logo

Тест: Дифракция на светлината от преграда

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое явление наричаме дифракция?
2
Необходимо условие за дифракция на светлината от преграда е:
3
За обяснение на явлението дифракция се използва принципът на:
4
Според принципа на Хюйгенс, когато вълновият фронт на светлината достигне преградата, всички  точки около ръбовете ѝ стават източници на вторични сферични вълни със същата честота.
5
Вторичните сферични вълни, които се получават след преминаването през преградата са кохерентни.
6
Какво се наблюдава на екрана при дифракция на светлина от преграда?
7
Ако на пътя на бялата светлина се постави преграда, какво ще се наблюдава върху екрана, поставен зад преградата?
8
В коя от двойките думи има съответствие?
9
Чертежът демонстрира прилагането на:
10
На фигурата е показано явлението дифракция на светлината от преграда.
11
Вярно ли е, че по-лесно може да се наблюдава дифракция на светлината отколкото дифракция на звукови вълни?
12
Може ли да се наблюдава дифракция на слънчевата светлина от полуотворена врата на стая?
13
Кое от посочените явления се обяснява чрез дифракция?
  • 1. Oцветяване на маслени петна и сапунени ципи.
  • 2. Появяване на светло петно в центъра на сянка от малък непрозрачен диск.
  • 3. Отделяне на електрони от метали.
  • Попълни празното място, като посочиш съответната цифра.
14
Кои от изброените вълни могат да претърпяват дифракция: радиовълни, звукови вълни, видима светлина или всички изброени?
  • Попълни празните места в текста, като използваш посочените думи:
  • радиовълни, звукови вълни, видима светлина, всички изброени
 
15
При прегради с какви размери ще дифрактира червена монохроматична светлина с честота \nu =4,5.10^14Hz?
  • Указание: Използвай формулата c=\lambda .\nu, където c=3.10^8m/s . Пресметни дължината на вълната в наноментри.
  • Попълни празното място в текста, като запишеш отговора с цяло число.

Описание на теста

Онлайн теста по физика за 10. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Какво наричаме дифракция? При какво условие може да се наблюдава дифракция на вълни? Как изглежда дифракционната картина при дифракция от преграда? Как се прилага принципът на Хюйгенс? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си по физика. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се