, който е даден на фигурата.
6т. 10. Вярно ли е, че 5 800 K са равни на 5527^0C ?
6т. 11. Звезда има температура на повърхността си 12 000 К. При каква дължина на вълната ще има максимум на интензитета на излъчването?
  • Константата в закона на Вин е равна на 2,9.10^-3m.K .
 
6т. 12. Абсолютно черно тяло с температура T1=1000K има максимум на интензитета на излъчване при дължина на вълната \lambda 1=2,9.10^-6m . При температура T2=1500K максимумът на интензитета на излъчване е при дължина на вълната:
11т. 13.
  • На фигурата е показан спектърът на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло. Колко келвина е неговата температура?
Константата в закона на Вин е равна на 2,9.10^-3m.K .
  • Превърнете дължината на вълната в метри.
  • Запишете на празното място отговора с цяло число.
11т. 14. Метален куб с ръб a = 10 cm се поддържа при температура 427^0C. Колко килоджаула е енергията, която кубът излъчва за една минута? Приемете, че той излъчва като абсолютно черно тяло. Константата в закона на Стефан е равна на 5,67.10^-8\fracWm^2.K^4 .
  • Указание: Площта на повърхността на куба е S=6.a^2.
  • Запишете на празното място отговора с цяло число.
11т. 15. Сферично тяло с радиус r = 5 cm излъчва в околното пространство за една секунда 500 J енергия. Колко е температурата Т на тялото? Константата на Стефан е равна на 5,67.10^-8\fracWm^2.K^4 .
  • Указание: Площта на излъчващата повърхност на сферата се пресмята по формулата S=4.\pi .r^2 (\pi =3,14) .
  • Ако x^4=a.10^8  , то x=\sqrt[4]a.10^8=a.10^2
  • Запишете на празното място отговора с цяло число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!