logo

Тест: Показател на пречупване на светлината

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато е във вакуум, светлината има скорост c=3.10^8\, \fracms.
2
Коя е измерителната единица на показателя на пречупване?
3
Ако знаем разстоянието между два съседни гребена на вълната, то знаем колко е:
4
Коя от посочените формули е дефиниционна за показател на пречупване n?
5
Зависимостта между дължината на вълната в материална среда \lambda и дължината на вълната във вакуум \lambda 0 се дава с формулата \lambda =\frac\lambda 0n.
  • Правилно ли е записана формулата?
6
Когато червен лазерен лъч премине от въздух във вода, той не променя цвета си. Коя характеристика на светлината остава непроменена?
7
Подреди правилно частите на изречението, за да получиш вярно твърдение.
8
Първият от два монохроматични източника на светлина излъчва сноп с дължина на вълната \lambda 1=630\, nm, а вторият – с \lambda 2=450\, nm. По тези данни можем да твърдим, че двата снопа са:
9
Дадени са четири среди и техните показатели на пречупване. Подреди ги според тяхната оптична плътност, като най-долу сложиш средата, която е оптично най-рядка, а най-горе – средата, която е оптично най-плътна.
10
Как се изменя скоростта на светлинна вълна, която преминава от среда с по-малък показател на пречупване в среда с по-голям показател на пречупване?
11
Показателят на пречупване на въздуха е n1=1,00, на водата е n2=1,33, на етанола е n3=1,36, а на диаманта е n4=2,42. В кое от изброените вещества светлината се разпространява с най-малка скорост?
12
Светлина преминава последователно през въздух, вода и стъкло.
  • Вярно ли е, че дължината на вълната \lambda се увеличава?
13
Във вакуум светлината има скорост c=3.10^8\, \fracms, а в друга прозрачна среда има скорост u=2.10^8\, \fracms.
  • Като използваш данните от таблицата, определи средата, в която се разпространява светлината.
  • В коя от изброените в таблицата среди светлината има най-голяма скорост?
14
Светлинна вълна преминава от среда с показател на пречупване n1 в среда с показател на пречупване n2=2n1. Определи отношението на скоростите на светлината в двете среди \fracu1u2.
  • Запиши на празното място отговора с число.
15
Определи показателя на пречупване n на леда, ако оранжева светлина с честота \nu =5.10^14\, Hz, когато се разпространява в кубче от лед, има дължина на вълната \lambda =458\, nm. Скоростта на светлината във вакуум е c=3.10^8\, \fracms.
  • Запиши на празното място числения отговор с десетична дроб, закръглена до втория знак след запетаята.

Описание на теста

С онлайн теста за показател на пречупване на светлината по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата. Как се изменят показателят на пречупване, дължината на вълната и скоростта при преминаване на светлината през различни прозрачни среди? Каква е връзката между оптична плътност и показател на пречупване? Можеш ли да прилагаш формулите за показател на пречупване? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се