new-logo

Тест: Дифракционна решетка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какви видове биват дифракционните решетки?
2
Дифракционната решетка представлява пластинка с голям брой процепи.
3
За разлагане на светлината в спектралните уреди може да се използва:
4
Съгласно принципа на... процепите на дифракционната решетка стават източници на вторични вълни.
  • Кое име ще поставиш на празното място?
5
По коя формула може да се пресметне константата d на дифракционната решетка?
  • l – дължина на участъка; N – брой процепи, намиращи се на този участък
6
На коя картинка е показана дифракция?
7
Размерите на процепите на дифракционната решетка са много малки и са съизмерими с дължината на видимата светлина.
8
Как се наричат светлите области на картината, получени при дифракция на светлината?
9
Сноп от монохроматична светлина пада перпендикулярно на дифракционна решетка. На фигурата са показани лъчите на вторичните вълни, които след пречупване от лещата се събират в точка Р от екрана.
  • Еднакъв път ли ще изминат двата лъча до точка Р от екрана?
10
Когато дифракционна решетка се освети с червена светлина, на екрана се наблюдава:
11
Коя от посочените формули изразява условието за получаване на максимум при преминаване на светлина през дифракционна решетка?
12
На фигурата е показана картината, получена при дифракция на светлина от дифракционна решетка.
  • Вярно ли е записан порядъкът m на всеки максимум?
13
Дифракционна решетка има 2 500 процепа на 1 cm. Определи константата (в сантиметри) на дифракционната решетка.
  • На празното място запиши отговора с десетична дроб.
 
14
Как ще се измени константата на дифракционна решетка, ако се закрие всеки втори процеп?
  • На първото празно място запиши една от посочените думи: намали, увеличи.
  • На второто празно място запиши отговора с число.
15
Да се определи дължината на вълната (в нанометри) на монохроматична светлина, за която максимумът от първи порядък, получен от дифракционна решетка с константа 20\, \mu m, е отклонен от нулевия максимум на ъгъл 1^041'\: (sin1^041'=0,0294).
  • На празното място запиши отговора с цяло число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Какви видове дифракционни решетки има? Как се намира константата на дифракционна решетка? Какво е условието за дифракционен максимум и какво може да се пресмята чрез него? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се