Упражнение: Дифракционни спектри


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Дифракционни спектри“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какъв спектър се получава с дифракционна решетка? От какво зависят дифракционните спектри? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Дифракция е явление, при което се проявява зависимостта на показателя на пречупване от дължината на вълната.
5т. 2. Кога може да се наблюдава дифракция?
5т. 3. Дифракционната решетка е:
5т. 4. Формулата, изразяваща условието за получаване на максимум при преминаване на светлина през дифракционна решетка е d.sin\theta =m.\lambda . В кои отговори са дадени вярно значенията на буквите?
5т. 5. Може ли с дифракционна решетка да се получи спектър на светлината?
6т. 6. На фигурата е показана част от дифракционна решетка. Коя цифра показва константата d на дифракционната решетка?
6т. 7. Кое явление играе важна роля при формирането на картината, получена с дифракционна решетка?
6т. 8. На фигурата е показана дифракционна решетка с константа d и лъчите на вторичните вълни, които сключват ъгъл θ с перпендикуляра към решетката. В образувания триъгълник на какво е равна страната, оцветена в зелено?
6т. 9. Чрез дифракционна решетка може да се определи:
6т. 10. При осветяване на дифракционна решетка с бяла светлина на екрана се наблюдава:
6т. 11. Свържете всеки цвят със съответстващата му дължина на вълната.
6т. 12. Кой цвят се отклонява най-малко и е разположен най-близо до централния максимум?
11т. 13. Какъв е централният максимум при дифракция от бяла светлина и защо?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи:
  • цветна, бяла, тъмна, еднакви, различни
11т. 14. За да има централен максимум m в спектъра на дифракционна решетка с константа d, под ъгъл θ , е необходимо произведението  d.sin\theta  да е равно на някакво число. Кое е то?
11т. 15. Върху дифракционна решетка с константа d=2μm , пада успореден сноп монохроматична светлина с дължина на вълната λ=550 nm . Колко дифракционни максимума ще се наблюдават?
  • Указание: Тъй като синусът на един ъгъл не може да има стойности по- големи от единица, за да се наблюдава максимум от m- ти порядък, трябва да е изпълнено неравенството  \fracm.\lambda d< 1  , а оттук се получава  m\leq \fracd\lambda  .
  • Попълнете празните места в текста, като запишете съответните числа.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!