logo

Тест: Електрично поле. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Около всяко заредено тяло съществува електрично поле, което се характеризира с величината интензитет Е.
2
С кои формули можем да пресмятаме интензитет на електричното поле ?
3
Във формулата \mathbfE= \frac\mathbfk.q\mathbfr^2  винаги се записва зарядът, който създава полето.
4
Електростатично поле, което има еднаква големина и посока на интензитета във всички точки, се нарича:
5
Eлектричното поле се онагледява със силови линии. Броят на линиите е правопропорционален:
6
Дадени са три точки – \mathbfA,\mathbfB,C в електростатичното поле, чийто силови линии са показани на фигурата. Посочи вярното твърдение за интензитета на полето в тези точки:
7
Положителен точков заряд \mathbfQ създава електростатично поле, както е показано на фигурата. Сравни интензитета на полето в точките \boldsymbol\mathbfA,B,C от фигурата.
8
Когато зарядът е отрицателен, силата е насочена по посока на интензитета E, а на положителен заряд полето действа със сила, която има противоположна посока на интензитета E.
9
Положителен електричен заряд, който е поставен в еднородно (хомогенно) електростатично поле, започва да се движи:
10
Електрон \mathbfe^- започва движението си от състояние на покой в т. O на еднородно (хомогенно) електрично поле. В каква посока ще се движи електронът?
11
Положителен електричен заряд q се намира в електростатично поле на отрицателен заряд Q. Как са насочени силата F, действащи на заряда q, и интензитетът на полето E в точката, където се намира зарядът q?
12
Какви посоки имат: силата \mathbfF1, действаща на електрон \mathbfe и силата \mathbfF2, действаща на протон \mathbfp, когато частиците са поставени в еднородно електростатично поле?
13
Точков заряд създава електрично поле. Интензитетът на полето на разстояние \mathbfr от заряда е \mathbfE=  \mathbf500\frac\mathbfNC . Колко е интензитетът на полето на разстояние \mathbf2r от заряда?
14
Електростатично поле, създадено от положителен точков заряд \mathbfq, действа със сила \mathbfF= \mathbf2.10^-6\mathbfN на заряд с големина \mathbfq0= \mathbf4.10^-8\mathbfC, поставен в т. A. Определи интензитета \mathbfE на създаденото от заряда \mathbfq електростатично поле в т. A.
  • Указание: Запиши отговора си като цяло число.
15
На заряд \mathbfq1= \mathbf3.10^-5\mathbfC, поставен в еднородно (хомогенно) електростатично поле, му действа сила \mathbfF1= \mathbf6.10\boldsymbol\mathbf^-3\mathbfN. Пресметни интензитета \mathbfE на полето и определи посоката му.              
  • Указание: За посоката използвай думите наляво, надясно. Численият отговор запиши като цяло число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 9. клас ще ти помогне да се подготвиш върху електричното поле. Страхотни задачи, с които ще си припомниш каква е връзката между интензитет и силови линии. Какъв е интензитетът при еднородно поле? Как се движи заряд, поставен в електрично поле? Каква зависимост има между интензитет и разстояние? Как се пресмята интензитет? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се