logo

Тест: Дифракционни спектри

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С най-малка дължина на вълната е червеният цвят.
2
Как се нарича областта с цветни ивици в дифракционния спектър?
3
Дифракционната решетка е:
4
Формулата, изразяваща условието за получаване на максимум при преминаване на светлина през дифракционна решетка, е d.sin\theta =m.\lambda. В кои отговори са дадени вярно значенията на буквите?
5
Може ли с дифракционна решетка да се получи спектър на светлината?
6
На фигурата е показан дифракционен спектър.
  • Вярно ли е записан порядъкът на всеки максимум?
7
В кои от посочените примери се наблюдава дифракционен спектър?
8
По какво се различават дисперсионният и дифракционният спектър?
  • Подреди частите на изречението така, че да получиш вярно твърдение.
9
Чрез дифракционна решетка може да се определи:
10
При осветяване на дифракционна решетка с бяла светлина на екрана се наблюдава:
11
Светлина пада върху дифракционна решетка. След решетката светлината се отклонява на ъгъл \Theta.
  • Вярно ли е следното твърдение?
  • Ъгълът на отклонение \Theta зависи правопропорционално от дължината на вълната \lambda.
12
Върху дифракционна решетка пада бяла светлина. Върху екран се получава дифракционен спектър.
  • Кой цвят се отклонява най-много и е разположен най-далече от централния максимум?
13
Какъв е централният максимум при дифракция от бяла светлина и защо?
  • Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи:
  • цветна, бяла, тъмна, еднакви, различни
14
За да има централен максимум m в спектъра на дифракционна решетка с константа d, под ъгъл \Theta, е необходимо произведението d.sin\theta да е равно на някакво число. Кое е то?
  • Запиши на празното място едно от посочените числа: 0; 1; 2; 3; 4
15
Върху дифракционна решетка с константа d=2\, \mu m пада успореден сноп монохроматична светлина с дължина на вълната \lambda =550\, nm. Колко дифракционни максимума ще се наблюдават?
  • Попълни празните места в текста, като запишеш съответните числа.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Как изглежда дифракционният спектър от бяла светлина? Можеш ли да използваш условието за дифракционен максимум? Как се намира броят на наблюдаваните максимуми? Какви са приликите и разликите между дисперсионни и дифракционни спектри? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се