Упражнение: Показател на пречупване на светлината


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 10 клас „Показател на пречупване на светлината“ ще разширите знанията си за разпространението на светлината в различни материални среди. Ще научите да пресмятате скоростта й в дадена прозрачна среда. Ще разберете как се променят характеристиките на светлината, когато преминава от една прозрачна среда в друга. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че скоростта на светлината зависи от средата, в която тя се разпространява?
5т. 2. Променя ли се дължината на вълната на светлината, когато тя навлезе от въздух във вода?
5т. 3. Кое от посочените твърдения най-точно отговаря на изображението от картинката?
5т. 4. Коя от посочените формули е дефиниционна за показател на пречупване?
5т. 5. Ако \lambda 0 е дължината на вълната на светлината във вакуум, а \lambda е дължината на вълната на светлината в дадена прозрачна материална среда, то те се намират във следната функционална зависимост:
  • /имайте предвид, че "c" е скоростта на светлината във вакуум, а "n" е показателят на пречупване на средата/
6т. 6. Дължината на вълната на светлината във вакуум е 500 nm. Намерете каква дължина ще има същата вълна в стъкло с показател на пречупване 1,5.
6т. 7. Скоростта на светлината с дължина на вълната 656 nm в тежко стъкло (флинт) е 1,6.10^8 m/s. Какъв е показателят на пречупване на това стъкло?
6т. 8. При преминаването на светлината от една прозрачна среда в друга НЕ се променя:
6т. 9. Определете показателя на пречупване n на стъкло, в което светлината се разпространява със скорост u=\frac2c3, където c е скоростта на светлината във вакуум.
6т. 10. Монохроматична светлинна вълна преминава през границата на две прозрачни среди, както е показано на картинката.
  • Вярно ли е съотношението: \lambda 1.n1=\lambda 2.n2
6т. 11. Монохроматична светлина има дължина на вълната 400 nm във вода (n=1,33). Колко е дължината на вълната във вакуум? Какъв цвят е светлината?
6т. 12. Определете дължината на вълната на монохроматична светлина с честота \nu =4,7.10^14 Hz  във вакуум и в кварц (n=1,54).
  • /закръглете получения резултат за дължината на вълната до цяло число в nm/
 
11т. 13. Монохроматична светлинка, която има дължина на вълната във вакуум \lambda 0=750 nm, преминава през стъклена пластинка. Колко нанометра е дължината на вълната \lambda, когато светлината се разпространява в стъкло?
  • Скоростта на светлината в стъклото е u=2.10^8 m/s, а във вакуум е c=3.10^8 m/s.
11т. 14. Светлинна вълна с дължина \lambda =442 nm се разпространява във вода. Определете дължината на вълната и честотата й във въздух.
11т. 15. Светлинен сигнал се разпространява по оста на стъклено влакно с дължина 10 km и показател на пречупване 1,5. За колко секунди сигналът ще премине през влакното?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!