Упражнение: Дифракция на светлината от преграда


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Дифракция на светлината от преграда“ по физика за 10. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Какво наричаме дифракция? При какви условия се наблюдава явлението? Тестът ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовката ви по темата „Светлина“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое явление наричаме дифракция?
5т. 2. Необходимо условие за дифракция на светлината от преграда е:
5т. 3. За обяснение на явлението дифракция се използва принципът на:
5т. 4. Когато светлинната вълна стигне до преградата, ръбовете ѝ стават източници на вторични вълни.
5т. 5. Вярно ли е, че дължина на вълната е разстоянието между два съседни гребена на вълната?
6т. 6. Кое от означените разстояния съответства на дължината на вълната λ ?
6т. 7. Ако на пътя на бялата светлина се постави преграда, какво ще се наблюдава върху екрана, поставен зад преградата?
6т. 8. В коя от двойките думи има съответствие?
6т. 9. Чертежът демонстрира прилагането на:
6т. 10. На фигурата е показано явлението дифракция на светлината от преграда.  
6т. 11. Можем ли в ежедневието си да наблюдаваме дифракция на светлината около нас?
6т. 12. Може ли да се наблюдава дифракция на слънчевата светлина от прозорците на стаята?
11т. 13. Кое от посочените явления се обяснява чрез дифракция?
  • 1.Oцветяване на маслени петна и сапунени ципи.
  • 2. Появяване на светло петно в центъра на сянка от малък непрозрачен диск.
  • 3. Отделяне на електрони от метали.
  • Попълнете празното място, като посочите съответната цифра.
11т. 14. Кои от изброените вълни могат да претърпяват дифракция: радиовълни, звукови вълни, видима светлина или всички изброени?
  • Попълнете празните места в текста, като запишете верния отговор.
 
11т. 15. При прегради с какви размери ще дифрактира червена монохроматична светлина с честота \nu =4,5.10^14Hz ?
  • Указание: Използвайте формулата  c=\lambda .\nu , където c=3.10^8m/s .
  • Попълнете празното място в текста, като запишете отговора с трицифрено число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!