logo

Тест: Телевизия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Думата телевизия се образува от гръцката дума "теле" - далеч и латинското "визио" - виждам. Тогава можем ли да кажем, че телевизия е предаването на големи разстояния на картини и/или движещи се изображения, посредством електромагнитни вълни?
2
На кои от картинките са изобразени устройства, чието действие се основава на принципите на телевизията?
3
Кои от посочените устройства са основни принципни елементи на видео/ТВ-камерата?
4
Кои от посочените устройства са елементи на предавателя на аналогов видеосигнал?
5
Защо възприемаме отделните картинки, заснети от видеокамерата, като плавно движение?
6
За да се превърне оптичното изображение в електричен сигнал (променлив електричен ток), полупроводниковата мишена на видеокамерата се облъчва с тесен сноп от електрони, които създават ток I1. Този ток се "отразява" от мишената и се връща към фотоелектронен умножител като ток I2. Коя от посочените по-долу закономерности изразява правилно големината на тока, който съдържа информация за изображението,а именно  IB- видео сигнала?
7
Подредете в правилна последователност елементите на телевизионния предавател, като се започне от този, който получава светлинния сигнал.
8
Подредете в правилна последователност елементите на телевизионния приемник, като започнете от този, в който постъпват електромагнитните вълни на видеосигнала.
9
В цветните телевизори, цялата гама от цветове може да се получи от смесването на три цвята. Кои са те?
10
Ако телевизията е черно-бяла, то за да се осъществи тв-разпространение се пренася един видеосигнал. Ако телевизията е цветна, то колко видеосигнала ще са необходими да се създадат и разпространяват синхронно?
11
Как се нарича този елемент от тв-приемника или приемника на видеосигнал, който непосредствено ни показва изображението?
12
На какъв принцип видеосигналът се преобразува от променлив ток в движещо се изображение в кинескопа на телевизора?
13
Ако зърната от една триада на цветния кинескоп светят еднакво силно, то какъв цвят ще възприема зрителят?
14
При пренос на видеосигнал се решават три основни физични задачи. Кои са те?
15
Един от основните елементи на телевизионната камера е фоелектрическият преобразовател. В старите телевизори, това са вакуумните предавателни тръби (кинескоп), а в съвременните, това са така наречените дисплеи, които използват:

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Телевизия“ ще разширите знанията си и ще задълбочите разбирането си за едно от най-революционните открития на човечеството, а именно телевизията. Ще се научите как се осъществява видеозаснемането и предаването на видеосигнали на далечни разстояния. Ще разберете как телекомуникациите са променили начина ни на живот и са дали мощен тласък в развитието на съвременните технологии. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се