Упражнение: Дифракционна решетка


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Дифракционна решетка“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво представлява дифракционната решетка? По коя формула се определя положението на максимумите, които се получават при дифракция на светлината от дифракционна решетка? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Явлението, при което светлината се отклонява от праволинейното си разпространение, когато преминава през малък отвор или около краищата на непрозрачни прегради, се нарича:
5т. 2. Дифракционната решетка представлява пластинка с голям брой процепи.
5т. 3. За да се наблюдава дифракция, трябва размерите на процепите на дифракционната решетка да са съизмерими с:
5т. 4. Съгласно принципа на ..... процепите на дифракционната решетка стават източници на вторични вълни.
  • Кое име ще поставите на празното място?
5т. 5. При ...... на вълните в пространството след дифракционната решетка, се получава интерференчна картина.
  • Коя дума е най- подходяща, за да се постави на празното място?
6т. 6. На коя картинка е показана дифракция?
6т. 7. Еднакво ли е разстоянието d (константа на дифракционната решетка) между два съседни процепа на дифракционната решетка?
6т. 8. Как се наричат светлите области на картината, получени при дифракция на светлината?
6т. 9. На фигурата са показани два лъча, които минават през дифракционна решетка. Еднакъв път ли ще изминат до екрана?
6т. 10. Когато дифракционна решетка се освети с червена светлина, на екрана се наблюдава:
6т. 11. Коя от посочените формули изразява условието за получаване на максимум при преминаване на светлина през дифракционна решетка?
6т. 12. На фигурата е показана картината, получена при дифракция на светлина от дифракционна решетка.
  • Вярно ли е записан порядъкът m на всеки максимум?
11т. 13. Дифракционна решетка има 2 500 процепа на 1 cm. Определете константата d на дифракционната решетка.
  • Указание: Константата на дифракционната решетка се пресмята като се раздели големината на решетката на броя процепи.
11т. 14. Как ще се измени константата на дифракционна решетка, ако се закрие всеки втори процеп?
  • Попълнете празните места в текста.
11т. 15. Атомите са миниатюрни обекти с диаметри от няколко десети от нанометъра. Видимата светлина е с дължина от 400 nm до 700 nm. Може ли да се построи микроскоп, използващ видима светлина, с който да се виждат ясно атомите?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • Да, Не, отражение, дисперсия, дифракция

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!