new-logo

Тест: Вълнова оптика. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вълновите свойства при светлината се проявяват най-силно при явленията:
2
Какво е интерференция?
3
За да интерферират две светлинни вълни, е необходимо:
4
Какви са условията, за да се наблюдава интерференчен максимум и минимум?
5
За да се наблюдава дифракция на светлината от процеп, трябва размерът \mathbfd на процепа да е сравним с дължината на вълната \mathbf\boldsymbol\lambda , т.е. \mathbfd\approx \boldsymbol\mathbf\lambda .
  • Вярно ли е написано условието за наблюдаване на явлението дифракция?
6
Коя от посочените формули изразява условието за получаване на максимум при преминаване на светлина през дифракционна решетка?
7
На фигурата е показана картината, получена при дифракция на светлина от дифракционна решетка. Вярно ли е записан порядъкът на всеки максимум?  
8
Спектрите на излъчване на разредените едноатомни газове са:
9
Кои са основните свойства на лазерите?
10
В кой от посочените примери ще се получи линеен спектър?
11
В кои от следните приложения се използва лазерно лъчение?
12
Термографията е метод за диагностициране на туморни образувания на щитовидната жлеза при човека. Лъчението, което се използва при него, е:
13
На какво се дължи вредното биологично действие на рентгеновите лъчи?
  • Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи:
  • топлинно, йонизиращо, убива, съживява
14
Монохроматична светлина с дължина \lambda = 600nm пада перпендикулярно върху дифракционна решетка. При какъв ъгъл се получава максимумът от втори порядък, ако константата на решетката е 2\mu m.
  • Указание: Използвай, че 1\mu m=1000nm; sin37^\circ= 0,6sin53^\circ= 0,8; sin30^\circ= 0,5
15
В опита на Юнг е използвана монохроматична светлина с дължина на вълната \lambda = 550nm. Какво ще се наблюдава в точката P от екрана на картинката – интерференчен максимум или минимум, ако разликата в пътищата на двата лъча е \Delta r= r2-r1= 1375nm?
  • Попълни максимум или минимум на празното място.                         

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш за всичко най-важно върху вълновата оптика. Ще тестваш знанията си за явленията интерференция и дифракция. Знаеш ли най-важното за източниците на светлина? Умееш ли да прилагаш основните неща за инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчи. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се