Упражнение: Електронволт. Решаване на задачи


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Електронволт (решаване на задачи)“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за причините за движение на заредени частици в електростатичното поле, величините и закономерностите, които го описват. Ще се научите да използвате нова мерна единица за енергията на елементарните частици - електронволт "eV". Ще изследвате връзката между интензитета и потенциална разлика на еднородно електрично поле, като част от този тест по физика. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Електронволт е:
5т. 2. Мерната единица eV, се получава непосредствено от формулата:
5т. 3. Кое твърдение е вярно?
 • Когато електрон се движи под действие на електрична сила срещу посоката на силовите линии на еднородно електрично поле, неговата потенциална електрична енергия:
5т. 4. Вярно ли е, че когато положително заредена частица се движи по посока на силовите линии на еднородно електрично поле, потенциалната ѝ енергия намалява, а кинетичната ѝ енергия се увеличава?
5т. 5. Подредете стойностите на потенциалната енергия по големина, като започнете от най-малката.
6т. 6. Протон се движи в електростатично поле. В точка с φ = 3000 V неговата кинетична енергия е 500 еV. Колко електронволта е кинетичната енергия на протона в точка с φ = 1000 V ?
6т. 7. Положителен йон със заряд се ускорява в електрично поле от състояние на покой в точка М с потенциал \varphi M= 400 V до точка N с потенциал \varphi N= 300V.
 • Колко електронволта (еV) е кинетичната енергия на йона в точка N ?
6т. 8. Протон започва да се движи от точка М на еднородно електрично поле, която има потенциал (120 kV) до точка N, която е с потенциал (- 60 kV).
 • Каква е стойността на кинетичната енергия на протона в края на движението? /1keV=1000 eV/
6т. 9. При преместване на електрон между две точки с потенциална разлика \Delta \varphi =2 kV, електричната сила извършва работа А.
 • Определете тази работа като имате предвид, че A=q.\Delta \varphi =q.U.
6т. 10. В дадена точка с потенциал φ=20 V от електростатично поле, йон има електрична потенциална енергия W=200 eV.
 • Определете големината и знака на заряда на йона.
6т. 11. Електрон се движи в еднородно електростатично поле. В точка M от полето с потенциал \varphi M=4kV електронът има кинетична енергия EkM=2 keV.
 • Колко килоелектронволта (keV) е кинетичната енергия на електрона, когато преминава през точка N с потенциал \varphi N=3 kV?
6т. 12. Електрон се движи по посока на силова линия на еднородно електрично поле с интензитет E=5.10^4 V/m. В точка M кинетичната енергия на електрона е EkM=10 keV.
 • Колко е кинетичната енергия на електрона в точка N, която е на разстояние d=0,1 m от точка М?
11т. 13. Протон се движи по посока на силова линия на еднородно електрично поле с интензитет E=5.10^4 V/m. В точка M кинетичната енергия на електрона е EkM=10 keV.
 • Колко е кинетичната енергия на протона в точка N, която е на разстояние d=0,1 m от точка М?
11т. 14. В ускорител на заредени частици (генератор на Ван де Грааф) протон се ускорява от потенциална разлика 2.10^7V.
 • Определете крайната кинетична енергия на протона в: джаули и електронволти.
 • Приемете, че началната кинетична енергия на протона е нула.
11т. 15. В точка M от еднородно електрично поле с интензитет E=5.10^4 V/m попада електрон с кинетична енергия Ek= 5 keV, който се движи по посока на силовите линии на полето. В точка N електронът променя посоката си на движение.
 • Определете разстоянието d между двете точки.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

14:03 - 30.10.2015

Благодарим!
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.