Упражнение: Свойства на електромагнитните вълни


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас "Свойства на електромагнитните вълни" ще се запознаеш с едно изключително интересно и важно явление, каквото представлява електромагнитната вълна. Ще изучиш свойствата на електромагнитните вълни и по какво те се различават от механичните вълни. Ще откриеш приликите между електромагнитните и механичните вълни. Ще научиш и много интересни и любопитни факти за откритието и разпространението на електромагнитните вълни. Направи упражнението, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Електромагнитните вълни са взаимно пораждащи се и разпространяващи се във времето и пространството променливи електрични и магнитни полета.
5т. 2. Източници на електромагнитните вълни са:
5т. 3. Вярно ли е, че също както и механичните вълни, електромагнитните вълни не могат да се разпространяват в космическото пространство, т.е. във вакуум?
5т. 4. С каква скорост се разпространяват електромагнитните вълни във вакуум?
5т. 5. Електромагнитните вълни винаги са:
6т. 6. Кои от следните вълни не се разпространяват във вакуум?
6т. 7. Опитай да определиш честотата на електромагнитна вълна с дължина на вълната \lambda =1m , която се разпространява във вакуум.
 • Скоростта на светлината във вакуум е c=3.10^8m/s.
6т. 8. Звукова вълна и електромагнитна вълна имат еднаква дължина на вълната. Колко пъти честотата на електромагнитната вълна е по-голяма?
 • Скоростта на звука е 340 m/s, а на електромагнитните вълни – 3.10^8m/s.
 • Използвай, че честота на електромагнитната вълна е \nu =\fracc\lambda , а на звуковата \nu =\fracu\lambda , където u е скоростта на звука.
6т. 9. В своя опит Херц използвал експериментална постановка, наречена вибратор, в която протича променлив ток с честота  \nu =10^8Hz (със същата честота трептят електричните заряди). Колко е дължината на вълната на излъчената от вибратора електромагнитна вълна?
6т. 10. Опитай да определиш честотата на електромагнитната вълна от графиката, ако тя се разпространява със скорост 3.10^8m/s.
 • За да решиш правилно задачата, трябва да определиш дължината на вълната.
 • Това лесно става от графиката – дължината на вълната \lambda е пътят, който вълната изминава за един период или разстоянието между два съседни гребена, или разстоянието между два съседни вълнови фронта.
 • Обърни внимание на мерните единици – cm – трябва да се превърне в основна единица.
6т. 11. Антена излъчва монохроматична (с една точно определена честота) вълна. В даден момент, в точка А, интензитетът на електричното поле на вълната е достигнал максималната си стойност и след това за 0,25 μs намалява до нула.
 • Колко е честотата на вълната?
 • Имай предвид, че c=3.10^8m/s.
 • Честота е \nu =\frac1T, т.е трябва да определиш периода и после да пресметнеш честотата.
6т. 12. Във вода скоростта на електромагнитната вълна е  2,25.10^8m/s, а скоростта на ултразвука е 1,5.10^3 m/s.
 • Колко е отношението \frac\lambda el\lambda sound на дължината на вълната \lambda el на електромагнитната вълна към дължината \lambda sound на ултразвуковата вълна, ако двете вълни се разпространяват във вода и имат еднаква честота?
 • Припомням ти, че \lambda =\fracu\nu .
11т. 13. Електромагнитна вълна се разпространява по посока на оста  x (виж картинката). В даден момент интензитетът E на електричното поле на вълната в точката А е насочен по оста y. По коя ос е насочена магнитната индукция B на вълната в точка А в същия момент?
 • Обърни внимание на начина на изписване на осите и не забравяй да превключиш клавиатурата на английски, когато попълваш отговора.
11т. 14. Новина от пресконференция достига чрез радиовълни до журналист А, който е на 10 000 km от залата, и чрез звукови вълни до журналист B, намиращ се в залата на 17 m от говорещия. Свържи така, че да се получат правилни твърдения.
 • Имай предвид, че скоростта на радиовълните във въздух е приблизително c=3.10^8m/s, a на  звукът е u=340m/s.
 • Обърни внимание на мерните единици, не всички от условието са основни.
11т. 15. В радиопредавател звук с честота \nu sound=600Hz се преобразува в електрически звуков сигнал, който модулира амплитудата на високочестотен ток.
 • Колко пъти носещата честота на радиостанцията, която излъчва на дължина на вълната \lambda =25m, е по-голяма от честотата на този звуков сигнал?
 • Имай предвид, че c=3.10^8m/s.
 • Намери каква е честотата на радиостанцията и след това я раздели на честотата на звука, за да получиш отговора.
 • Запиши отговора като цяло число, например: 5.
 

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Друг

00:06 - 03.02.2017

Здравейте, някой би ли могъл да напише отговорите на 8,11 и 15та задача?
Профилна снимка

Администратор

17:10 - 06.02.2017

Здравей, Мария! След като направиш теста, можеш да видиш какви са верните отговори и да разбереш техните обяснения. Ако имаш въпроси, пиши и ще с колегите ще помагаме. :)
Профилна снимка

Друг

18:52 - 06.02.2017

Здраейте, тестът съм го направила, изгледах и урока, но тези три задачи ме затрудниха.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

19:19 - 10.02.2017

Здравей, Мария! В 8 задача се използва формулата за скорост на вълни, която е равна на произведението на дължината и честотата. Прави се отношение: скоростта на звука върху скоростта на електромагнитните вълни е равно на отношението между произведенията на дължина и честота за звука и електромагнитните вълни. Дължините се съкращават, защото по условие, те са равни, замества се и се пресмята. 11 задача: Времето, което е дадено е ¼ от периода Т. Следователно Т=4.0,25=1 микросекунда=1.10^(-6) секунди. Тази стойност заместваме във формулата честота=1/Т. 15 задача: Пресмятаме носещата честота по формулата като разделим скоростта 3.10^8 m/s на дължината 18 m. Полученото число делим на 600 херца и така определяме колко пъти едната честота е по- голяма от другата.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.