Упражнение: Електрично поле. Задачи - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Електрично поле. Задачи - част 1“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще тествате знанията си за графичното представяне на електростатичното поле посредством силови линии. Ще пресмятате големината на интензитета и ще определяте посоката му, като част от този тест по физика. Ще имате възможността да демонстрирате каква е връзката между конфигурацията на силовите линии и характеристиките на електростатичното поле. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете наименованията на величините с дефиниционните им формули.
5т. 2. Изобразен ли е правилно интензитетът на електричното поле на точковия заряд?
5т. 3. Изобразен ли е правилно интензитетът на полето на точковия заряд?
5т. 4. Електростатично поле, което има една и съща стойност и посока на интензитета във всяка точка от пространството, се нарича:
5т. 5. Попълнете така, че да се получи вярно твърдение.
6т. 6. На точков заряд q=2\mu C действа електрична сила F= 0,02 N. Колко е интензитетът на електричното поле в точката, в която е поставен зарядът?
6т. 7. Точков заряд създава електрично поле. На разстояние 3 cm от заряда интензитетът на полето е 100 V/m. Колко е интензитетът на разстояние 6 cm от заряда?
6т. 8. На фигурата е показан отрицателен точков заряд, който в началния момент е в покой в еднородно магнитно поле. В каква посока ще се задвижи зарядът?
6т. 9. Накъде ще се задвижи пробен заряд q, поставен на еднакво разстояние между два равни по големина положителни заряда, както е показано на картинката?
6т. 10. В каква посока ще се задвижи електрон, поставен в еднородно електрично поле, както е показано на картинката? Силата на тежестта се пренебрегва.
6т. 11. Интензитетът на електричното поле близо до Земята преди мълния достига  4.10^5 N/C (V/m). Каква сила ще действа на заредена частица със заряд 6 \mu C, намираща се в това поле?
6т. 12. Електрично поле  с интензитет 30 N/C действа на точков заряд със сила 9.10^-6N. Каква е големината на заряда?
11т. 13. Каква е посоката на електричната сила, която действа на отрицателен точков заряд, поставен в точка М на електростатично поле, създадено от два положителни и равни по големина заряда?
  • На картинката е показано какво е взаимното разположение на зарядите и точка М. 
11т. 14. Каква е посоката на електричната сила, която действа на положителен точков заряд, поставен в точка М на електростатично поле, създадено от два равни по големина отрицателни и  заряда?
  • На картинката е показано какво е взаимното разположение на зарядите и точка М.
11т. 15. Каква е посоката на интензитета в т. М на електростатично поле, създадено от два еднакви по големина и разноименни заряда?
  • На картинката е показано взаимното разположение на зарядите и на т. М .

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

06:22 - 30.10.2015

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.