logo

Тест: Рентгенови лъчи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Рентгеновите лъчи са открити от Айнщайн.
2
Как са били наречени първоначално рентгеновите лъчи?
3
Какво предствлява рентгеновата тръба и какво има в нея?
4
Вярно ли е, че рентгеновите лъчи имат много малка дължина на вълната?
5
Какво напрежение трябва да се подаде между катода и анода в рентгеновата тръба?
6
Какво предствляват катодът и анодът в рентгеновата тръба?
7
Кое от посочените твърдения НЕ се отнася за рентгеновите лъчи?
8
По ... на рентгеновите лъчи може да се съди за ... на веществата. Този метод на изследване се нарича рентгеноструктурен анализ.
  • Кои думи ще поставиш на свободните места в текста?
9
Кой от следните материали най-силно поглъща рентгеновите лъчи?
10
Дифракция на рентгенови лъчи се наблюдава:
11
Подреди процесите, които протичат в рентгеновата тръба.
12
Спектърът на рентгеновите лъчи се състои от две части: непрекъснат и характеристичен. Коя от тях зависи от вида на метала, от който е направен анодът на рентгеновата тръба?
13
На какво се дължи вредното биологично действие на рентгеновите лъчи?
  • Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи.
  • топлинно, йонизиращо, убива, съживява
14
По какво се различават спектрите на излъчване на рентгеновите тръби с различни аноди (т.е. направени от различен метал)?
  • Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи:
  • спирачното, характеристичното, непрекъснат, линеен
15
На фигурата са показани спектрите на рентгеново лъчение. Свържи частите на изречението така, че да получиш вярно твърдение.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш върху урока за рентгеновите лъчи. Знаеш ли в кой диапазон попадат рентгеновите лъчи? Ще тестваш знанията си за свойствата им. Какво е устройството на рентгеновата тръба? Как може да се наблюдава дифракция на рентгенови лъчи? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се