logo

Тест: Електромагнитни вълни

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
От кого са открити опитно електромагнитните вълни?
2
Източници на електромагнитните вълни са:
3
Как се нарича разпространяващото се в пространството променливо електромагнитно поле?
4
С каква скорост се разпространяват електромагнитните вълни във вакуум?
5
Коя от посочените формули изразява връзката между скоростта на електромагнитните вълни във вакуум, дължината на вълната и честотата?
6
Според теорията на Максуел електричното и магнитното поле НЕ са свързани и НЕ съществува единно електромагнитно поле.
7
Вярно ли е, че също както и механичните вълни, електромагнитните вълни НЕ могат да се разпространяват във вакуум?
8
Кое от изброените свойства се отнася и за електромагнитните и за механичните вълни?
9
Вярно ли е, че ЕМВ са напречни и монохроматични?
10
Може ли неподвижен заряд да излъчва електромагнитни вълни?
11
Защо за разпространението на електромагнитни вълни НЕ са необходими частици в дадена среда, които да предават трептенията една на друга?
12
Кое от следните твърдения е вярно? Интензитетът на електричното поле Е и индукцията на магнитното поле B на електромагнитна вълна във всяка точка от пространството са насочени:
13
Електромагнитна вълна се разпространява по посока на оста  x (виж картинката). В даден момент, интензитетът Е на електричното поле на вълната в точката А е насочен по оста y. По коя ос е насочена магнитната индукция B на вълната в точка А в същия момент?
14
Колко е дължината на електромагнитна вълна във вакуум с честота 120MHz?
  • Указание: 1MHz =1.10^6Hz. Запиши отговора си като десетична дроб.
15
Във вода скоростта на електромагнитната вълна е  2,25.10^8m/s, а скоростта на ултразвука е 1,5.10^3 m/s.
  • Колко е отношението \frac\lambda el\lambda sound на дължината на вълната \lambda el на електромагнитната вълна към дължината \lambda sound на ултразвуковата вълна, ако двете вълни се разпространяват във вода и имат еднаква честота?
  • Припомням ти, че \lambda =\fracu\nu .

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за електромагнитните вълни. Разбра ли какви са основните разлики между електромагнитните и механичните вълни и къде могат да се разпространяват те? Научи ли какви са източниците на електромагнитните вълни? Знаеш ли какво е направил Хайнрих Херц, че да открие съществуването на такива вълни? Разбра ли къде може да съществува електромагнитно поле? Направи теста, попълни пропуските си и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се