logo

Тест: Фотоелектричен ефект. Закономерности

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Уравнението на Айнщайн за фотоефекта се дава с израза h.\nu =A+Ek,max.
2
Фотоефектът представлява отделяне на неутрони от тела, нагрети до висока температура.
3
Възможно ли е отделянето на фотоелектрони, ако енергията на фотона е по-малка от определена гранична стойност?
4
Кое се нарича червена граница при фотоефекта?
5
Вярно ли е, че фотоефектът настъпва в момента на облъчването, а не след определен интервал от време?
6
Свържи всяка закономерност на фотоефекта със съответстващото ѝ твърдение.
7
При осветяване на катода на фотоклетка с монохроматична светлина се отделят фотоелектрони. Ако интензитетът на светлината се увеличи 4 пъти, как ще се измени броят на отделените фотоелектрони?
  • Указание: Използвай първата закономерност на фотоефекта.
8
Кой от следните фактори НЕ оказва влияние на максималната кинетична енергия на фотоелектроните при фотоефект?
  • Указание: Използвай третата закономерност на фотоефекта.
9
Монохроматична светлина облъчва метална пластинка, без да предизвиква фотоефект. Стойността на коя величина трябва да се промени, за да започне отделянето на електрони от повърхността на пластинката: (1) време на облъчване; (2) интензитет на светлината; (3) честота на светлината?
10
При фотоефект, получен с монохроматична светлина, броят на избитите фотоелектрони е пропорционален на:
11
По кои формули може да се пресметне червената граница за даден метал?
12
На коя от графиките е показана зависимостта на кинетичната енергия на електроните при фотоефект от честотата на падащата светлина?
13
Свържи правилно частите на изреченията, за да получиш верни твърдения.
14
Катодът на фотоклетка се облъчва с монохроматична светлина. Графиката изразява зависимостта на максималната кинетична енергия Ek,max на отделените електрони от енергията E на фотоните.
  • Определи на колко са равни кинетичната енергия, енергията на фотоните и отделителната работа.
15
При облъчване на метал с ултравиолетово лъчение с енергия на фотоните E=5\, eV от метала се отделят електрони с максимална кинетична енергия Ek,max=1,5\, eV.
  • а) Колко електронволта е отделителната работа A на този метал? На празното място запиши отговора с число във вид на десетична дроб.
  • б) Ще предизвика ли фотоефект от този метал видима светлина с енергия на фотоните E1=3\, eV? На първото празно място постави знак <, > или =, а на второто запиши "да" или "не".

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще продължиш подготовката си по темата за фотоелектричния ефект. Можеш ли да прилагаш закономерностите на фотоефекта в различни ситуации? Кога е възможно отделяне на фотоелектрони? Как може да се повлияе на кинетичната им енергия? Как се представя графично връзката между кинетичната енергия на електроните и честотата на светлината? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се