Упражнение: Топлинно излъчване


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Топлинно излъчване“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Кое излъчване наричаме топлинно? Какво е абсолютно черно тяло? Кои са основните закономерности при тях? Как изглежда спектърът на топлинното излъчване? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Излъчването на електромагнитни вълни за сметка на вътрешната енергия на телата се нарича топлинно излъчване.
5т. 2. Абсолютно черно тяло е:
5т. 3. Вярно ли е, че абсолютно черно тяло е идеализиран обект и в природата НЕ съществуват такива тела?
5т. 4. Коя формула изразява правилно закона на Стефан?
5т. 5. Коя формула изразява правилно закона на Вин?
6т. 6. Посочете ГРЕШНОТО твърдение.
  • Температурата на топлинните източници определя:
6т. 7. Според закона на Вин при повишаване на температурата на даден топлинен източник се наблюдава:
6т. 8. Топлинното излъчване на човешкото тяло е почти изцяло в:
6т. 9. Волфрамови жички са нагрети до различни температури. Най-висока е температурата на жичката, която изглежда:
6т. 10. Спектърът на излъчване на кой светлинен източник е най-близо до този на абсолютно черно тяло?
6т. 11. Колко пъти ще се увеличи мощността на топлинното излъчване на абсолютно черно тяло, ако температурата му нарасне 3 пъти?
6т. 12. Ако едно тяло не поглъща светлина във видимата област, то топлинното му излъчване на видима светлина е много силно.
11т. 13. При увеличаване на тока през лампа с нажежаема жичка, максимумът в спектъра на излъчването ѝ се променя от \lambda 1=2 400 nm  на  \lambda 2=1200nm. Как се е променила температурата на жичката?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи и числа.
  • намалила; увеличила; 2 ; 4
11т. 14. Желязна и волфрамова пластина се нагряват до температури съответно: на желязото - 1 000 К , на волфрама - 2 000 К. На графиката са показани спектрите на излъчване на двата метала. Определете коя графика за кой метал се отнася.
  • Подредете правилно частите от изречението, за да получите вярно твърдение.
11т. 15. При нагряване на парче желязо то започва да свети първо в червено, а при по-нататъшно повишаване на температурата - в жълто. Как се променят мощността на излъчване  и дължината на вълната с максимален интензитет \lambda max с повишаване на температурата?
  • Подредете правилно частите на изречението, за да получите вярно твърдение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!