new-logo

Тест: Квантов атомен модел на Бор

Тест

Онлайн тестът „Квантов атомен модел на Бор“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво гласят постулатите на Бор? Как се пресмята радиусът на дадена орбита и енергията на електрона? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „От  атома до космоса“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че Нилс Бор създава квантовия атомен модел, за да обясни спектъра на водорода?
2
Квантовият модел се основава на няколко твърдения, наречени постулати на Бор. Колко са постулатите?
3
Радиус на Бор е:
4
Енергията на електрона е минимална, когато той се намира на:
5
Квантовото число n показва броят електрони, които се намират на дадена орбита.
6
Кое от твърденията е постулат на Бор?
7
Кое твърдение е следствие от постулатите на Бор?
8
Според модела на Бор водородният атом излъчва фотон при:
9
По коя формула се пресмята радиусът на стабилна орбита с квантово число n ?
10
При преход на електрон от орбита с енергия E2  на орбита с енергия E1 се излъчва фотон с честота:
11
На схемата са показани енергетични нива (орбити) в атома на водорода. В кое енергетично ниво енергията на електрона е минимална?
12
На схемата са дадени енергетичните нива на водороден атом. Колко е енергията на фотона, излъчен при означения преход?
13
Как се изменя енергията на електрон в атома на водорода при преход от орбита с квантово число n=1 върху орбита с n=3 ?
  • Запишете на празното място дали се увеличава или намалява енергията и с цяло число колко пъти е това изменение.
 
14
На фигурата са показани енергетичните нива на водородния атом. Колко електронволта е максималната енергия на фотона, който може да излъчи електрон при преход между две състояния, чиито квантови числа се различават с \Delta n=2 ?
  • Запишете на празното място число, закръглено до втория знак след запетаята.
 
15
По изобразените енергетични нива на атом, посочете прехода, при който се излъчва фотон с най- голяма честота.
  • Запишете на празното място число, което съответства на номер на преход от фигурата.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се