logo

Тест: Електростатично взаимодействие. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Източници на електростатичното поле са неподвижните заряди.
2
Коя формула дефинира правилно закона на Кулон?
3
Електростатичното поле има две характеристики: интензитет и потенциал.
4
Електростатичното поле представяме чрез силови линии. Те започват от (1) и завършват в (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
5
Връзката между интензитет и напрежение на еднородно поле е U=\fracEl.
6
Вярно ли е, че когато заредена частица попадне в електрично поле, тя започва да се движи?
7
Потенциалът  .............  по посока на силовите линии на електростатичното поле.
8
Положителен точков заряд се премества от т. M до т. N на еднородно електростатично поле под действие на електрична сила. Как се променя електричната потенциална енергия на заряда?
9
На фигурата е показана картината на силовите линии на електростатичното поле. Сравни интензитета на полето в точки A, B, C.
10
Напрежението между точките M и N на електростатично поле е U = 200V. Определи потенциала \varphi N на точка N, ако потенциалът \varphi M на точка M е 300V.
11
Точка M и точка N лежат върху една силова линия на еднородно електрично поле. Колко е интензитетът на полето, ако разстоянието между точките е 0,1m, а напрежението между тях е 50V?
12
Колко е силата F, действаща на точков заряд q= 3\mu C, поставен в електрично поле с интензитет E= 3.10^4N/C?
  • Указание: 1\mu C= 1.10^-6C
13
Пресметни електричната сила, с която се отблъскват две наелектризирани топчета. Топчетата разглеждай като точкови заряди с еднаква големина q1= q2=1.10^-7C. Разстоянието между зарядите е r=0,1m.
  • Указание: k=9.10^9\fracN.m^2C^2. Запиши отговора си като число.
14
Две успоредни метални пластини са поставени на разстояние l=5mm една от друга. На пластините е подадено напрежение U=100V. Определи:
  • 1. Интензитетът E на електричното поле между пластините.
  • 2. Напрежението между точкие M и N, които лежат на една силова линия, на разстояние l1= 2mm една от друга.
  • Указание: 1m = 1000mm.
  • Запиши отговорите си с числа.
15
На фигурата е показан отрицателен точков заряд с големина q=2nC, който в началния момент е в покой в еднородно електростатично поле с интензитет E=200V/m.
  • а) Колко нютона е големината на електричната сила, която действа на заряда?
  • б) В каква посока (същата или противоположната на интензитета) ще започне да се движи зарядът? (напиши отговора на празното място с една дума)

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за електростатичното взаимодействие. Научи ли, че  източниците на електростатичното поле са неподвижните заряди? Знаеш ли, че полето се представя чрез силови линии? Ще упражниш как се записва законът на Кулон и ще затвърдиш основните характеристики на електростатичното поле. Припомни си и най-важните формули от тази тема! Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се