logo

Тест: Топлинно излъчване. Закон на Стефан

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Излъчването на електромагнитни вълни за сметка на вътрешната енергия на телата се нарича топлинно излъчване.
2
Абсолютно черно тяло е:
3
Вярно ли е, че абсолютно черно тяло е идеализиран обект и в природата НЕ съществуват такива тела?
4
Коя формула изразява правилно закона на Стефан?
5
Връзката между абсолютна температура T,K и целзиева температура t^0C е:
6
Волфрамови жички са нагрети до различни температури. Най-висока е температурата на жичката, която изглежда:
7
Може да се почувства топлината на нажежени въглени, без допир до тях, защото те излъчват:
8
Топлинното излъчване се дължи на движението на телата.
9
Квантовата теория за природата на светлината се е появила, защото класическата физика не е успяла да обясни някои явления. Кои са те?
10
Излъчването на кой светлинен източник е най-близо до това на абсолютно черно тяло?
11
Колко пъти ще се увеличи мощността на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло, ако температурата му нарасне 3 пъти?
12
Коя е мерната единица на константата на Стефан \sigma?
13
При нагряване на парче желязо то започва да свети първо в червено, а при по-нататъшно повишаване на температурата – в жълто. Променя ли се мощността на излъчване с повишаване на температурата?
  • На празното място запиши отговора, като използваш една от посочените думи: не се променя, нараства, намалява.
14
Тяло, което се разглежда като абсолютно черно тяло, има температура 800\, K и мощност на излъчване P1. При температура 1600\, K мощността на излъчване на тялото е P2. Да се определи отношението между двете мощности \fracP1P2.
  • На празните места запиши числения отговор.
 
15
Чрез увеличаване на тока температурата на нагрятата жичка на лампа се повишава от 900^0C до 2073^0C. Колко пъти нараства мощността на топлинното излъчване? Да се приеме, че жичката отговаря на условията за абсолютно черно тяло.
  • На празното място запиши отговора с цяло число.
 

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата за топлинното излъчване. Кое излъчване се нарича топлинно? Какво е абсолютно черно тяло? Можеш ли да прилагаш закона на Стефан? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се