new-logo

Тест: Радиопредаване и радиоприемане

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво представлява радиопредаването и радиприемането?
2
На кои от картинките са изобразени устройства, чието действие се основава на принципите на радиопредаване и радиоприемане?
3
Кои от посочените устройства са елементи на радиопредавателя?
4
Кои от посочените устройства са елементи на радиоприемника?
5
Вярно ли е, че за да пренасяме информация на големи разстояния ни е необходимо да модулираме високочестотен електромагнитен сигнал с нискочестотен електромагнитен сигнал?
6
Количеството енергия, което електромагнитната вълна пренася на големи разстояния, зависи от:
7
Подредете в правилна последователност елементите на радиопредавателя като започнете от този, в който постъпва звуковият сигнал.
8
Подредете в правилна последователност елементите на радиоприемника като започнете от този, в който постъпва електромагнитната вълна.
9
Можем ли в един радиоприемник да свържем директно демодулатора към високоговорителя?
10
Можем ли да пренасяме нискочестотния електричен сигнал, получен от микрофона, само като го прекараме през усилвател, т.е. без да използваме високочестотната "носеща" честота?
11
Двама космонавти са в откритото космическо пространство, за да отстранят повреда на орбиталната станция. Могат ли да разговарят помежду си?
  • Имайте предвид, че на звука му е необходима среда, в която да се разпространява.
12
Кое е явлението. което позволява звуковият сигнал да се превърне в нискочестотен електричен ток в микрофона на радиопредавателя и нискочестотният ток в звуков сигнал във високоговорителя на радиоприемника?
13
За амплитудна модулация на носеща вълна с честота 10 MHz е използван звуков сигнал с честота 1 kHz. Колко пъти за една секунда амплитудата на модулирания сигнал достига максимална стойност?
14
Радиостанция излъчва в определен канал. Коя от следните величини НЕ се променя по време на излъчването?
15
Защо при радиопредаването звуковият сигнал не се излъчва направо, а се използва процесът модулация?

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9 клас „Радиопредаване и радиоприемане“ ще разширите знанията си и ще задълбочите разбирането си за едно от най-значимите и широко използвани свойства на електромагнитните вълни, а именно това да пренасят информация (енергия) на огромни разстояния. Ще се научите как е бил създаден първият радиосигнал и как е бил разпространен през океана. Ще разберете как може да се превръща звуковият сигнал в електричен ток и електромагнитна вълна и след това отново да се трансформира в звуков.Ще се запознаете с устройството на радиопредавателя и радиоприемника. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се