new-logo

Тест: Квантов атомен модел на Бор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че Нилс Бор създава квантовия атомен модел, за да обясни спектъра на водорода?
2
Квантовият модел се основава на няколко твърдения, наречени постулати на Бор. Колко са постулатите?
3
Радиус на Бор е:
4
Енергията на електрона е минимална, когато той се намира на:
5
Квантовото число n показва броят електрони, които се намират на дадена орбита.
6
Кое от твърденията е постулат на Бор?
7
Кое твърдение е следствие от постулатите на Бор?
8
Според модела на Бор водородният атом излъчва фотон при:
9
По коя формула се пресмята радиусът на стабилна орбита с квантово число n ?
10
При преход на електрон от орбита с енергия E2  на орбита с енергия E1 се излъчва фотон с честота:
11
На схемата са показани енергетични нива (орбити) в атома на водорода. В кое енергетично ниво енергията на електрона е минимална?
12
На схемата са дадени енергетичните нива на водороден атом. Колко е енергията на фотона, излъчен при означения преход?
13
Как се изменя енергията на електрон в атома на водорода при преход от орбита с квантово число n=1 върху орбита с n=3 ?
  • Запишете на празното място дали се увеличава или намалява енергията и с цяло число колко пъти е това изменение.
 
14
На фигурата са показани енергетичните нива на водородния атом. Колко електронволта е максималната енергия на фотона, който може да излъчи електрон при преход между две състояния, чиито квантови числа се различават с \Delta n=2 ?
  • Запишете на празното място число, закръглено до втория знак след запетаята.
 
15
По изобразените енергетични нива на атом, посочете прехода, при който се излъчва фотон с най- голяма честота.
  • Запишете на празното място число, което съответства на номер на преход от фигурата.

Описание на теста

Онлайн тестът „Квантов атомен модел на Бор“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво гласят постулатите на Бор? Как се пресмята радиусът на дадена орбита и енергията на електрона? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От  атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се