logo

Тест: Закон на Стефан. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са основните закономерности при топлинно излъчване на абсолютно черно тяло?
2
Коя формула изразява правилно закона на Стефан?
3
Излъчването на електромагнитни вълни, което става за сметка на вътрешната енергия на телата, се нарича топлинно излъчване.
4
Каква е връзката между целзиева t^0C и келвинова T,Kтемпература?
5
Коя величина се означава с буквата Т в закона на Стефан?
6
Коя е мерната единица на константата на Стефан \sigma?
7
Според закона на Стефан мощността P на топлинното излъчване е пропорционална на:
8
Колко пъти ще се увеличи мощността на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло, ако температурата му нарасне 2 пъти?
9
Мощността на топлинното излъчване НЕ зависи от площта на излъчващата повърхност на тялото.
10
Вярно ли е, че 5 800 K са равни на 5527^0C ?
11
Тяло, което се разглежда като абсолютно черно тяло, има температура T1=400\, K и мощност на излъчване P1. При температура T2=1200\, K мощността на излъчване на тялото е P2. Да се определи отношението между двете мощности.
12
Температурата на нагрятата жичка на лампа е T\approx 2635\, K. Площта на излъчващата повърхност е S=5,5.10^-6\, m^2. Колко е мощността на излъчването?
  • Константата на Стефан е \sigma =5,67.10^-8\, \fracWm^2.K^4.
  •  2635^4=48,21.10^12
13
Нормалната телесна температура на черен заек е 42^0C. Как ще се измени мощността на топлинното излъчване на заека, ако на Слънце той се нагрее до 50^0C?
  • Указание: Превърни температурите в Келвини, като използваш числото 273. След това намери отношението между мощностите \fracP2P1 и запиши отговора с десетична дроб, закръглена до втория знак след запетаята.
14
100-ватова електрическа лампа има площ на нагреваемата жичка 3.10^-6\, m^2. Каква е работната температура на лампата?
  • Константа на Стефан е \sigma =5,67.10^-8\fracWm^2.K^4.
  • Указание: Запиши отговора с цяло число.
15
Волфрамова пластинка излъчва при температура 2227^0C. Колко е мощността на топлинното излъчване, ако излъчващата повърхност е 4,3.10^-4\, m^2. Константата на Стефан е \sigma =5,67.10^-8\fracWm^2.K^4. Указание: Запиши отговора с цяло число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си за топлинното излъчване. Можеш ли да прилагаш закона на Стефан? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се