new-logo

Тест: Свойства на електромагнитните вълни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Електромагнитните вълни са взаимно пораждащи се и разпространяващи се във времето и пространството променливи електрични и магнитни полета.
2
Източници на електромагнитните вълни са:
3
Вярно ли е, че също както и механичните вълни, електромагнитните вълни не могат да се разпространяват в космическото пространство, т.е. във вакуум?
4
С каква скорост се разпространяват електромагнитните вълни във вакуум?
5
Електромагнитните вълни винаги са:
6
Кои от следните вълни не се разпространяват във вакуум?
7
Опитай да определиш честотата на електромагнитна вълна с дължина на вълната \lambda =1m , която се разпространява във вакуум.
 • Скоростта на светлината във вакуум е c=3.10^8m/s.
8
Звукова вълна и електромагнитна вълна имат еднаква дължина на вълната. Колко пъти честотата на електромагнитната вълна е по-голяма?
 • Скоростта на звука е 340 m/s, а на електромагнитните вълни – 3.10^8m/s.
 • Използвай, че честота на електромагнитната вълна е \nu =\fracc\lambda , а на звуковата \nu =\fracu\lambda , където u е скоростта на звука.
9
В своя опит Херц използвал експериментална постановка, наречена вибратор, в която протича променлив ток с честота  \nu =10^8Hz (със същата честота трептят електричните заряди). Колко е дължината на вълната на излъчената от вибратора електромагнитна вълна?
10
Опитай да определиш честотата на електромагнитната вълна от графиката, ако тя се разпространява със скорост 3.10^8m/s.
 • За да решиш правилно задачата, трябва да определиш дължината на вълната.
 • Това лесно става от графиката – дължината на вълната \lambda е пътят, който вълната изминава за един период или разстоянието между два съседни гребена, или разстоянието между два съседни вълнови фронта.
 • Обърни внимание на мерните единици – cm – трябва да се превърне в основна единица.
11
Антена излъчва монохроматична (с една точно определена честота) вълна. В даден момент, в точка А, интензитетът на електричното поле на вълната е достигнал максималната си стойност и след това за 0,25 μs намалява до нула.
 • Колко е честотата на вълната?
 • Имай предвид, че c=3.10^8m/s.
 • Честота е \nu =\frac1T, т.е трябва да определиш периода и после да пресметнеш честотата.
12
Във вода скоростта на електромагнитната вълна е  2,25.10^8m/s, а скоростта на ултразвука е 1,5.10^3 m/s.
 • Колко е отношението \frac\lambda el\lambda sound на дължината на вълната \lambda el на електромагнитната вълна към дължината \lambda sound на ултразвуковата вълна, ако двете вълни се разпространяват във вода и имат еднаква честота?
 • Припомням ти, че \lambda =\fracu\nu .
13
Електромагнитна вълна се разпространява по посока на оста  x (виж картинката). В даден момент интензитетът E на електричното поле на вълната в точката А е насочен по оста y. По коя ос е насочена магнитната индукция B на вълната в точка А в същия момент?
 • Обърни внимание на начина на изписване на осите и не забравяй да превключиш клавиатурата на английски, когато попълваш отговора.
14
Новина от пресконференция достига чрез радиовълни до журналист А, който е на 10 000 km от залата, и чрез звукови вълни до журналист B, намиращ се в залата на 17 m от говорещия. Свържи така, че да се получат правилни твърдения.
 • Имай предвид, че скоростта на радиовълните във въздух е приблизително c=3.10^8m/s, a на  звукът е u=340m/s.
 • Обърни внимание на мерните единици, не всички от условието са основни.
15
В радиопредавател звук с честота \nu sound=600Hz се преобразува в електрически звуков сигнал, който модулира амплитудата на високочестотен ток.
 • Колко пъти носещата честота на радиостанцията, която излъчва на дължина на вълната \lambda =25m, е по-голяма от честотата на този звуков сигнал?
 • Имай предвид, че c=3.10^8m/s.
 • Намери каква е честотата на радиостанцията и след това я раздели на честотата на звука, за да получиш отговора.
 • Запиши отговора като цяло число, например: 5.
 

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас "Свойства на електромагнитните вълни" ще се запознаеш с едно изключително интересно и важно явление, каквото представлява електромагнитната вълна. Ще изучиш свойствата на електромагнитните вълни и по какво те се различават от механичните вълни. Ще откриеш приликите между електромагнитните и механичните вълни. Ще научиш и много интересни и любопитни факти за откритието и разпространението на електромагнитните вълни. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се