new-logo

Тест: Електронволт. Решаване на задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво е електронволт?
2
Енергията е 1eV, когато между две точки напрежението е 1V и се пренася заряд с големина 1,6.10^-19C.
3
Каква е връзката между електронволт и джаул?
4
Кой закон е валиден, когато заредени частици се движат в електростатично поле и НЕ им действат други сили, освен електричните?
5
Коя от посочените закономерности изразява закона за запазване на енергията при движение на заредена частица в електрично поле?
6
Когато имаме протон, вместо q пишем (1) - това е елементарният електричен заряд, а за електрони пишем (2).
  • Кои отговори ще поставиш на мястото на числата (1) и (2)?
7
Вярно ли е, че 2eV = 3,2.10^-19J?
8
Кинетичната енергия на електрона в дадена точка от електростатичното поле е 300eV.
  • Колко е кинетичната енергия в джаули?
9
Кинетичната енергия на електрона в дадена точка от електростатичното поле е 1,6.10^-16J.
  • Колко е кинетичната енергия в eV?
10
Електрони са ускорени от напрежение 7 kV. Колко килоелектронволта е тяхната кинетична енергия?
11
Електрон се движи в еднородно електростатично поле. В точка M от полето с потенциал \boldsymbol\varphi M=\, 4 kV електронът има кинетична енергия \mathbfEkM\, =\, 2 keV.
  • Вярно ли е, че кинетичната енергия на електрона, когато преминава в точка N с потенциал \boldsymbol\varphi N\, =\, 3 kV e \mathbfEkN=1 keV?
12
В дадена точка с потенциал \boldsymbol\varphi  = \mathbf20 V от електростатично поле, йон има електрична потенциална енергия \mathbfW = \mathbf200 eV.
  • Колко е големината \boldsymbolq на йона?
13
Протон се движи в електростатично поле. В точка с потенциал \boldsymbol\varphi M=3000 V неговата кинетична енергия е \mathbfEkM=500 eV.
  • Колко електронволта е кинетичната енергия на протона в точка с \boldsymbol\varphi N=1000 V?
14
В точка от електростатично поле с потенциал 1 kV  се намира наелектризирана микроскопична капка масло. Колко е нейната електрична потенциална енергия, ако при наелектризирането на капката са отнети 5 допълнителни електрона?
15
Протон започва да се движи от точка M на еднородно електрично поле, която има потенциал \boldsymbol\varphi M = \mathbf120kV до точка N, която е с потенциал \boldsymbol\varphi N = -\mathbf60kV.
  • Каква е стойността на кинетичната енергия на протона в края на движението \mathbfEkN, ако в началния момент протонът се е намирал в покой?
  • Запиши отговора си като число.

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 10. клас ще ти помогне да затвърдиш знанията си за една нова мерна единица - електронволт. Научи ли какво е електронволт? Умееш ли да преминаваш от електронволт в джаули и обратно? Разбра ли как да прилагаш закона за запазване на енергията? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се