logo

Тест: Вълнова оптика. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Светлината, проявява свойствата си на електромагнитна вълна в явленията:
2
Какво е интерференция?
3
Отклонението на вълните от праволинейното им разпространение, когато срещнат препятствие се нарича:
4
Какви са условията, за да се наблюдава интерференчен максимум и минимум?
5
Вярно ли е, че дисперсия е разлагането на светлината в спектър при пречупване?
6
Зависимостта на показателя на пречупване на дадена среда от дължината на светлинната вълна се нарича:
7
Обяснението на явленията интерференция и дифракция се дава чрез:
8
Вярно ли е, че принципът на Хюйгенс гласи: Всяка точка от пространството, до която достига фронтът на светлинната вълна, сама става източник на вторични сферични вълни с различна честота?
9
За да интерферират две светлинни вълни, е необходимо:
10
Причината за наблюдаването на цветни ивици върху компактдиск е явлението:
11
Получаването на небесна дъга след дъжд е резултат от:
12
Вярно ли е, че можем да наблюдаваме явленията интерференция и дифракция можем при всички вълни?
13
В опита на Юнг е използвана монохроматична светлина с дължина на вълната 500nm. Вярно ли е, че в дадена точка от екрана ще се наблюдава интерференчен минимум, ако разликата в пътищата на двата лъча е 750nm?
14
В опита на Юнг е използвана монохроматична светлина с дължина на вълната 500nm. Вярно ли е, че в дадена точка от екрана ще се наблюдава интерференчен минимум, ако разликата в пътищата на двата лъча е 1,5\mu m?
15
В опита на Юнг е използвана монохроматична светлина с дължина на вълната \lambda = 550nm. Какво ще се наблюдава в точката P от екрана на картинката – интерференчен максимум или минимум, ако разликата в пътищата на двата лъча е \Delta r= r2-r1= 1375nm?
  • Указание: Попълни максимум или минимум на празното място.

Описание на теста

Онлайн теста по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата вълнова оптика. Ще упражниш знанията си върху явленията интерференция, дифракция и дисперсия. Научи ли при кои вълни може да се наблюдава дисперсия? Можеш ли да решаваш задачи за интерференчен максимум и минимум? Разбра ли кои явления могат да се обяснят с дисперсията на светлината? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се