logo

Тест: Квантова теория за светлината. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Излъчването на електромагнитни вълни за сметка на вътрешната енергия на телата се нарича топлинно излъчване.
2
Връзката между абсолютна температура \mathbfT,K и целзиева температура \mathbft^\circ\mathbfC е:
3
При промяна на температурата се променя цветът на тялото. От кой закон следва това твърдение?
4
Спектрите на топлинното излъчване са непрекъснати.
5
Фотоелектричен ефект е явление, при което при облъчване на метал, от повърхността му се отделят:
6
Когато метална повърхност се освети със синя светлина, се наблюдава фотоефект. В кой от следните случаи може със сигурност да се твърди, че ще възникне фотоефект? Същата повърхност се осветява с:
7
Според хипотезата на Дьо Бройл електроните и другите микрочастици:
8
Кои от изброените явления не могат да се обяснят, без да се използва квантовата теория за светлината?
9
Кой от следните фактори НЕ оказва влияние на максималната кинетична енергия на фотоелектроните при фотоефект?
10
Сфера излъчва като абсолютно черно тяло. Колко пъти ще се увеличи мощността на излъчването, ако абсолютната температура на сферата нарасне 3 пъти?
11
Свържи правилно частите на изреченията, за да получиш верни твърдения.
12
Абсолютно черно тяло се нагрява от \mathbfT1= \mathbf600K до \mathbfT2= \mathbf2400K. Колко пъти се увеличава мощността на топлинното излъчване?
13
Колко електронволта е енергията на фотоните на светлината, към която човешкото око е най-чувствително? ( \boldsymbol\lambda = \mathbf560nm )
  • Указание: Запиши отговора си като десетична дроб с точност до стотните.
14
Катодът на фотоклетка се осветява с монохроматична светлина, чиито фотони имат енергия \mathbf3,1eV. Колко е максималната кинетична енергия на фотоелектроните, ако отделителната работа за веществото, с което е покрит катодът, е \mathbf1,9eV?
15
Отделителната работа на лития е \mathbf2,3eV. Колко е максималната кинетична енергия на фотоелектроните, при облъчване на образец от литий с монохроматична светлина с дължина на вълната \mathbf450nm?
  • Указание: Запиши отговора си като десетична дроб с точност до стотните.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш върху квантовата теория на светлината. Ще тестваш знанията си с всичко най-важно за нея. Ще преговориш основните закономерности на фотоелектричния ефект, уравнението на Айнщайн, закона на Стефан, закона на Вин, хипотезата на Планк и хипотезата на Дьо Бройл. Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се