Упражнение: Източници на светлина


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Източници на светлина“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кое излъчване наричаме топлинно? Колко вида биват спектрите на излъчване? Кои са основните видове източници на светлина? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какви източници на светлина са телата, които са нагрети до висока температура?
5т. 2. Спектрите на излъчване на разредените едноатомни газове са:
5т. 3. Спектърът на молекули, които практически не взаимодействат помежду си, е:
5т. 4. Вярно ли е, че луминесценцията се нарича още студено светене?
5т. 5. Кои са основните свойства на лазерите?
6т. 6. Кой от следните източници на светлина НЕ е топлинен?
6т. 7. В природата се наблюдава интересно явление - светене на атмосферния въздух около полюсите на Земята, т.е. полярно сияние. Какъв тип е излъчването?
6т. 8. В кой от посочените примери ще се получи линеен спектър?  
6т. 9. Какъв спектър излъчва светещ метал?
6т. 10. За получаване на холограми се използват:
6т. 11. В кои от следните приложения се използва лазерно лъчение?
6т. 12. Вярно ли е, че лампа с нагреваема жичка излъчва монохроматична светлина?
11т. 13. Какъв спектър излъчва медно парче, нагрято до температура 1100^0C?
  • Запишете на празното място вида на спектъра.
11т. 14. На фигурата са показани спектрите на излъчване на парите на стронций (Sr), на неизвестен образец (?) и на калций (Ca). Кое е вярно за образеца?
  • Свържете правилно частите на изречението, за да получите вярно твърдение.
11т. 15. В спектър, получен от неизвестен метал, между многото спектрални линии са отбелязани и следните: \lambda 1=521\mu m ,\lambda 2=546\mu m . За присъствието на кой метал свидетелстват тези спектрални линии?
  • В таблицата са дадени по-важните спектрални линии на някои химични елементи.
  • Запишете на празното място името на химичния елемент.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!