logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Спектрите се разделят на емисионни и абсорбционни.
2
Спектрите на излъчване са:
3
Спектърът на излъчване се нарича още (1). Спектърът на поглъщане се нарича още (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
4
Непрекъснатият спектър се получава, когато нагреем до висока температура твърди тела, течности и плътни газове.
5
Линейният спектър се получава от разреден газ, състоящ се от (1). Ивичният спектър се получава от разреден газ, състоящ се от (2).
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
6
Когато наблюдаваш със спектроскоп лампа с нагреваема жичка, ще видиш:
7
Когато наблюдаваш със спектроскоп разреден газ, състоящ се от невзаимодействащи се атоми, ще видиш:
8
В линейния емисионен спектър има (1), а в абсорбционния (2)?
  • Кои думи ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
9
Всеки химичен елемент има характерен линеен спектър, който НЕ се различава от спектрите на останалите елементи?
10
Свържи съответните части, за да получиш правилни изречения.
11
На схемата са показани енергетични нива (квантово състояние) в атома на водорода. В кое енергетично ниво енергията на електрона е минимална?
12
На схемата са дадени енергетичните нива на водороден атом. Колко е енергията на фотона, излъчен при означения преход?
13
На фигурата са дадени схематично първите три енергетични нива на водородния атом. При преход на електрона между кои две съседни нива се излъчва фотон с максимална енергия?
  • Указание: Запиши отговора си с числа.
14
Електрон във водородния атом се намира на второ енергетично ниво с енергия E2= -3,4eV и преминава в основно състояние с енергия E1= -13,6eV. Колко е енергията на излъчения фотон?
  • Указание: Запиши отговора си като десетична дроб.
 
15
По изобразените енергетични нива на атом посочи прехода, при който се излъчва фотон с най-голяма честота.
  • Указание: Запиши на празното място число, което съответства на номер на преход от фигурата.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 10. клас ще се подготвиш по темата за атомите. Научи ли, че има стабилни и нестабилни атоми? Разбра ли какъв е моделът на Бор? Научи ли се как да измерваш минималната енергия на атома в зависимост от неговия радиус? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се