Упражнение: Рентгенови лъчи


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Рентгенови лъчи“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Как се получават рентгеновите лъчи? Какви свойства имат? За какво се използват? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Рентгеновите лъчи са открити от Айнщайн.
5т. 2. Как се наричат още рентгеновите лъчи?
5т. 3. Какво предствлява рентгеновата тръба и какво има в нея?
5т. 4. Вярно ли е, че рентгеновите лъчи имат много малка дължина на вълната?
5т. 5. Какво напрежение трябва да се подаде между катода и анода в рентгеновата тръба?
6т. 6. Какво предствляват катодът и анодът в рентгеновата тръба?
6т. 7. Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за рентгеновите лъчи?
6т. 8. По ..... на рентгеновите лъчи може да се съди за ..... на веществата. Този метод на изследване се нарича рентгеноструктурен анализ.
  • Кои думи ще поставите на свободните места в текста?
6т. 9. Кой от следните материали най-силно поглъща рентгеновите лъчи?
6т. 10. Дифракция на рентгенови лъчи се наблюдава:
6т. 11. Подредете процесите, които протичат в рентгеновата тръба.
  • Първия процес свържете с "1", следващия - с "2" и т.н.
6т. 12. Спектърът на рентгеновите лъчи се състои от две части: непрекъснат и характеристичен. Коя от тях зависи от вида на метала, от който е направен анодът на рентгеновата тръба?
11т. 13. На какво се дължи вредното биологично действие на рентгеновите лъчи?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • топлинно, йонизиращо, убива, съживява
11т. 14. По какво се различават спектрите на излъчване на рентгеновите тръби с различни аноди (т.е. направени от различен метал)?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • спирачното, характеристичното, непрекъснат, линеен
11т. 15. Как се променя спектърът на спирачното излъчване на рентгенова тръба, ако се увеличава напрежението между катода и анода?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • намалява, нараства, ивичния, непрекъснатия

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!